Extra informatiebox FruitLent

Coeur de Boeuf tomaten

Dit artikel is geïnspireerd door een tweejarig onderzoek dat in 2008 en 2009 plaatsvond op het Station Expérimentale Horticole de Bretagne Sud in Auray (Bretagne, Frankrijk), onderdeel van Chambre d’Agriculture Morbihan.

Er blijken in de praktijk namelijk verschillende Coeur de Boeuf-types in omloop te zijn. In het bovenbedoelde onderzoek is getracht om een indeling te maken, zodat er meer duidelijkheid ontstaan met betrekking tot de verschillende voorkomende types Coeur de Boeuf.

Hieronder zullen we één en ander proberen samen te vatten. De informatie uit het bovenbedoelde onderzoek is aangevuld met algemene informatie over Coeur de Boeuf.

Naamgeving

Allereerst bestaan er niet alleen veel verschillende types, doch zijn er ook veel verschillende namen in gebruik. Een deel van deze namen betreft vertalingen in diverse Europese talen, zoals: ‘Cuor di Bue’ (Italiaans), ‘Corazon de buey’ (Spaans), ‘Ossenhart’ (Nederlands), ‘Oxheart’ of ‘Ox Heart’ (Engels), maar ook: ‘Cuor de Toro’, ‘Bull’s Heart’, ‘Italian Oxheart’, ‘Bitchyeh Gertzeh’ en ‘Heart of the Bull’.

Er bestaan ook veel verschillende regionale types, meestal uiteraard genoemd naar de betreffende regio.

Ondanks al deze verschillende namen en voorkomende types, laten de Coeur de Boeuf-rassen zich allemaal globaal indelen in twee hoofdgroepen. Deze zullen hierna worden aangeduid als:
– Groep 1:  de originele Coeur de Boeuf, en:
– Groep 2:  Coeur de Boeuf type Albenga (ook wel: type Liguria)

Dan is er nog een derde groep, namelijk de commerciële varianten (die dus in de winkelschappen verschijnen):
– Groep 3:  commerciële Coeur de Boeuf

GROEP 1:  de originele Coeur de Boeuf

De meeste verzamelaars van tomatenrassen houden de naam ‘Coeur de Boeuf’ enkel voor de originele Coeur de Boeuf. Daarvan bestaan weliswaar wel diverse regionale types, welke qua vruchtkleur kunnen variëren van roze tot rood en waarvan ook de hoeveelheid zaden in de vrucht kan variëren. Deze hebben echter allemaal gemeen dat de vruchten hartvormig zijn, glad en derhalve niet of slechts heel licht geribd.

Door de hartvorm heeft de vrucht brede schouders en een smal uiteinde. De kleur is meestal donkerroze of rood, zowel aan de buitenkant als de binnenkant. De vrucht is bijna niet hol, bevat veel vruchtvlees en meestal weinig zaden.

Hierboven de originele ‘Coeur de Boeuf’:
van boven breed, van onderen smal (niet geribd).

Het originele zaadvaste type wordt al meer dan honderd jaar geteeld en heeft waarschijnlijk als oorsprongsgebied Italië.

De groeiwijze van de originele ‘Coeur de Boeuf’ is niet heel erg fraai. De planten hebben een forse groeikracht, de bladeren hangen naar beneden, zijn gevoelig voor magnesiumgebrek en rollen na een tijdje vaak sigaarvormig op. De bloemtrossen zijn sterk vertakt en eveneens afhangend. De bloemen hangen met tientallen aan één tros. Toch is het zo dat hoogstens een beperkt gedeelte van de bloemen effectief vrucht zet. De vruchten zijn wisselvallig van grootte, met een gemiddeld vruchtgewicht van circa 200 gram, maar er kunnen uitschieters bij zitten tot 400 gram. Ook zijn er echter heel wat vruchten die minder groot zijn en zelfs misvormd. De vruchten zijn bij rijpheid vrij zacht en kunnen bij wisselvallige weersomstandigheden wel eens barsten. De neiging tot het vormen van groenkragen is groot. Al met al zijn de vruchten, net zoals de plant, niet echt een toonbeeld van schoonheid. De vruchten van de originele ‘Coeur de Boeuf’ zullen vanwege het minder aantrekkelijke uiterlijk zelden de winkelschappen bereiken.

