Rasbeschrijving frambozen

Frambozen

De framboos wordt tot de botanische soort Rubus idaeus gerekend.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zomerframbozen en herfstframbozen. De zomerframboos vormt vruchten aan de zijscheutjes die groeien aan het hout dat de vorige zomer is gegroeid. Zomerframbozen rijpen in het normale seizoen dat loopt van eind juni tot begin augustus, al naar gelang het ras. De herfstframboos daarentegen vormt vruchten aan de toppen van de scheuten die in dezelfde zomer zijn gegroeid. Daardoor rijpen herfstframbozen later: de vroegste herfstframbozen sluiten qua oogsttijdtip aan op de laatste zomerframbozen. De oogst van herfstframbozen loopt vervolgens door tot in het najaar wanneer de weersomstandigheden te slecht worden. Omdat de bloeiperiode van herfstframbozen grotendeels valt buiten de vlucht van de frambozenkever, blijven herfstframbozen grotendeels verschoond van de bekende wormpjes in de vruchten. Na de oogst kunnen bij herfstframbozen alle scheuten met de grond gelijk worden afgesnoeid. Dit kan bij zomerframbozen natuurlijk niet, omdat er anders het jaar erna geen oogst zou zijn.

In FruitLent zijn in een verloren hoek twee speciekuipen ingegraven geweest. Deze zijn inmiddels verwijderd. De kuipen moesten ervoor zorgen dat de frambozen niet gaan woekeren. In deze speciekuipen waren vier rassen herfstframbozen geplant, waarvan twee roodvruchtige rassen en twee geelvruchtige rassen: in elke kuip stond één roodvruchtig en één geelvruchtig ras door elkaar. De volgende rassen zijn aanwezig geweest:

Heritage‘: Dit ras is afkomstig is van het New York State Agricultural Experiment Station in Geneva, New York State, Verenigde Staten. Het ras ontstond uit een kruising van (‘Milton’ x ‘Cuthbert’) x ‘Durham’ en werd in 1969 geïntroduceerd. Het is een sterke groeier met een hoge productie aan middelmatig grote stevige rood gekleurde vruchten met een goede smaak. Er zijn ook enkele geelvruchtige mutanten van ‘Heritage’ bekend: ‘Goldie’, ‘Kiwi Gold’ en ‘Great-N-Gold’. Geen van deze geelvruchtige mutanten is in FruitLent aanwezig.

Fallgold‘: Dit ras is afkomstig is van professor Elwyn M. Meader uit New Hampshire (Verenigde Staten) en werd in 1967 geïntroduceerd. Het ras groeit niet zo sterk en geeft een matige opbrengst aan tamelijk grote geel gekleurde zachte vruchten die buitengewoon zoet smaken.

Autumn Bliss‘: Dit ras is afkomstig van het East Malling Research Station (Horticultural Research Institute), Kent, Engeland. Het ras heeft een complexe afstamming en werd in 1983 geïntroduceerd. Het is een sterke groeier met een goede opbrengst aan tamelijk grote, tamelijk stevige, vrij donkerrood gekleurde vruchten met een goede smaak.

Golden Bliss‘: Dit is een geelvruchtige mutant van ‘Autumn Bliss’. In de meeste kenmerken lijkt ‘Golden Bliss’ op het oorspronkelijke moederras, met dien verstande dat de vruchten oranjegeel van kleur zijn en ook de planten geen anthocyaan in de takken hebben. Hierdoor hebben de takken een meer bleekgroene kleur dan van het moederras. De vruchten van ‘Golden Bliss’ zijn steviger doch smaken minder zoet dan die van ‘Fallgold’.

Alpengold‘: Dit geelvruchtige herfstframbozenras is ontwikkeld door het Italiaanse CRA (Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma). Het ras is in de periode 2008-2013 geïntroduceerd. Het bijzondere van dit ras zijn de ongestekelde scheuten. De aromatische vruchten zijn stevig van textuur, maarmee dit ras ook afwijkt van de oudere geelvruchtige rassen.