© FruitLent

EXCLUSIEVE VRUCHTENTUIN OP DE RAND VAN DE STAD

   >> HOME      >> FRUITGEWASSEN
   
       
  DRUIVEN   © FruitLent
 

 

 

   
 

Naamgeving en herkomst

Reeds zo'n 130 miljoen jaar geleden groeiden er planten met druifachtige kenmerken. Toen de prehistorische mensen zo'n 1 miljoen jaar geleden rechtop gingen lopen, was Europa reeds begroeid met druivenplanten. Gedurende de ijstijden verdwenen de koudegevoelige soorten. Andere soorten overleefden de koude periode's en verspreidden zich bij het terugtrekkende ijs weer richting het noorden. In Europa overleefde de soort Vitis vinifera ssp. sylvestris. Rondom de Middenlandse zee, naar het oosten tot in Afghanistan, in het noorden tot in de Kaukasus en midden-Europa is deze wilde soort de basis voor de hedendaagse gecultiveerde druiven. Qua kenmerken is de overgang van de zuiver wilde vorm (Vitis vinifera ssp. sylvestris) naar de gecultiveerde vorm (Vitis vinifera ssp. vinifera) geleidelijk en is de grens tussen de beide vormen derhalve niet scherp te trekken. De wilde vorm komt nog op enkele plaatsen voor en wordt gezien als een belangrijke bron van erfelijk materiaal om te kunnen gebruiken in veredelingsprogramma's voor toekomstige druivenrassen.

De eerste door mensen gecultiveerde druiven zouden zijn geteeld in de Kaukasus, in het gebied dat naar hedendaagse politieke grenzen wordt gerekend tot Armenië, Georgië, Turkije en Azerbeidzjan. Meer precies wordt door sommige auteurs de voet van de berg Ararat aangewezen als locatie voor de eerste druiventeelt, door andere auteurs weer de oevers van de rivier Rioni. Uit archeologische vondsten staat in ieder geval vast dat in de Zuid-Anatolische antieke stad CatalhŸyuk (Katal Huyuk) sporen zijn gevonden van wijnmakerij die dateren van ongeveer 6.250 jaar voor Christus. Ook in de antieke Mesopotamische stad Ur (4.000 jaar voor Christus) zijn sporen van wijnbouw gevonden.

De in Europa bekende edeldruif (Vitis vinifera spp. vinifera) behoort tot de wijnstokfamilie Viticeae. Deze familie telt naast de Europese edeldruif nog diverse andere botanische soorten die in verschillende werelddelen groeien. Enkele van deze soorten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de meest moderne druivenrassen, zoals deze in FruitLent aanwezig zijn.

 

   
       
 

Nieuwe generatie druivenrassen

De nieuwe druivenrassen, zoals in FruitLent aanwezig, zijn ontstaan door rassen van de Europese edeldruif (Vitis vinifera ssp. vinifera) te kruisen met Amerikaanse en Aziatische Vitis-soorten, zoals: Vitis labrusca, Vitis lincecumii, Vitis rupestris en Vitis amurensis. Het aanvankelijke doel van deze soortkruisingen was het creëren van nieuwe druivenrassen met resistentie tegen een tweetal schimmelziektes: namelijk de echte meeldauw (Uncinula necator, voorheen: Oidium tuckeri) en de valse meeldauw (Plasmopara viticola, voorheen: Perenospora viticola). Deze resistenties komen namelijk wel in bepaalde andere Vitis-soorten voor, doch niet in de Europese edeldruif.

Druivenveredelaars doen al sinds de eeuwwisseling van de 19-de en de 20-ste eeuw pogingen om druivenrassen te ontwikkelen met resistentie tegen de genoemde schimmelziektes. Het bleek echter lange tijd onmogelijk om resistente rassen te ontwikkelen met een goede kwaliteit. Alle aanvankelijke kruisingen hadden namelijk een vreemde bijsmaak die afkomstig is van de andere Vitis-soorten. Deze bijsmaak wordt in vaktermen een foxton-aroma genoemd. Dit foxton-aroma kan in heftigheid variëren van een uiterst onaangename en overheersende bijsmaak (zoals mottenballen, een nat hondenvel of een flesje parfum) aan de ene kant tot een zwak aardbei- of framboosachtig aroma aan de andere kant. Alhoewel rassen met een dergelijk zwak aroma toch heel goed eetbaar kunnen zijn (en bovendien door veel mensen ook nog wel worden gewaardeerd), hoort een dergelijke bijsmaak volgens de echte druiven- en wijnkenners gewoonweg niet aanwezig te zijn. De bijsmaak wordt bovendien overgedragen op de wijn.

Om de ongewenste bijsmaak weer kwijt te raken is diverse malen met Europese edeldruiven teruggekruist. Pas sinds het eind van de 20-ste eeuw zijn er nieuwe rassen op de markt verschenen die de gewenste resistentie tegen schimmelziektes combineren met een kwaliteit die vergelijkbaar is met de klassieke Europese edeldruiven. De ongewenste bijsmaakjes zijn er dus helemaal uit gekruist.

Met het inkruisen van de resistenties werden "ongemerkt" nog twee andere waardevolle eigenschappen geïntroduceerd in de nieuwe druivenrassen. Het gaat hierbij om het aanzienlijk vroeger afrijpen van de druiven en om extra winterhardheid. Ook deze eigenschappen komen uit de andere Vitis-soorten die voor het inkruisen van de resistenties werden gebruikt. Door de combinatie van al deze verbeterde eigenschappen zijn de nieuwe rassen veel geschikter voor het Nederlandse klimaat en kunnen deze bovendien milieuvriendelijker worden geteeld. Veel nieuwe rassen kunnen dus kortweg als volgt worden gekwalificeerd:

  • vroegrijpend (waardoor ze in Nederland altijd volledig rijp worden);
  • bestendig tegen wintervorst;
  • resistentie tegen echte meeldauw;
  • resistentie tegen valse meeldauw.

Binnen de groep nieuwe rassen is voor de genoemde kenmerken variatie aanwezig. De mate van resistentie, vroegheid of winterhardheid kan derhalve variëren van ras tot ras. Maar uiteraard variëren de rassen onderling ook nog op andere kenmerken. Bepaalde nieuwe rassen zijn met name geschikt voor de wijnbouw; deze zijn derhalve speciaal geselecteerd op de kwaliteit van de wijn en minder op het uiterlijk of op de eetkwaliteit. Er zijn echter ook nieuwe rassen die speciaal zijn geselecteerd om te worden gebruikt als tafeldruif. Er zijn ook rassen die voor beide doeleinden geschikt zijn, dus als wijndruif én als tafeldruif.
Lees hier verder over de van belang zijnde criteria voor tafeldruiven.

Er zijn de laatste jaren diverse nieuwe tafeldruifrassen beschikbaar gekomen met de vroegrijpende eigenschap én met resistenties tegen ziekten én die bovendien voldoen aan de van belang zijnde vruchtkenmerken. De kwaliteit van deze nieuwe tafeldruifrassen doet in de meeste gevallen beslist niet onder voor supermarktdruiven. De smaak is zelfs over het algemeen beter dan supermarktdruiven, omdat de druiven door de vroegrijpende eigenschap in de eigen tuin door en door rijp kunnen worden aan de stok. Supermarktdruiven worden daarentegen vaak niet geheel rijp geoogst (en druiven rijpen na de oogst niet na).
Lees hier verder over de smaak van druiven.

Door de beschikbaarheid van nieuwe rassen die beter geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat, zijn de laatste jaren diverse particulieren en tuinders / akkerbouwers gestart met de teelt van wijndruiven. Er zijn de laatste jaren in Nederland derhalve veel nieuwe hobbymatige en professionele wijngaarden ontstaan. De opleving van de Nederlandse wijnbouw heeft derhalve niets te maken met klimaatopwarming, doch uitsluitend met de beschikbaarheid van nieuwe rassen !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paarsrood (roze) gekleurde rassen, zoals in dit geval 'Nelly', kunnen door consumenten worden geassocieerd met onrijpheid. Wij in FruitLent vinden ze echter erg fraai om te zien ! 

De moderne rassen kunnen ook in Nederland buiten enorme trossen geven. In dit geval het ras 'Fanny'. 

       
 

Ik heb een oud druivenras in de tuin staan. Moet ik deze nu rooien en vervangen door een modern ras ?

Het assortiment bij tuincentra beperkt zich veelal tot enkele oude (niet-resistente) rassen. Alhoewel sommige tuincentra inmiddels ook enkele resistente rassen verkopen, zijn dit meestal de wat oudere resistente rassen, die veelal niet met de nieuwste resistente rassen kunnen wedijveren.
De meeste mensen hebben nog een verouderd ras als 'Boskoop Glory', 'Witte van der Laan' of 'Rembrandt' in de tuin staan. Moet deze nu worden gerooid ?
Lees hier verder over de verouderde druivenrassen.

 

 

 

het ouderwetse ras 'Rembrandt' is naar huidige maatstaven waardeloos 

 

 

   
 

Waar kan ik plantmateriaal van de moderne rassen verkrijgen ?

