Rasbeschrijving pruimen

Aprimira

Dit ras komt van het Forschungsanstalt Geisenheim in Geisenheim / Rheingau (Duitsland). Dit instituut claimt in 1994 een soortkruising te hebben gemaakt tussen de Europese cultuurpruim ‘Mirabelle von Herrenhausen’ en de abrikoos ‘Orangered’ ®. Deze selectie stond aanvankelijk bekend onder kwekersnummer ‘P 55-73-95’ en werd daarna geïntroduceerd onder de naam ‘Aprimira’.

Dit ras wordt sinds het winterseizoen 2007 / 2008 onder de fantasienaam ‘Aprikola’ als nieuwigheid verkocht door een Duits postorderbedrijf. Volgens dit postorderbedrijf zou het gaan om een kruising tussen de reeds genoemde ‘Mirabelle von Herrenhausen’ en de abrikoos ‘Harlayne’. Het postorderbedrijf heeft naar ons toe echter bevestigd dat hun ‘Aprikola’ en ‘Aprimira’ in feite dezelfde zijn. Het is ons niet bekend waarom zij aangeven dat de abrikoos ‘Harlayne’ (en niet ‘Orangered’ ®) de kruisingsouder zou zijn.
Overigens wordt door een andere Duits postorderbedrijf ook nog een soortgelijke kruising aangeboden onder de Duitse merknaam ‘Miracose’ ®, waarbij het in werkelijkheid eveneens gaat om de ‘Aprimira’. Ook hebben we inmiddels al gehoord over een andere fantasienaam ‘Apribelle’.

Alle genoemde fantasienamen ten spijt: ‘Aprimira’ is dus de enige officiële naam voor dit ras.

U zult zich misschien afvragen waarom we dit ras in de afdeling “pruimen” van deze website bespreken. Het zou immers gaan om een soortkruising tussen de Europese cultuurpruim en de abrikoos. Voor een dergelijke interspecifieke soort zouden we eigenlijk een aparte afdeling op deze website moeten inrichten, zoals we dat ook hebben gedaan voor de interspecifieke Pluot ®, de interspecifieke Aprium ® en de interspecifieke Cherrycot. Waarom dan toch geen eigen afdeling voor deze interspecifieke ‘Aprimira’ ?

Welnu: wij hebben er van begin af aan niet in geloofd dat het hier in werkelijkheid zou gaan om een soortkruising tussen de Europese cultuurpruim en de abrikoos. Naar onze mening verschillen de Europese cultuurpruim en de abrikoos daarvoor te veel op botanische / genetische gronden. Wij hebben steeds gedacht dat het hier zou gaan om een gewone Europese cultuurpruim die qua kenmerken toevallig enigszins op een abrikoos lijkt, waardoor de opvatting is gaan heersen dat de soortkruising inderdaad tot stand zou zijn gekomen.

Prof. Dr. Peter Braun van het Forschungsanstalt Geisenheim heeft in augustus 2009 naar ons toe bevestigd dat na genetisch onderzoek vast is komen te staan dat ‘Aprimira’ inderdaad een volwaardige Europese cultuurpruim is, en derhalve GEEN soortkruising met abrikoos !

De veronderstelde soortkruising is derhalve helemaal niet tot stand gekomen. De bloesem van ‘Mirabelle von Herrenhausen’, waar de bestuiving met het stuifmeel van de abrikoos op heeft plaatsgevonden, is kennelijk daarnaast onbedoeld ook nog bestoven geweest met ander stuifmeel van een onbekende gewone Europese cultuurpruim. Of misschien was het wel zelfbestuiving ?
Het enige dat we dus zeker weten over de afstamming van ‘Aprimira’, is dat ‘Mirabelle von Herrenhausen’ de moeder is, en een onbekend pruimenras de vader. Door onbedoelde zelfbestuiving zou ‘Mirabelle von Herrenhausen’ mogelijk tevens de vader kunnen zijn.

Het was dus bij nader inzien een beetje prematuur om het ras ‘Aprimira’ als een soortkruising te introduceren. Particulieren die via één van de genoemde postorderbedrijven zo’n boom hebben gekocht denken nu in bezit te zijn van iets unieks, terwijl dit dus geenszins het geval is !

Op grond van al het voorgaande kan dus gesteld worden dat ‘Aprimira’ een volwaardig pruimenras is en op deze plaats van de website derhalve correct is ingedeeld.

‘Aprimira’ geeft een boom met een opgerichte groeiwijze en een gemiddelde tot sterke groeikracht. De boom begint al op jonge leeftijd te dragen en draagt op éénjarig en meerjarig hout. De boom is weinig gevoelig voor beurtjaren. De bloesems bloeien vroeg tot zeer vroeg en kruisbestuiving wordt aanbevolen.

De vruchten zijn middelgroot, onderling vrij uniform, en hebben een donkergele huid met in het volledig rijpe stadium wat rode vlekjes. De vruchten wegen circa 40 gram, hebben een ovale vorm met een lengte van 40 tot 47 mm en een diameter van 34 tot 38 mm. De vruchten rijpen omstreeks eind augustus / begin september. De steeltjes van de vruchten hechten niet erg sterk aan de vrucht. Het vruchtvlees heeft een middelmatig los liggende vrij kleine steen, is ook donkergeel van kleur, stevig van textuur, vrij droog tot zelfs enigszins melig en heeft een zoete smaak. Door het vrij droge enigszins melige vruchtvlees vinden we ‘Aprimira’ minder geschikt voor verse consumptie. Het ras is meer geschikt voor verwerking.

Tolerant voor het sharka-virus (Plum Pox Virus = PPV). Weinig vatbaar voor monilia en ook overigens weinig vatbaar voor ziekten en plagen.

‘Aprimira’ is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 15 maart 2009 geënt op de reeds aanwezige boom van de pruim ‘Sainte Cathérine’. De geënte tak bloeide in 2010 voor het eerst, zodat de eerste vruchten in de zomer van 2010 werden geoogst. In verband met de vernieuwing van een deel van onze collectie is de boom waar dit ras op geënt was  in de loop van januari 2022 gerooid, waardoor het ras nu niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.