Echter: de meest vlezige tomaat verkrijgt u wel door het telen van deze originele ‘Coeur de Boeuf’. Met deze tomaat maakt u waarschijnlijk de beste Carpaccio van Ossenhart. Maar dan hebt u dus wel een plant die minder productief is en een mistroostig uiterlijk kan hebben.

GROEP 2:  Coeur de Boeuf type Albenga (ook wel: type Liguria)

Dit type is genoemd naar de Italiaanse stad Albenga en wordt ook wel aangeduid als type Liguria (de regio in Italië waar Albenga ligt). Wordt soms ook genoemd: ‘Coeur d’Albenga’, ‘Cuore di Bue di Albenga’, ‘Cuore di Bue di Liguria’, ‘Pera Ligure’ of ‘Ligure Grosso’.

De ‘Coeur de Boeuf type Albenga’ verschilt opvallend van de originele ‘Coeuf de Boeuf’.

Zoals hierboven al is aangegeven, zijn de vruchten van de originele ‘Coeur de Boeuf’ hartvormig (of omgekeerd eivormig), dus met brede schouders en uitlopend op een smal uiteinde. Bovendien zijn ze glad en derhalve niet of slechts heel licht geribd.
De Albenga-types zijn echter niet glad, doch matig tot sterk geribd en nadrukkelijk peervormig; de vruchten zijn bovenaan dus smaller en lopen naar onderen toe breder uit. Dit is precies omgekeerd als bij de originele ‘Coeur de Boeuf’, welke immers bredere schouders heeft en naar onderen toe in een punt uitloopt.

Het type Albenga is dus verre van vergelijkbaar met een ossenhart, waarnaar de tomaat genoemd is. Alleen de originele ‘Coeur de Boeuf’ heeft de vorm en de grootte van een ossenhart. Ook inwendig zijn de vruchten van de originele ‘Coeur de Boeuf’ niet vergelijkbaar met de Albenga-types.

Hierboven ‘Coeur de Boeuf type Albenga’ (ook wel type Liguria):
van boven smal, van onderen breed (matig tot sterk geribd).

GROEP 3:  commerciële Coeur de Boeuf

De laatste jaren verschijnen regelmatig Coeur de Boeuf tomaten in de winkelschappen van speciaalzaken. Heel soms betreft het vruchten van het originele type, doch vrijwel zonder uitzondering blijken de vruchten te behoren tot het type Albenga. De vruchten van deze commerciële versies zijn dus bijna altijd peervormig en in mindere of meerdere mate geribd (afhankelijk van het ras). De vruchten zijn meestal iets meer hol en bevatten meer zaden. Alhoewel de vruchten aan de buitenkant soms nog wat onrijp lijken en eerder roze tot oranje van kleur zijn, soms zelfs met wat groenige vlekken, is de binnenkant toch al mooi rijp.

Omdat het hier gaat om commerciële rassen, gaat het zonder uitzondering om F1-hybriden welke zijn geselecteerd op gewenste eigenschappen, zoals: productiviteit, een overzichtelijke groeiwijze en ingekruiste ziekteresistenties. Voorbeelden van dergelijke commerciële rassen zijn: ‘Aurea’ F1, ‘Corazon’ F1, ‘Fourstar’ F1 en ‘Riviera’ F1.

Hierboven: één van de beschikbare commerciële Coeur de Boeuf rassen. Het gaat hier om ‘Corazon’ F1.
Deze behoort tot het type Albenga: van boven smal, van onderen breed.