Plantmateriaal van de meest moderne rassen (zoals op deze website worden omschreven) is in Nederland moeilijk verkrijgbaar. Deze zijn slechts te koop bij enkele gespecialiseerde bedrijven. Helaas weten we uit eigen ervaring dat niet al deze bedrijven accuraat en betrouwbaar plantmateriaal blijken te leveren: soms wordt er tegen de afspraken in niets geleverd en soms kom je er twee jaar later achter dat er iets anders is geleverd dan je had besteld.
Omdat we in FruitLent regelmatig vragen krijgen over de beschikbaarheid van plantmateriaal van de moderne rassen, zoals we die in de eigen collectie hebben opgenomen, hebben we besloten om dit plantmateriaal zelf rechtstreeks te importeren vanaf de buitenlandse vermeerderaar en om dit vervolgens in kleine aantallen aan te bieden aan andere hobbytuinders. Zie verder via de hoofdpagina onder PLANTMATERIAAL & ZADEN BESTELLEN.
Op diverse van de moderne rassen is door de kweker of de vermeerderaar kwekersrecht aangevraagd en verleend. Daardoor hebben sommige vermeerderaars de exclusieve vermeerderingsrechten voor bepaalde rassen. Rassen die onder het kwekersrecht vallen mogen niet zonder meer zelf verder worden vermeerderd.

 

   
       
 

Kenmerken en teelt

Druiven zijn klimplanten die met steunmateriaal moeten worden geteeld. Als steunmateriaal kan een op het zuiden gerichte muur of pergola worden gebruikt. Ook kan de pendelbogenmethode (zoals gebruikelijk in het Duitse Moezelgebied) worden gebruikt. Bij de pendelbogenmethode hoeft per plant alleen een stevige paal van twee meter hoog te worden geplaatst, waardoor het ook goed mogelijk is een druivenstok op een kleine oppervlakte te telen, bijvoorbeeld in de siertuin. In de Nederlandse wijnbouw worden stellingen opgericht, bestaande uit rijen palen met draden, waarlangs de druiven worden geleid. De rijen worden bij voorkeur in noord-zuid richting geplaatst, zodat de druiven aan alle kanten even veel door de zon worden beschenen. Alhoewel de nieuwe rassen vroeg rijpen, is een zonnige en bij voorkeur enigszins beschutte standplaats wel vereist voor een succesvolle teelt.

Sinds de Suzuki's fruitvlieg (ofwel Aziatische fruitvlieg, Drosophila suzukii) in 2012 in Nederland voor komt, is de aantasting van rijpende vruchten een serieus probleem geworden in de druiventeelt. Het blijkt dat gekleurde rassen voor de Suzuki's fruitvlieg aantrekkelijker zijn.

 

   
       
 

Commerciële aspecten

Dat de druif een economisch zeer belangrijk gewas is, behoeft hier nauwelijks toelichting. De totale wereldwijde teeltoppervlakte bedraagt ongeveer 7,75 miljoen hectare, waarvan ongeveer 5,2 miljoen hectare in Europa. Op de ranglijst van fruitsoorten nemen de druiven de tweede plaats in, na de citrusvruchten en nog vóór de bananen en appels. De grootste oppervlakte van de druiventeelt wordt voor wijnproductie gebruikt. Kleinere oppervlaktes worden gebruikt voor de productie van tafeldruiven en voor de productie van rozijnen en krenten. Qua productieomvang bedraagt de verhouding omgeveer 85-10-5.

De nieuwe Nederlandse wijnbouw is geen economisch belangrijke sector. De sector bestaat deels uit hobbymatige wijngaarden. De professionele wijngaarden moeten het grotendeels hebben van een combinatie met agro-toerisme. Er is door de hobbymatige en professionele telers ook een vereniging opgericht: Wijngaardeniersgilde Nederland. Alhoewel wij in FruitLent zijn gespecialiseerd in de moderne rassen tafeldruiven en derhalve geen wijn maken, zijn wij wel lid van deze vereniging; hiermee blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

   
       
 

Gezondheidsaspecten

Druiven bevatten talrijke stoffen die in het menselijke lichaam een gezondheidsbevorderende werking hebben.

Naast verschillende vitaminen (in het bijzonder C en E, meerdere B-vitaminen en foliezuren), mineralen en aroma-stoffen staat de groep van de polyfenolen in het middelpunt van de medische interesse. Tot de polyfenolen behoren verscheidene kleurstoffen (anthocyanen) en looistoffen (tannine), alsmede de groep van de flavonoïden. Tot deze laatste groep behoren de stoffen quercetin, myricetin, katechin en resveratrol.
Lees hier verder over resveratrol.

De verschillende polyfenolen bevinden zich vooral rondom de pitten en in de vruchtschil van met name blauwe druiven. Ook bevat rode druivensap en rode wijn meer polyfenolen dan wit druivensap of witte wijn.

Gelet op het voorgaande zouden tafeldruiven met pitten uit gezondheidsoverwegingen dus de voorkeur moeten hebben boven pitloze rassen. Doordat de meeste pitloze rassen kleinere bessen geven, worden deze in commerciële teelten wel kunstmatig behandeld met gibberalinen, teneinde de besgrootte te laten toenemen. Veel consumenten zullen zich dit niet realiseren....
Lees hier verder over pitloze druiven.

Tafeldruiven van de klassieke rassen die vanuit Zuideuropese landen worden geïmporteerd, hebben vaak restanten van de tijdens de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Bij de moderne resistente rassen kan het aantal bespuitingen sterk worden gereduceerd, ofwel geheel achterwege blijven, waardoor restanten van gewasbeschermingsmiddelen niet of in mindere mate aanwezig zullen zijn.

 

   
       
 

Omschrijving collectie FruitLent

In FruitLent staan in totaal 30 à 35 druivenstokken van even zo veel verschillende moderne druivenrassen. Elke stok in FruitLent is derhalve van een ander ras. De collectie omvat rassen met blauwe bessen, witte bessen en paarsrode (roze) bessen, zowel pithoudend, pitarm als pitloos.
Lees hier verder over pitloze druiven.

Er zijn in FruitLent uitsluitend nieuwe vroegrijpende en resistente rassen geplant die geschikt zijn als tafeldruif. Enkele van de rassen hebben daarnaast ook geschiktheid als wijndruif. We hebben echter niet de ambitie om van de eigen druiven wijn te gaan maken; het gebruik als tafeldruif staat op de eerste plaats. De meeste tafeldruifrassen die in FruitLent staan behoeven niet te worden gekrent; de trossen worden namelijk van nature los gevormd.

Nagenoeg alle stokken in FruitLent zijn geplant als professioneel plantmateriaal en zijn derhalve geënt op een speciale druivenonderstam.
Lees hier verder over druivenonderstammen.

In FruitLent staan 29 van de stokken buiten aangeplant in een speciaal daarvoor opgerichte noord-zuid georiënteerde V-haag constructie, waarbij duurzame gegalvaniseerd stalen onderdelen zijn gebruikt. Het gebruikte V-haag systeem staat ook wel bekend als het Lyra-systeem of de Liervorm. In FruitLent wordt dit systeem gecombineerd met de Guyot-snoei: korte stammen met lang éénjarig vruchthout dat elke jaar wordt vervangen. De plantafstand tussen de stokken bedraagt gemiddeld 55½ cm. Bij de stokken is druppelbevloeiing aanwezig met een capaciteit van 2 liter per uur.

Het Lyra-systeem vraagt iets meer onderhoud dan een enkele haag, doch heeft voor de tafeldruiven als voordeel dat de trossen door de V-haag net buiten het gewas hangen. Hierdoor groeien de trossen minder snel vast in het gewas of in de aanwezige gewasdraden. Bovendien hangen de trossen vrij en worden ze minder gemakkelijk beschadigd door de wind. Dit komt het uiterlijk ten goede: een belangrijk element voor tafeldruiven.

In de hobbykas zijn 4 druivenstokken aangeplant. Ook hier gaat het om resistente rassen, welke deels ook geschikt zijn voor buitenteelt.

Hieronder volgt de omschrijving van de rassen die in de collectie van FruitLent aanwezig zijn (of aanwezig zijn geweest). Bij elk ras zijn uitgebreide beschrijvingen opgenomen over de kenmerken en de herkomst, voor zover wij dit hebben kunnen natrekken. Voor de lezers die de uitgebreide omschrijvingen te omvangrijk vinden en daardoor door de bomen het bos niet meer zien, hebben we onderaan de beschrijving een totaalbeoordeling door FruitLent opgenomen.
Lees hier de uitleg over de FruitLent-totaalbeoordeling.

 

Witte druivenrassen:

Arkadia - pitarm

Ook bekend als 'Nastia'.

Herkomst: Dit ras is afkomstig van Ukrainskii Nauchno- Issledovadelskii, Institut Vinogradarstva i Vinodeliya im. V.E., Tairova (Odessa, Oekraïne) en is ontstaan uit een kruising van 'Moldowa' x 'Cardinal'. Het ras is in Duitsland geïntroduceerd door de heer Marcus Dornauer.

Het ras 'Arkadia' is gebruikt voor het maken van weer nieuwe kruisingen, waardoor de komende jaren waarschijnlijk weer nieuwe veelbelovende rassen op de markt zullen komen die 'Arkadia' als kruisingsouder hebben.

