Rasbeschrijving kiwi's

Convi 97.001 (Green Light ®)

Het ras ‘Convi 97001’ is in Italië ontstaan als een mutant van het wereldberoemde ras ‘Hayward’. Het ras is recentelijk door Co.n.vi di Spada Renato e Sergio S.S. in Brisighella (Emilia-Romagna) in Italië op de markt gebracht onder de merknaam ‘Green Light’ ®. Het ras wordt -net als ‘Hayward’- gerekend tot de soort Actinidia deliciosa.

Omdat het ras ‘Convi 97.001’ onder de merknaam ‘Green Light’ ® wordt verhandeld, is deze daarom eigenlijk voornamelijk onder die merknaam bekend geworden. Daarom wordt hierna steeds gesproken over ‘Green Light’ ® en niet over ‘Convi 97.001’, terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn.

Omdat het een mutant van ‘Hayward’ betreft, lijkt ‘Green Light’ ® in alle opzichten op het wereldberoemde moederras. Dit blijkt onder andere uit de volgende kenmerken:
– het grote formaat van de vruchten, en:
– de goede kwaliteit van de vruchten, en:
– het lichtgroene vruchtvlees, en:
– de goede houdbaarheid van de vruchten, en:
– de planten groeien wat minder krachtig dan die van de meeste andere vrouwelijke rassen, en:
– de planten doen er iets langer over om in volle productie te komen, en:
– de bloemen zijn normaliter alleenstaand, zeer zelden met twee of drie in een trosje, en:
– de bloemen bloeien aan de late kant.

Het grote verschil met het moederras is de veel vroegere rijping, volgens buitenlandse gegevens 40 tot 45 dagen (1 à 1½ maand) eerder dan ‘Hayward’.

Door deze veel vroegere rijping is ‘Green Light’ ® één van de weinige rassen waarvan het ook in Nederland mogelijk is om rijpe vruchten rechtstreeks van de plant te oogsten. In de seizoenen 2009 en 2011 is ons gebleken dat de vruchten rond half oktober aan de plant de eerste verschijnselen van rijping begonnen te vertonen. In 2010 was dit (door het latere seizoen) pas begin november het geval. In het heel vroege jaar 2014 was dit zelfs al in de tweede helft van september het geval. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in FruitLent het pergola-systeem wordt toegepast. Indien de planten tegen een beschutte op het zuiden gerichte muur zouden worden geplant, dan krijgen ze nog een verdere voorsprong en zouden ze waarschijnlijk nog iets vroeger afrijpen.
Indien bewaring van de vruchten gewenst is (en dat geldt meestal voor het grootste gedeelte van de oogst), dan is geheel rijp oogsten overigens niet aan te bevelen. Het is derhalve geen noodzaak dat de vruchten volledig aan de plant afrijpen. Doordat ‘Green Light’ ® (nagenoeg) rijp wordt aan de plant, behalen de vruchten een opvallend goede smaak die uitstijgt boven die van kiwi’s uit de supermarkt.

Na de extreme winter van 2012 bleek dat onze plant van ‘Green Light’ ® forse wintervorstschade vertoonde. De schade was groter dan in de overige rassen. Daarmee kunnen we veronderstellen dat de winterhardheid van ‘Green Light’ ® dus mogelijk wat minder is. Ondanks deze forse wintervorstschade heeft de plant zich na de winter gelukkig goed hersteld.

De plant is in de zomer van 2006 in FruitLent geplant en droeg in 2009 voor het eerst vruchten. De vruchten worden ongeveer even groot als de kiwi’s in de supermarkt. Vruchtdunning is hiervoor niet of nauwelijks noodzakelijk, omdat de planten van ‘Green Light’ ® van nature minder overvloedig bloemen aanleggen dan sommige andere vrouwelijke rassen. Wij beperken de vruchtdunning bij ‘Green Light’ ® meestal tot het wegnemen van enkele te kleine of misvormde vruchten. Alleen in jaren dat de planten (bij uitzondering) veel bloemtrosjes met twee of drie bloemen vormen, is een sterkere vruchtdunning noodzakelijk.
 Lees hier verder over de productiegegevens van de verschillende kiwiplanten in FruitLent.