Rasbeschrijving aardbeien (doordragende) (Fragaria x ananassa)

Elan (F1-hybride)

Dit ras wordt -in tegenstelling tot hetgeen tot nu toe gebruikelijk is- door middel van zaaien vermeerderd en is ontwikkeld door ABZ Aardbeien Uit Zaad B.V. in Andijk (West-Friesland, Noord-Holland) onder kweeknummer ‘w78’. Het bedrijf wordt onder andere gerund door de heer ir. G.C.M. Bentvelsen, een aan de Wageningen Universiteit afgestudeerde plantenveredelaar. Het bedrijf richt zich op pot- en perkplantentelers, alsmede op hobbytuinders en professionele tuinders. Het ras ‘Elan’ is bedoeld voor alle drie de genoemde marktsegmenten.

Omdat ‘Elan’ een doordragend (remonterend) ras is, komen de bloemen gedurende het gehele groeiseizoen in vlagen en kunnen er gedurende de gehele zomer en herfst aardbeien worden geoogst.

De planten hebben een tamelijk sterke groeikracht en vormen donkergroene bladeren met opgerichte groeiwijze. De witte bloemen staan op stevige lange bloemtrossen die boven het blad uit steken. Per bloemtros worden niet zo veel bloemen gevormd.

De vruchten van ‘Elan’ zijn kegelvormig, glanzend en lichtrood van kleur. De doorkleuring na de oogst verloopt langzaam. Het vruchtvlees en de vruchthuid zijn matig tot redelijk stevig. De vrucht is gevoelig voor regenschade. De vruchten zijn bij aanvang van de oogst groot en worden later in het plukseizoen middelgroot. De vruchten liggen door de lange bloemtrossen goed zichtbaar om de plant en laten zich gemakkelijk plukken.

Volgens ABZ is het meest opvallende kenmerk de uitstekende smaak, welke vooral wordt veroorzaakt door het hoge suikergehalte in de vruchten. Echter, ‘Elan’ heeft naast een hoog suikergehalte, ook een hoog zuurgehalte. Indien er onvoldoende assimilaten (suikers) aangemaakt worden, kunnen de vruchten dus wat zurig smaken.
Dit komt overeen met onze ervaringen in FruitLent. Wij hebben ‘Elan’ namelijk getest in hangpotten onder onze veranda, waardoor ze in de halfschaduw groeiden. Dit heeft effect op het suikergehalte. Rassen waarvan de smaak meer afhankelijk is van het aroma, zoals ‘Sarian’, ‘Florian’ en ‘Roman’ smaken daardoor in de half-schaduw beter.