Trossen en bessen: Geeft zeer grote goudgele ovale bessen aan grote tot zeer grote enigszins compact gevormde trossen met een fraaie vorm. De grootste trossen behalen met gemak een gewicht van 1 kg of meer. De zeer grote bessen wegen gemiddeld 7 tot 9 gram, waarbij de grootste bessen echter wel tot 17 gram kunnen wegen. De bessen hebben slechts 1 of 2 kleine pitten, welke door het stevige vruchtvlees nauwelijks opvallen; de bessen kwalificeren derhalve als pitarm. Zoete smaak met een aan ananas herinnerend licht muskaataroma. 'Arkadia' rijpt in de tweede helft van september. De bessen hebben een laag zuurgehalte; hierdoor kan 'Arkadia' ook bij lagere suikergehaltes reeds geoogst worden. Rijpe trossen kunnen beter niet te lang aan de stok blijven hangen en zijn ook niet lang bewaarbaar.

De bessen en trossen van 'Arkadia' lijken veel op die van het andere Oekraïense ras 'Juliana', die gelijktijdig bekend werd. De verschillen tussen 'Juliana' en 'Arkadia' zijn:
- de rijping van 'Juliana' is iets vroeger;
- de bessen van 'Arkadia' kleuren geler, tegen meer geelgroen bij 'Juliana';
- het vruchtvlees van 'Arkadia' heeft iets minder pitten;
- de smaak van 'Arkadia' kan wat wateriger zijn dan van 'Juliana';
- het aroma van 'Arkadia' gaat meer richting ananas in plaats van muskaat.

Groei: Middelsterke groeikracht. De stokken van 'Arkadia' zijn zeer vruchtbaar; mede door de grote trosomvang is het goed uitdunnen van de trossen dus erg belangrijk. Indien te veel trossen aan de stok blijven hangen, kan de smaak te waterig blijven.

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is het resistentieniveau tegen de echte meeldauw mogelijk wat lager. De bessen zijn gevoelig voor Botrytis, mede hierdoor kunnen de rijpe trossen helaas niet lang aan de stok blijven hangen. Indien de uitrijping van het hout door een te grote vruchtdracht te wensen over heeft gelaten, kan de stok gevoelig zijn voor wintervorstschade. Ook om die reden is het goed uitdunnen van trossen erg belangrijk.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

We hebben in FruitLent één stok van 'Arkadia' welke is geënt op onderstam 'SO4'; deze is op 15 juni 2013 als containerplant op de definitieve plek buiten uitgeplant. In 2014 heeft deze stok voor het eerst een paar trossen gedragen.
Daarnaast hebben we op 2 april 2016 een tweede stok van 'Arkadia' in onze hobbykas geplant, aangezien we inmiddels elders hadden gezien dat 'Arkadia' ook in de kas heel indrukwekkend kan worden. De stok in de hobbykas is ook geënt op onderstam 'SO4'.

Onze 'Arkadia'-stok buiten:

rijpende tros van 'Arkadia'   rijpende trossen van 'Arkadia'      

Onze 'Arkadia'-stok in de hobbykas:

rijpende tros van 'Arkadia'   geoogste tros van 'Arkadia'   rijpende trossen van 'Arkadia'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven. Op grond van buitenlandse gegevens wel veelbelovend.

Arolanka - pitarm

Herkomst: Gekweekt door Professor Ing. Vilém Kraus in Lednice na Morave (Tsjechië) uit een kruising van 'Aron' x 'Lanka'.

De moeder 'Aron' is een Hongaars ras welke is ontstaan uit een kruising van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375') x 'Perlette'.

De vader 'Lanka' is een Oekraïns ras welke is ontstaan uit een kruising (in 1967) tussen 'Dattier de St. Vallier' x 'Dekorativnyi' ('Severnyi' x 'Saperavi').

De voorgaande stamboom houdt in dat 'Arolanka' is ontstaan uit twee resistente ouders.

Trossen en bessen: Grote tot zeer grote gele bessen (gemiddeld 6,0 tot 6,7 gram) aan middelgrote tot grote zeer los gevormde trossen. Alhoewel de bessen qua grootte wat variabel zijn, behoort 'Arolanka' in de collectie van FruitLent zonder enige twijfel tot de rassen met de grootste bessen. De grootste bessen binnen de tros hebben zelfs een gewicht van maar liefst 12 gram !
Bij volledige rijpheid verkrijgen de bessen aan de zonzijde een bruine tint. Mede daardoor vinden is het uiterlijk niet bijzonder fraai. Daar staat echter tegenover dat de bessen ondanks het wat lagere suikergehalte (tot 16-17% Brix) een prima smaak hebben met zeer stevig vruchtvlees. 'Arolanka' is één van de voorbeelden dat een hoog suikergehalte bij tafeldruiven beslist geen noodzaak is om toch een goede smaak te krijgen. De bessen zijn pitarm en de weinige pitten die er in zitten vallen tijdens het eten niet erg op. Rijpt vanaf de tweede helft van september. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok bijven hangen.

Groei: Middelsterke groeikracht. Zeer open gewas met diep ingesneden bladeren. Loopt zeer vroeg uit.

Ziekten: Zeer winterhard. Zeer weinig gevoelig voor Botryrtis. Er zijn ons geen betrouwbare gegevens bekend over de (mate van) resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Op grond van de afstamming mag in ieder geval verondersteld worden dat 'Arolanka' resistentie bezit tegen deze beide schimmelziekten. In FruitLent is ons in ieder geval niet gebleken van bijzondere vatbaarheid voor deze twee schimmelziekten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst enkele vruchten.

Wij zijn van mening dat onze stok van 'Arolanka' identiek is aan 'Wostorg Bialy'. Mogelijk lijken beide rassen dus erg veel op elkaar, doch waarschijnlijker is dat één van onze stokken niet op de juiste naam staat.

rijpe trossen van 'Arolanka'   rijpende trossen van 'Arolanka'      
rijpe tros van 'Arolanka'   rijpende tros van 'Arolanka'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoorden 'Arolanka' als GOED, vanwege de grote tot zeer grote bessen met goed smakend stevig vruchtvlees waarin bijna geen pitten aanwezig zijn.
We hebben inmiddels de ervaring dat de stok van jaar tot jaar wat wisselvallig kan zijn in de opbrengsten, waardoor we de totaalbeoordeling hebben verlaagd van ZEER GOED naar GOED.

Birstaler Muscat
Ook bekend als 'VB 86-6' of 'Muscat de la Birse'.

Herkomst: In 1986 ontstaan uit een kruising van 'Seyval Blanc' x 'Bacchus' door Valentin Blattner uit Soyhieres, Zwitserland.

Trossen en bessen: Kleine tot middelgrote ronde groengele bessen (circa 1,7 tot 2,0 gram) aan lange smalle los gevormde trossen. Rijpt vanaf half september. Goede zoete smaak (tot 19% Brix) met licht muskaataroma. Het vruchtvlees is niet zo stevig, waardoor de pitten tijdens het eten nogal opvallen. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok bijven hangen. Rijpe bessen zitten vrij los aan de tros, doch vallen niet vanzelf af.
Om de besgrootte te laten toenemen, wordt goede trosdunning aanbevolen. Ook wordt wel aanbevolen om de trossen gedurende het groeiseizoen aan de punt in te korten.

Groei: De scheuten groeien mooi recht omhoog en er worden niet al te veel bladeren en dieven gevormd. Lichtgroene bladeren met typische karteling. Het ras is wat gevoeliger voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en zeer goede resistentie tegen echte meeldauw. Weinig gevoelig voor Botrytis.

Gebruik: Geschikt als tafeldruif, maar ook voor mooie witte muskaatwijnen.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5C' en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

rijpe trossen van 'Birstaler Muscat'   rijpe trossen van 'Birstaler Muscat'   rijpe trossen van 'Birstaler Muscat'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Birstaler Muscat' als: GOED. Het ras heeft allemaal positieve eigenschappen, echter helaas wat kleine bessen waarvan de pitten tijdens het eten enigszins opvallen. Als 'Birstaler Muscat' deze twee eigenschappen niet zou hebben gehad, dan zou de beoordeling ZEER GOED zijn geweest.

Evita - pitarm
Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Zalagyöngye' x 'Perlette' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Uit dezelfde kruising werd door dezelfde veredelaar ook het ras 'Stefanie' gewonnen, welk ras ook in FruitLent aanwezig is geweest.

Trossen en bessen: Middelgrote tot tamelijk grote kogelvormige mat-heldergele bessen (circa 2,8 à 2,9 gram) aan middelgrote tot grote enigszins compacte trossen met een mooie vorm. Bessen die aan de zon zijn blootgesteld kleuren donkergeel. De bessen hebben tamelijk vast vruchtvlees met een stevige schil en worden aangemerkt als bijna pitloos (derhalve pitarm). Zeer aangename zoete smaak (circa 20% Brix) met muskaat-aroma. Rijpt vanaf medio september.

Groei: Krachtige groei met groeiwijze rechtop. De productiviteit is redelijk; de stok is dus niet zo vruchtbaar als sommige andere rassen. Dit zal alles te maken hebben met de afstamming van de pitloze 'Perlette'. Hierdoor zijn de eerste ogen op het éénjarige hout vaak niet vruchtbaar en geven dus met name de verdere ogen bloemtrossen. In verband met deze eigenschap is de klassieke cordon-snoei niet geschikt en moet 'Evita' gesnoeid worden volgens de Guyot-methode. Indien op deze wijze gesnoeid, is de productiviteit voldoende en is het enige gevolg van de mindere vruchtbaarheid dat er geen of bijna geen trossen hoeven te worden gedund.

Ziekten: Goede resistentie tegen echte meeldauw. Matige resistentie tegen valse meeldauw. Door de stevige schil sterk tegen Botrytis. Door de vrij compacte tros kan bij volledige rijpheid na verloop van tijd echter toch Botrytis in het hart van de tros optreden, waardoor het toch niet aan te bevelen is om rijpe trossen erg lang te laten hangen.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in het voorjaar van 2007 uitgeplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.

rijpe tros van 'Evita'   rijpe trossen van 'Evita'        
rijpe trossen van 'Evita'   geoogste tros van 'Evita'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Evita' als: GOED. De trossen en bessen zien er mooi uit. De rijping is vroeg. De bessen hebben weinig pitten en de smaak is zeer goed, mits het muskaat-aroma op prijs wordt gesteld. Nadelen zijn het feit dat rijpe trossen beter niet te lang kunnen blijven hangen, het feit dat de bessen niet erg groot worden en de matige vruchtbaarheid (waardoor Guyot-snoei vereist is).

Fanny
Ook bekend als ‘R. 79’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1970) van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375') met ('Téli Muskotály' x 'Olympia'), door Dr. Jozsef Csizmazia uit Hongarije.

Trossen en bessen: Grote ovale groengele bessen (circa 4,3 gram) aan grote tot zeer grote redelijk los gevormde geschouderde trossen. De bessen zijn gelijkmatig van grootte. Zodra de bessen rijpen, verkrijgen ze aan de zonzijde een bruine tint. Rijpt vanaf de derde week in september, maar in sommige jaren ook wel later (tot in oktober). 'Fanny' rijpt daarmee derhalve wat aan de late kant. Ondanks het wat lagere suikergehalte (tot 16-17% Brix) hebben de bessen een goede smaak met zeer stevig vruchtvlees.

Groei: Sterke groei met groeiwijze rechtop met dunne wat slappere scheuten. Mooie diep ingesneden bladeren. Zeer productief. Weinig gevoelig voor misbloei. Goede trosdunning noodzakelijk. Bij 'Fanny' valt op dat de bessen tijdens het groeiseizoen gedurende langere tijd klein blijven en pas op een later moment in omvang toenemen. Vroeger in het seizoen bestaat derhalve de indruk dat 'Fanny' een ras is met kleine bessen, hetgeen dus echter geenszins het geval is.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten.

fraaie diep ingesneden bladeren van 'Fanny'   bijna rijpe trossen van 'Fanny'   bijna rijpe trossen van 'Fanny'    
bijna rijpe tros van 'Fanny'   rijpe tros van 'Fanny'   rijpe trossen van 'Fanny'  

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Fanny' als TAMELIJK GOED tot GOED. Het ras heeft eigenlijk alle kenmerken die je graag in een tafeldruif ziet. Helaas rijpt 'Fanny' wel wat aan de late kant en kunnen de resultaten van jaar tot jaar variëren.
Franziska

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Aron' x 'Original' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee 'Franziska' behoort tot de laatste generatie resistente rassen. Uit dezelfde kruising en van dezelfde veredelaar komt ook het ras 'Sophie', welke ook in FruitLent aanwezig is geweest.

Trossen en bessen: Grote geelgroene enigszins langwerpige bessen (circa 5,0 gram) met stevig vruchtvlees aan enorm grote trossen. Een trosgewicht van 1 kg is zeker niet uitzonderlijk en dit kan zelfs oplopen tot maximaal 1½ à 2 kg. Voor commerciële teelten zijn de trossen eigenlijk te groot. Bij een dergelijke enorme trosomvang mogen er ook maar enkele trossen aan één plant zitten, de rest moet na de zetting worden uitgedund.
De trossen zijn wat compacter gevormd en meestal meerzijdig geschouderd. Het wegknippen van delen van trossen (zoals de schouders en complete plukjes met bessen binnenin de trossen) kan bijdragen tot een lager trosgewicht en een lossere opbouw van de tros. In dat geval kunnen er ook iets meer trossen per plant worden aangehouden. Frisse neutrale smaak met middelmatig hoog suikergehalte (circa 15 à 16% Brix). Rijpt vanaf begin oktober.

Groei: Krachtige groei met groeiwijze rechtop. Weinig diefvorming. Weinig gevoelig voor misbloei. Zeer vruchtbaar. Door deze grote vruchtbaarheid in combinatie met de zeer grote trosomvang is een zeer ruime trosdunning absolute noodzaak, omdat de druiven anders te zuur zullen blijven.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Bij overrijpheid gevoelig voor scheuren van de bessen, met aantasting door Botrytis tot gevolg. Hierdoor kunnen de rijpe druiven beter niet erg lang aan de stok blijven hangen.
Ook is de kans op rotten te verminderen door de trossen tijdig te krenten, waarbij complete plukjes met bessen binnenin de tros worden weggeknipt, zodanig dat met name de bessen aan de buitenzijde van de tros blijven zitten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en in het voorjaar van 2007 uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

bijna rijpe trossen van 'Franziska'   bijna rijpe tros van 'Franziska'   bijna rijpe tros van 'Franziska'    
bijna rijpe trossen van 'Franziska'   bijna rijpe tros van 'Franziska'   rijpe tros van 'Franziska'    
bijna rijpe trossen van 'Franziska'   bijna rijpe trossen van 'Franziska'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Franziska de beoordeling TAMELIJK GOED tot GOED. De trossen zijn immers zeer imposant en het ras geeft consistente resultaten van jaar tot jaar. Het is echter essentieel dat de standplaats optimaal is en dat een zeer ruime trosdunning plaatsvindt, anders blijft de eetkwaliteit onder de maat.

Frumuosa Alba - pitarm

Ook bekend als 'Frumoasa Alba', 'Frumoasa Albe', 'XI-56-43', 'Belaja krasavica', 'Beautyful White' en 'White Beauty'.

Herkomst: Dit ras is ontstaan uit een kruising (in 1973) van 'Guzal Kara' x Seyve Villard 20.473' (= 'Muscat de St. Vallier Blanc') op het Research and Practical Institute for Horticulture and Food Technologies, Department of Grapevine Genetic Resources and Breeding, Chisinau (Moldavië).

Trossen en bessen: Geeft grote geelgroene licht ovale bessen aan grote tot zeer grote los gevormde trossen met een fraaie vorm. De trossen behalen met gemak een gewicht van 1 kg of meer. De stelen van de trossen zijn roodachtig verkleurd. De zeer grote bessen (gemiddeld zo'n 6½ gram) hebben slechts 1 of 2 kleine pitten, welke door het stevige vruchtvlees nauwelijks opvallen; de bessen kwalificeren derhalve als pitarm. Zoete smaak met een aan ananas herinnerend muskaataroma. De bessen hebben een gemiddeld zuurgehalte; hierdoor kan 'Frumuosa Alba' ook bij wat lagere suikergehaltes al geoogst worden. Rijpt wat later; in Nederland waarschijnlijk vanaf begin oktober. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok blijven hangen.
Bij onze eerste oogst in 2014 behaalde onze trossen een gemiddeld besgewicht van 3½ gram, derhalve nog niet zo groot als de bovengenoemde 6½ gram. Wellicht dat de besgrootte toeneemt bij het ouder worden van de stok.

Groei: Zeer krachtige groei met groeiwijze rechtop. Fraai ingesneden bladeren.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen schimmelziekten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen. We verwachten dat deze ook geschikt zal zijn voor de teelt in de kas.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en is in april 2013 als wortelnaakte plant uitgeplant in onze hobbykas. De stok van 'Frumuosa Alba' droeg in FruitLent voor het eerst vruchten in 2014, welke in de kas reeds begin augustus geheel rijp worden. In februari 2016 is de stok verwijderd, om plaats te maken voor weer wat nieuws.

rijpe trossen van 'Frumuosa Alba'   rijpe trossen van 'Frumuosa Alba'   rijpe trossen van 'Frumuosa Alba'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
We hebben dit ras niet in de buitenteelt getest, alleen in onze hobbykas. Derhalve geven we geen totaalbeoordeling. Aan de hand van het rijpingstijdstip in de hobbykas, menen wij dat dit ras vroeg genoeg rijpt voor buitenteelt.

Garant

Ook bekend als ‘FR 515-91’.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1991) van 'Solaris' x 'Muscat Blue' op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg). 'Garant' is dus ontstaan uit een kruising, waarbij zowel de vader als de moeder een resistent ras betroffen.
Uit dezelfde kruising werden door het genoemde onderzoeksinstituut ook de navolgende rassen geïntroduceerd: 'Clara', 'Galanth', 'Osella' en 'Rosina'. Enkele van deze rassen zijn ook in FruitLent aanwezig of aanwezig geweest.

Trossen en bessen: Middelgrote breed-elliptische groengele bessen (2,0 gram) aan middelgrote wat langgerekte redelijk los tot enigszins compact gevormde trossen. Rijpt vanaf medio september. Kan in rijpe toestand lang aan de stok blijven hangen. Tamelijk stevig vruchtvlees met een goede zoete smaak (tot ruim 20% Brix) met licht muskaat­aroma. Net als bij blauwe zusterras 'Galanth', is het muskaat-aroma echter niet elk jaar even sterk aanwezig.

Groei: Sterke groei met opgaande groeiwijze. Grote bladeren.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en is in het voorjaar van 2012 als containerplant uitgeplant. Deze heeft in 2013 voor het eerst vruchten gedragen.

rijpende trossen van 'Garant'   rijpende trossen van 'Garant'   rijpende trossen van 'Garant'    
rijpende trossen van 'Garant'   rijpende trossen van 'Garant'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Garant' als: GOED. Goede en betrouwbare productiviteit en een goede resistentie tegen schimmelziekten.

Hecker

Ook bekend als ‘FR 207-70’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1970) van 'FR 844-57' X 'FR 786-57'. Afkomstig van het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg) en vervolgens genoemd naar de Beierse vrijheidsstrijder Friedrich Hecker (1811-1881).

De moeder 'FR 844-57' is ontstaan uit een kruising van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375') x ('Pinot Gris' x 'Chasselas'). Dit betreft derhalve een kruising met één meeldauwresistente ouder.

De vader 'FR 786-57' is ontstaan uit een kruising van ('Silvaner' x 'Chasselas') x 'Madeleine Royale'. Dit betreft derhalve een kruising tussen zuiver klassieke Europese edeldruiven zonder meeldauwresistentie.

Trossen en bessen: Middelgrote tot tamelijk grote geelgroene elliptische bessen (circa 2,4 tot 2,8 gram) aan middelgrote compacte geschouderde trossen. Fijnzoete neutrale smaak (17-18% Brix). Rijpt vanaf de derde week in september.

Groei: Krachtige groeier welke qua groeiwijze lijkt op 'Chasselas' (deze is ook bekend als ‘Witte van der Laan’, 'Vroege van der Laan’ of ‘Weißer Gutedel’). Dit is overigens niet vreemd omdat 'Chasselas' in de stamboom van 'Hecker' twee maal voor komt, zie boven. Gemiddelde diefvorming. Het ras is elk jaar zeer productief, derhalve is ruime trosdunning noodzakelijk.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw. Volgens literatuurgegevens zwakke tot matige resistentie tegen echte meeldauw. Doordat de bessen in de trossen vrij dicht opeen zitten, zijn ze vatbaarder voor Botrytis. Gemiddelde houtafrijping en gemiddelde winterhardheid (in Nederland geen probleem).
De voormelde zwakke tot matige resistentie tegen echte meeldauw komt uit literatuurgegevens; in FruitLent is namelijk (nog) niet gebleken dat 'Hecker' vatbaarder is dan de andere rassen. Een zwakkere resistentie tegen echte meeldauw is overigens goed mogelijk, omdat in het kruisingsschema dat tot het ontstaan van 'Hecker' heeft geleid een relatief erg groot aandeel van klassieke Europese edeldruiven aanwezig is.

Gebruik: Geschikt als tafeldruif en als wijndruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

rijpe trossen van 'Hecker'   rijpe tros van 'Hecker'   rijpe trossen van 'Hecker'    
rijpe tros van 'Hecker'   rijpe trossen van 'Hecker'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Hecker' als: TAMELIJK GOED tot GOED. De trossen zien er mooi uit en het ras geeft elk jaar goede resultaten. Enig minpunt is dat de trossen te compact gevormd zijn. De bovenomschreven nadelen die uit de literatuur naar voren komen (namelijk de mindere resistentie tegen echte meeldauw en de iets mindere winterhardheid) hebben we in FruitLent niet ondervonden.

Irinka - pitarm

Herkomst: Afkomstig van Tairow (Oekraïne), uit een kruising van ('Dattel St. Vallier' x 'Dekorativ') x 'Smes pilzü KiMi'. Er zijn echter ook bronnen die beweren dat het zou gaan om een kruising van 'Moldowa' met 'Cardinal', zodat dit ras in dat geval precies dezelfde afstamming zou hebben als 'Arkadia'.

Trossen en bessen: Geeft middelgrote geelgroene lang-ovale bessen (circa 5 gam) aan middelgrote tot grote grote los gevormde trossen. De bessen zijn pitarm en hebben een aangenaam (muskaat)aroma. Rijpt vroeg; het exacte rijpingstijdstip in Nederland is echter nog niet bekend.

Groei: Fraai loof, waarbij de jonge scheuten rood verkleurd zijn.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen schimmelziekten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en is in het voorjaar van 2011 als containerplant uitgeplant en droeg in datzelfde jaar al één kleinere tros (zie onderstaande foto). Na de strenge winter van 2012 bleek dat de stok was doodgevroren. Daardoor is 'Irinka' op dit moment helaas niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig.

rijpende tros van 'Irinka'            

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven. Op grond van buitenlandse gegevens wel veelbelovend.
Doordat 'Irinka' op dit moment niet meer in FruitLent aanwezig is, zal hier voorlopig geen totaalbeoordeling worden geplaatst.

Jolanka

Herkomst: Gekweekt door Professor Ing. Vilém Kraus in Lednice na Morave (Tsjechië) uit een kruising van 'Irsay Olivér' x 'Lanka'.

De moeder is een Hongaarse tafeldruif zonder meeldauwresistentie. De vader 'Lanka' is een Oekraïns ras met meeldauwresistentie welke is ontstaan uit een kruising (in 1967) tussen 'Dattier de St. Vallier' x 'Dekorativnyi' ('Severnyi' x 'Saperavi').

Trossen en bessen: Geeft tamelijk grote ronde tot iets ovale groengele bessen (gemiddeld 2,6 à 2,7 gram) aan middelgrote los gevormde trossen. De trossen zijn niet langgerekt en hebben schouders; daardoor hebben de trossen een wat bredere vorm. De bessen hebben meestal geen beschadigingen of vlekken op de schil, waardoor ze er zeer fraai uit zien. Zoete neutrale smaak. Middelvroege rijping; in Nederland vanaf eind september / begin oktober.

Groei: Open gewasopbouw. In FruitLent niet bijzonder groeikrachtig.

Ziekten: Goede resistentie tegen echte meeldauw. Goede winterhardheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'Börner' en is in het voorjaar van 2012 als containerplant uitgeplant. Deze heeft in 2013 voor het eerst vruchten gedragen.

rijpende trossen van 'Jolanka'   rijpende trossen van 'Jolanka'   rijpende trossen van 'Jolanka'  
rijpende tros van 'Jolanka'   rijpe tros van druif 'Jolanka'   rijpe tros van druif 'Jolanka'  

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Jolanka' als REDELIJK. Het ras heeft weliswaar positieve eigenschappen, doch blinkt naar onze mening nergens echt in uit.

Juliana - pitarm

Ook bekend als 'Lora' of 'Flora'.

Herkomst: Dit ras zou afkomstig zijn uit Oekraïne en zou zijn ontstaan uit een kruising van (('SV 20.473' x (('Muscat Hamburg' x 'Husain')) x ('Osesskij Miedowyi x pollenmengsel van Centraal-Aziatische variëteiten). Ook zijn er bronnen die beweren dat het om een kruising zou gaan van de bekende tafeldruif 'Italia' met het resistente ras 'Madalena'.
Het ras is in Duitsland geïntroduceerd door de heer Marcus Dornauer, die dit ras had verkregen onder de naam 'Lora' = 'Flora'. Omdat de naam 'Flora' in Duitsland al in gebruik was voor een ander ras, besloot de heer Dornauer om dit ras in Duitsland te introduceren onder de naam 'Juliana'. Ondanks de bovenstaande herkomstgeschiedenis, zijn er aanwijzingen dat de sprake is van een verwisseling, omdat de echte 'Lora' toch een ander ras zou zijn dan 'Juliana'.

Trossen en bessen: Zeer grote ovale groengele bessen (circa 8 gram) aan fraaie zeer grote vrij compact gevormde trossen die met gemak meer dan 1 kg zwaar kunnen worden. De zeer grote bessen hebben slechts 1 of 2 kleine pitten, welke door het stevige vruchtvlees nauwelijks opvallen; de bessen kwalificeren derhalve als pitarm. Het vruchtvlees heeft een lichte muskaatsmaak. 'Juliana' rijpt tamelijk vroeg, in Nederland waarschijnlijk in de tweede helft van september. De bessen hebben een laag zuurgehalte; hierdoor kan 'Juliana' ook bij lagere suikergehaltes reeds geoogst worden. Rijpe trossen kunnen beter niet te lang aan de stok blijven hangen.

De bessen en trossen van 'Juliana' lijken veel op die van het Oekraïens ras 'Arkadia', die gelijktijdig bekend werd. De verschillen tussen 'Juliana' en 'Arkadia' zijn:
- de rijping van 'Juliana' is iets vroeger;
- de bessen van 'Arkadia' kleuren geler, tegen meer geelgroen bij 'Juliana';
- het vruchtvlees van 'Juliana' heeft iets meer pitten;
- de smaak van 'Juliana' is beter, namelijk wat minder waterig;
- het aroma van 'Arkadia' gaat meer richting ananas in plaats van muskaat.

Groei: Over de groeiwijze ontbreken vooralsnog gegevens.

Ziekten: Resistent tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en is in het voorjaar van 2011 uitgeplant. 'Juliana' heeft nog geen vruchten gedragen. Na de strenge winter van 2012 bleek dat de stok was doodgevroren. Daardoor is 'Juliana' op dit moment helaas niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig.

De onderstaande foto's zijn daarom niet in FruitLent gemaakt, maar in een hobbykas in Oirschot (Noord-Brabant). Dit betreft de eerste trossen aan een tweejarige stok (aan oudere stokken neemt de trosomvang normaliter nog toe).

rijpe tros van 'Juliana'   rijpe tros van 'Juliana'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven. Op grond van buitenlandse gegevens wel veelbelovend. Doordat 'Juliana' op dit moment niet meer in FruitLent aanwezig is, zal hier voorlopig geen totaalbeoordeling worden geplaatst.

Lakemont - pitloos
Ook bekend als 'Lakemont Seedless', ‘New York’ of ‘NY 13.305’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Ontario' x 'Thompson Seedless' ('Sultanina'), uitgevoerd aan het Önologie-instituut van de Cornell University in Geneva in de staat New York (USA). In 1972 geïntroduceerd.
Uit dezelfde kruising aan hetzelfde instituut komt ook het ras 'Romulus', welke eveneens in de collectie van FruitLent opgenomen is geweest.

Trossen en bessen: Kleine tot middelgrote groengele ronde tot licht ovale bessen (2,0 gram) met stevig vruchtvlees aan middelgrote tot grote lange tamelijk compacte trossen (tot 0,45 kg). Zaden zijn klein en vruchtvleesachtig, waardoor 'Lakemont' wordt aangemerkt als pitloos. Rijpt rond half oktober. Milde zoete smaak (tot 20% Brix). De bessen en trossen lijken veel op die van het zusterras 'Romulus', doch de bessen van 'Lakemont' zijn een fractie groter, ze scheuren minder gemakkelijk en vallen in het rijpe stadium niet zo snel af.

Groei: Tamelijk sterke groei met groeiwijze rechtop en grote bladeren. De vruchtbaarheid is zeer hoog; trosdunning is noodzakelijk. Het ras is wat gevoeliger voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandig­heden) en lamsteligheid.

Ziekten: Zeer matige resistentie tegen valse meeldauw en goede tot zeer goede resistentie tegen echte meeldauw. Als het blad wordt aangetast door valse meeldauw, dan blijven de trossen vaak gezond. Gemiddelde winterhardheid (in Nederland geen probleem).

Gebruik: Geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam en in het voorjaar van 2006 in de hobbykas geplant. Deze droeg in 2007 voor het eerst vruchten. In de kas rijpen de trossen al vanaf eind augustus (de onderstaande foto's zijn derhalve gemaakt in de kas). In het voorjaar van 2012 is de stok van 'Lakemont' wegens ruimtegebrek uit de collectie verwijderd, waardoor 'Lakemont' op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.

bijna rijpe tros van 'Lakemont'   bijna rijpe tros van 'Lakemont'   bijna rijpe trossen van 'Lakemont'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Lakemont' als: GOED. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
De wat latere rijping is wel een aandachtspunt, waardoor 'Lakemont' en goede standplaats nodig heeft.

Lilla
Ook bekend als ‘Lila’ of ‘R. 68’

Herkomst: Kruising van 'Eger 2' x ('Pannonia Kinsce' x 'Mathiász János Diadala'), van Dr. Jozsef Csizmazia uit Hongarije.

Trossen en bessen: Grote groengele lichtovale bessen (circa 4,5 gram) aan grote kegelvormige enigszins geschouderde redelijk los gevormde trossen. Rijpt vanaf half september. De optisch mooie bessen hebben stevig vruchtvlees en een stevige schil en smaken tamelijk goed (tot 17-18% Brix).

Groei: Middelsterke tot sterke groei met groeiwijze rechtop. Loopt vroeg uit. Kan zeer productief zijn, in welk geval een goede trosdunning noodzakelijk is. 'Lilla' heeft echter de neiging om van jaar tot jaar nogal te variëren in de groei en de productiviteit.

Ziekten: Redelijke resistentie tegen valse meeldauw en goede resistentie tegen echte meeldauw. Rijpe trossen kunnen beter niet te lang aan de stok blijven hangen, vanwege gevoeligheid voor barsten en Botrytis. Door Botrytis aangetaste bessen vallen gemakkelijk af.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam en is in het najaar van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2007 voor het eerst vruchten. In het voorjaar van 2010 bleek dat de stok om onbekende oorzaak niet meer wilde uitlopen (schade door wintervorst ?). Daarom is 'Lilla' nu niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig. De plaats is ingenomen door een nieuwe stok van 'Stefanie'.

rijpe trossen van 'Lilla'   rijpe trossen van 'Lilla'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Lilla' als: REDELIJK. De trossen zien er imposant uit. Minpunten zijn echter:
- het feit dat de groei en de productiviteit van jaar tot jaar kunnen variëren, en:
- in een productief jaar alleen voldoende kwaliteit wordt gehaald na forse trosdunning, en:
- de kortere houdbaarheid.

Nicole - pitloos

Herkomst: Dit nieuwe ras is (waarschijnlijk) ontwikkeld in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft middelgrote ronde groengele bessen (2,0 à 2,5 gram) aan tamelijk grote los gevormde trossen. De bessen zijn pitloos en hebben een smaak die herinnert aan 'Sylvaner'. Zoals bij meer pitloze rassen, zijn de trossen vrij breekbaar.
'Nicole' rijpt in Nederland vanaf eind september / begin oktober. Daarmee rijpt 'Nicole' derhalve aan de late kant, maar nog wel vroeg genoeg voor Nederlandse buitenteelt.
Volgens buitenlandse gegevens kunnen rijpe trossen nog een week of drie blijven hangen, zonder dat deze snel gaan rotten. Wij hebben echter de ervaring dat de bessen erg gevoelig zijn voor barsten, ook al voordat ze rijp zijn, waardoor lang laten hangen naar onze mening geen optie is.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop. De productiviteit staat bekend als gemiddeld tot goed. In FruitLent wilde stok op jongere leeftijd echter niet goed dragen en werd de vruchtbaarheid op latere leeftijd beter. Dit kenmerk zien we bij meer pitloze rassen en bij rassen die direct van andere pitloze rassen afstammen. Pitloze rassen met een moeizamere vruchtbaarheid moeten sowiezo volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is de resistentie tegen echte meeldauw maar zeer matig. In strenge winters gevoelig voor het bevriezen van de knoppen. De bessen kunnen gemakkelijk scheuren, ook in het stadium voordat ze al helemaal rijp zijn.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is waarschijnlijk geënt op onderstam '125AA' (kloon Fr 26) en is sinds de zomer van 2011 in FruitLent aanwezig en is vervolgens in maart 2012 op de definitieve plek in de collectie van FruitLent geplant. De stok droeg pas in 2015 een eerste tros en kwam met ingang van 2018 goed in productie. Net als bij sommige andere pitloze rassen treedt de vruchtbaarheid derhalve op wat latere leeftijd in.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Nicole' als: MATIG. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
Reden voor de lagere beoordeling is de matige vruchtbaarheid in de beginjaren en de matige resistentie tegen schimmelziekten.

Palatina
Ook bekend als ‘Prim’ of ‘Augusztusi Muskotály’ of ‘Cs. E.T. 159’ of ‘Fehér Csepel Tolarent 92’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1966) van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375') x 'Königin der Weingärten', uitgevoerd door het team van de Hongaarse veredelaar Kozma Pal.

Trossen en bessen: Middelgrote mooi gekleurde goudgele ovale bessen (circa 3,0 gram) aan middelgrote tot grote los gevormde trossen met zijschouders. Rijpt vanaf half september. Hoog suikergehalte (tot 20-21% Brix). Knapperig vruchtvlees met sterk muskaataroma; staat bekend als één van de best smakende rassen, mits het muskaataroma op prijs wordt gesteld. De pitten vallen tijdens het eten niet bijzonder op.
Wij hebben de ervaring dat er bij dit ras een groot verschil aanwezig kan zijn in rijpheid tussen de bessen die zich aan de zonzijde en de bessen die zich aan de schaduwzijde van de tros bevinden. Een dergelijk verschil is bij druiven natuurlijk niet ongebruikelijk, doch bij 'Palatina' naar onze mening extra groot.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop tot iets hangend. Door de wat hangende groeiwijze gaan scheuten gemakkelijker op elkaar liggen en vormt dan een tamelijk dicht gewas. Bij voorkeur winderige plaatsen mijden. Goed trossen uitdunnen is erg belangrijk.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw. Redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Rijpe trossen zijn gevoelig voor Botrytis, waardoor rijpe trossen beter niet te lang kunnen blijven hangen.
Gevoelig voor lamsteligheid, waardoor het helaas regelmatig voor komt dat er tussen de heerlijke zoete en aromatische bessen enkele exemplaren zitten die zuur blijven.

Gebruik: Buitengewoon goede muskaatsmaak, derhalve uitstekend als tafeldruif. Er is echter ook een lekkere witte muskaatwijn van te maken.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten.

rijpe tros van 'Palatina'   rijpe trossen van 'Palatina'   rijpe trossen van 'Palatina'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Palatina' als: REDELIJK. Indien 'Palatina' niet zo gevoelig zou zijn voor lamsteligheid en grotere bessen zou hebben gehad, zou deze onder twijfel het predikaat GOED hebben gekregen, want de bessen en trossen zien er prachtig uit en de smaak is uitmuntend.

Pölöskei Muskotály

Ook bekend als ‘Muscat de Pölöske’ en ‘R. 10’ en ‘R. F.' en 'Sissy'.

Herkomst: In Hongarije ontstaan uit een kruising (in 1967) van 'Zalagyöngye' x '5917-8' ('Gloria Hungaria' x 'Königin Elisabeth').

Trossen en bessen: Redelijk grote groene tot goudgele ronde tot iets ovale bessen (circa 3,2 gram) aan middelgrote tot grote trossen. De trossen lijken qua uiterlijk wel wat op die van 'Fanny'. Ondanks het wat lagere suikergehalte (tot 15-16% Brix) hebben de bessen een goede smaak met stevig vruchtvlees en een lichte muskaatsmaak, waar dit ras z'n naam aan te danken heeft. Rijpt vanaf begin oktober. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok bijven hangen.

Groei: Middelsterke groeikracht met groeiwijze rechtop. Mooi ingesneden bladeren. Warme standplaats gewenst.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst enkele vruchten en kwam in 2009 goed in productie.

rijpende trossen van 'Pölöskei Muskotály'   rijpende trossen van 'Pölöskei Muskotály'        


FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Pölöskei Muskotály' als REDELIJK. Nadeel is dat het rijpingstijdstip aan de late kant is. Daardoor is dit ras alleen geschikt voor zeer goede standplaatsen. Er zijn andere rassen verkrijgbaar die vroeger rijpen.

Primavera

Herkomst: Op de markt gebracht door Hermann Jäger (1925-2010) van Weingut Jäger in Ockenheim bij Bingen (Duitsland).

Trossen en bessen: Kleine tot middelgrote gele bessen (circa 1,5 gram) aan langwerpig gevormde niet al te grote compacte trossen. Bij volledige rijpheid kleuren de bessen goudgeel tot geelbruin. Stevige schil met tamelijk vast vruchtvlees. De pitten vallen tijdens het eten matig op. De bessen hebben een neutrale smaak en bereiken een hoog suikergehalte (tot ruim 20% Brix), waardoor ze erg zoet smaken. Dit is het vroegst rijpende tafeldruifras: rijpt tussen de derde week van augustus en begin september.

Groei: Middelsterke groeikracht met groeiwijze rechtop. Gemiddelde diefvorming. Fraaie rood gekleurde scheuten.

Ziekten: Goede resistentie.

Gebruik: Geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam en in de nazomer van 2006 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2007 voor het eerst vruchten. In het voorjaar van 2011 is de stok van 'Primavera' verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe stok van 'Wostorg Bialy'.

rijpe tros van 'Primavera'   fraaie rode scheuten van 'Primavera'   rijpe tros van 'Primavera'   rijpe tros van 'Primavera'
rijpe trossen van 'Primavera'   rijpe trossen van 'Primavera'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Onze totaalbeoordeling van 'Primavera' komt niet verder dan MATIG. Het enige belangrijke pluspunt is de zeer vroege rijping, waardoor met dit ras het seizoen aan de voorkant kan worden verlengd.

Romulus - pitloos
Ook bekend als ‘Romulus Seedless’, ‘Gustoso’ en ‘NY 15.291’

Herkomst: Kruising (in 1928) van 'Ontario' x 'Thompson Seedless' ('Sultanina'), uitgevoerd aan het Önologie-instituut van de Cornell University in Geneva in de staat New York (USA). In 1952 geïntroduceerd.
Uit dezelfde kruising aan hetzelfde instituut komt ook het ras 'Lakemont', welke eveneens in de collectie van FruitLent opgenomen is geweest.

Trossen en bessen: Kleine tot middelgrote groengele tamelijk stevige bessen (1,9 gram) met dunne schil aan middelgrote tot grote lange enigszins compacte trossen (tot over 1 kg). Zoete milde smaak (tot 20% Brix). Zaden zijn klein en zacht, derhalve aan te merken als zuiver pitloos. Rijpt vanaf eind september. De trossen en bessen van 'Romulus' lijken erg veel op die van het zusterras 'Lakemont'. De bessen zijn echter een fractie kleiner, ze scheuren gemakkelijker en vallen in het rijpe stadium gemakkelijk af, inclusief het steeltje. Door dit gemakkelijke afvallen van de rijpe bessen, is 'Romulus' niet zo geschikt voor commerciële teelten.

Groei: Zeer krachtige groei. De grote bladeren kleuren rozerood in de herfst. De productiviteit is goed.

Ziekten: Gemiddelde resistentie tegen valse meeldauw en matige resistentie echte meeldauw. Goede winterhardheid.

Gebruik: Geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is waarschijnlijk geënt op onderstam '5BB' en in het voorjaar van 2007 als containerplant in de hobbykas geplant. Deze droeg reeds in 2007 voor het eerst enkele vruchten en kwam in 2008 in volle productie. In de kas rijpen de trossen al vanaf half augustus (de onderstaande foto's zijn derhalve gemaakt in de kas). In het voorjaar van 2012 is de stok van 'Romulus' wegens ruimtegebrek uit de collectie verwijderd, waardoor 'Romulus' op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.

rijpe tros van 'Romulus'   bijna rijpe trossen van 'Romulus'   rijpe tros van 'Romulus'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Onze totaalbeoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen is REDELIJK. Alhoewel de smaak van 'Romulus' goed is en de rijptijd vroeg, geven wij de voorkeur aan het wat later rijpende zusterras 'Lakemont' omdat deze laatste niet zo gevoelig is voor het scheuren en het afvallen van de bessen.

Solaris

Ook bekend als ‘FR 240-75’

Herkomst: In 1975 ontstaan uit een kruising van 'Merzling' ('Seyval Blanc' x ('Riesling' x 'Pinot Gris')) x 'GM 6493' ('Saperavi severnyi' x 'Muscat Ottonel'), op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg). Vervolgens is 'Solaris' rondom de eeuwwisseling geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Kleine goudgele bessen (vanaf circa 0,7 gram) aan kleine tot middelgrote tamelijk compacte trossen. 'Solaris' is één van de vroegst rijpende rassen: deze rijpt in Nederland namelijk reeds omstreeks begin september en rijpt daardoor zelfs in Denemarken en in het zuiden van Zweden nog op tijd af. Indien de trossen in het rijpe stadium nog langer aan de stok blijven hangen, dan verkleuren de bessen na verloop van tijd van goudgeel naar bruingeel (zoals op de onderstaande derde foto, d.d. 7 oktober 2006). Ze bereiken dan zeer hoge suikergehaltes (>25% Brix). Het zuurgehalte loopt tijdens de rijping niet al te veel terug. Neutrale maar zeer zoete smaak. De pitten vallen tijdens het eten nogal op.

Groei: Sterke groei met licht hangende groeiwijze en vrij dicht op elkaar staande grote donkergroene bladeren (daardoor een gedrongen loofwand). Het gebruik van een zeer sterk groeiende onderstam moet vermeden worden, omdat de planten dan te krachtig gaan groeien en dan minder zullen produceren. De planten lopen vroeg uit; hierdoor kan op nachtvorstgevoelige plaatsen schade optreden. Enigszins gevoelig voor misbloei.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Geschikt voor een stevige witte wijn. Door de zeer vroege rijping is 'Solaris' eventueel ook interessant als aanvulling op het assortiment tafeldruiven in particuliere tuinen, omdat met 'Solaris' het oogstseizoen aan de voorkant kan worden verlengd. Als echte tafeldruif zijn de bessen en trossen echter te klein. Door de grote bladeren en de wat hangende groeiwijze, heeft de plant ook een hoge sierwaarde en is deze geschikt om in een particuliere tuin over een pergola te laten groeien.

In de zomer van 2005 is in FruitLent een stok van 'Solaris' aangeplant. Deze stok was vooraf opgekweekt in een container en was geënt op onderstam 'Gravesac'. Deze stok droeg reeds in 2006 voor het eerst vruchten. 'Solaris' is vervolgens in de nazomer van 2006 uit de collectie verwijderd en vervangen door het andere zeer vroeg rijpende ras 'Primavera'.

rijpende tros van 'Solaris'   rijpe tros van 'Solaris'   zeer rijpe tros van 'Solaris'    


FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Solaris' als MATIG. Dit komt door de kleinere bessen en trossen, waarbij de pitten tijdens het eten nogal opvallen (eigenlijk is het meer een wijndruif). Vanwege de zeer vroege rijping is het ras als tafeldruif alleen interessant om het seizoen aan de voorkant te verlengen.

Sophie

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Aron' x 'Original' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee 'Sophie' behoort tot de laatste generatie resistente rassen. Uit dezelfde kruising en van dezelfde veredelaar komt ook het ras 'Franziska', welke ook in FruitLent aanwezig is.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote ovale goudgele gespikkelde bessen aan grote bijzonder fraai gevormde losse trossen zonder schouders. Het stevige vruchtvlees heeft een goede zoete smaak zonder muskaataroma. Stevige schil, waardoor de trossen relatief lang aan de stok kunnen blijven hangen. Rijpt voor buitenteelt in Nederland aan de late kant: vanaf begin oktober.

Groei: Krachtige groei met groeiwijze rechtop.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Weinig gevoelig voor Botrytis.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen (i.v.m. latere rijping).

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en in het voorjaar van 2007 uitgeplant. Voordat de stok vruchten heeft gedragen, moest deze weer het veld ruimen bij de vernieuwing van onze druivensstelling: de stok van 'Sophie' stond namelijk precies op de plek waar een paal was gepland....

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
We hebben onvoldoende ervaring van 'Sophie' om een totaalbeoordeling te kunnen geven.

Stefanie - pitarm

Ook bekend als '19/1/518'

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Zalagyöngye' x 'Perlette' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Uit dezelfde kruising werd door dezelfde veredelaar ook het ras 'Evita' gewonnen, welke eveneens in FruitLent aanwezig is. 'Stefanie' werd omstreeks 2010 geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote geelgroene bessen aan middelgrote redelijk los gevormde trossen met schouders. De bessen hebben vast vruchtvlees met een zoete smaak en worden aangemerkt als bijna pitloos (derhalve pitarm). Rijpt in Nederland waarschijnlijk omstreeks begin tot half oktober, maar mogelijk ook wat eerder.

Groei: Sterke groei met groeiwijze rechtop. Fraaie rood gekleurde scheuten.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Sterk tegen Botrytis. Vermoedelijk enigszins gevoelig voor wintervorstschade.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en is in het voorjaar van 2010 uitgeplant ter vervanging van de overleden stok van 'Lilla'. In 2011, 2012 en 2013 droeg 'Stefanie' geen vruchten, terwijl de stok er groot genoeg voor was. We vermoeden dat de vruchtbaarheid in de beginjaren te wensen over laat en pas later op gang komt. Dit zal te maken hebben met de afstamming van de pitloze 'Perlette'. We kennen andere rassen die ook van 'Perlette' afstammen die ook jaren nodig hadden om te gaan dragen. Dat zal met 'Stefanie' waarschijnlijk ook het geval zijn. Deze tijd hebben we haar echter niet gegegeven, want we heben haar in het voorjaar van 2013 uit onze collectie verwijderd en vervangen door een nieuwe stok van 'Arkadia'.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Doordat de stok van 'Stefanie' bij ons nooit heeft gedragen, kunnen we geen complete totaalbeoordeling geven. We verwachten dat de moeizame vruchtdracht een raseigenschap is die samenhangt met de afstamming van de pitloze 'Perlette'. Daarom kunnen we 'Stefanie' vooralsnog niet aanbevelen voor buitenteelt. We kennen mensen die een 'Stefanie' in de kas hebben staan; daar draagt deze wel en worden de trossen zeer mooi.

Suzi

Ook bekend als ‘Suzy’ of ‘Bornemissza Gergely 14’ of ‘BG 14'

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375')  x 'Pannónia Kinsce', door Dr. Jozsef Csizmazia uit Hongarije.

Trossen en bessen: Grote niet geheel ronde goudgeel gekleurde bessen aan grote langwerpige los gevormde trossen met een lange steel. Alhoewel de besgrootte zonder meer als ‘groot’ is te kwalificeren, kunnen de bessen binnen de tros nogal variëren qua grootte; het gemiddeld besgewicht bedraagt ongeveer 3,5 tot 4,1 gram. De trossen breken gemakkelijk. Rijpt vanaf eind september. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok bijven hangen. Ondanks het wat lagere suikergehalte (tot 16-17% Brix) hebben de bessen een goede smaak.

Groei: Zeer krachtige groei met groeiwijze rechtop, open gewasopbouw en middelmatige diefvorming. Het ras is gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. Volgens onze ervaring varieert de productiviteit van 'Suzi' nogal van jaar tot jaar. In jaren dat er overvloedig trossen worden gezet, is een goede trosdunning noodzakelijk. In andere jaren kunnen te weinig trossen worden gevormd.

Ziekten: Tamelijk goede resistentie tegen zowel valse meeldauw als echte meeldauw. In de trossen (op de stelen) kan aantasting door echte meeldauw optreden.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is aangekocht als het ras 'Garant'. De aangekochte stok bleek echter geen 'Garant' te zijn. Na onderzoek is gebleken dat het hoogstwaarschijnlijk om het ras 'Suzi' gaat. De stok is geënt op een onbekende onderstam en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

rijpe tros van 'Suzi'   rijpe trossen van 'Suzi'   rijpe trossen van 'Suzi'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Onze totaalbehoordeling van 'Suzi' is REDELIJK. Deze wat lagere kwalificatie geven wij omdat ons is gebleken dat 'Suzi' geen consistente resultaten geeft; de productiviteit van jaar tot jaar kan nogal variabel zijn. Daar staat tegenover dat de trossen en bessen in de goede jaren imposant zijn.

Theresa

Ook bekend als 'Terez', 'Teréz' of 'R.58'.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1969) van 'Eger 2' x 'Olympia' door Dr. Sandor Szegedi van het wijnbouwinstituut Kecskemet in Hongarije.

Trossen en bessen: Grote ovale geelgroene bessen (circa 4,0 gram) aan grote tot zeer grote los gevormde trossen. De bessen krijgen bij volledige rijpheid een lichtroze gloed (enigszins zichtbaar op de onderstaande foto's). De roze kleuring is zodanig licht dat we 'Theresa' op deze website hebben ingedeeld onder de witte rassen en niet onder de roze / paarsrode rassen. De bessen hebben een fraaie waslaag. Het vrij stevige vruchtvlees heeft een zeer goede aromatische smaak.
Trossen met een gewicht van 1 kg of meer zijn bij 'Theresa' volstrekt normaal. We hebben vernomen dat 'Theresa' in staat is om in de kas trossen van een nog veel grotere omvang te genereren. De trossen zouden in uitzonderlijke gevallen tot wel 4 kilogram zwaar kunnen worden en dan ondersteund moeten worden omdat ze anders door hun gewicht van de stok scheuren !
Rijpt voor Nederlandse omstandigheden voor de buitenteelt te laat. Daarom alleen geschikt voor de teelt onder glas.

Groei: Sterke groeikracht met rechtop groeiwijze en geringe diefvorming. De scheuten en de bladstelen hebben paarsrode verkleuring.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Goede winterhardheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif voor de teelt onder glas.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5BB' (kloon JSV) en is in april 2013 als wortelnaakte plant uitgeplant in onze hobbykas. De stok in FruitLent droeg voor het eerst in 2015 (en dat was één jaar later dan normaliter het geval is).

rijpende tros van 'Theresa'   rijpende tros van 'Theresa'      
geoogste tros van 'Theresa'   rijpende trossen van 'Theresa'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij hebben geen ervaring met 'Theresa' in de buitenteelt. Daarom kunnen we voor dat doel geen totaalbeoordeling afgeven. Op voorhand staat echter vast dat 'Theresa' door de latere rijping niet geschikt is voor buitenteelt in Nederland.
Inmiddels is ons gebleken dat 'Theresa' bij de teelt in de kas goed presteert: indrukwekkende trossen met grote bessen met een fraaie waslaag en bovenal een voortreffelijke smaak. Zie de bovenstaande foto's die in de nazomer van 2015 in de hobbykas van FruitLent zijn gemaakt.

Wostorg Bialy

Ook bekend als 'Wostorg Weiß', 'Vostorg', 'Delight' of '216-29-7-1'.

Herkomst: Dit ras is ontstaan uit een kruising van ('Zaria Siewiera' x 'Dolores') x 'Ruskij Rannij' op het Vserossiiskii NIIViV im. Ya. I. Potapenko All-Russia Research Institute of Viticulture and Winemaking te Novocherkassk (Rostov regio, Rusland).

Trossen en bessen: Grote tot zeer grote licht ovale goudgele bessen aan grote fraaie konisch gevormde trossen. Stevig vruchtvlees, waardoor de pitten niet zo erg opvallen. Tamelijk stevige schil. Zoete harmonieuze smaak. Vroege tot middelvroege rijping. Rijpe trossen kunnen lang blijven hangen.

Groei: Grote diep ingesneden bladeren. Tamelijk sterke tot sterke groei. Over de verdere groeiwijze ontbreken vooralsnog gegevens.

Ziekten: Resistent tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en is in het voorjaar van 2011 uitgeplant ter vervanging van de verwijderde stok van 'Primavera'. 'Worstorg Bialy' heeft in FruitLent in 2013 voor het eerst vruchten gedragen.

Wij zijn van mening dat onze stok van 'Wostorg Bialy' identiek is aan 'Arolanka'. Mogelijk lijken beide rassen dus erg veel op elkaar, doch waarschijnlijker is dat één van onze stokken niet op de juiste naam staat.

rijpende tros van 'Wostorg Bialy'   rijpende trossen van 'Wostorg Bialy'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven. De bovenstaande beschrijving zal worden uitgebreid zodra onze ervaring met dit ras toeneemt.

 

Blauwe druivenrassen:

Anja - pitloos

Herkomst: Dit nieuwe ras is (waarschijnlijk) ontwikkeld in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft roodblauwe middelgrote tot grote ovale bessen aan grote fraaie los gevormde trossen. De bessen zijn pitloos en hebben stevig vruchtvlees met een zoete smaak. 'Anja' rijpt middelvroeg, in Nederland waarschijnlijk omstreeks begin oktober en is dus waarschijnlijk vroeg genoeg voor Nederlandse buitenteelt. Zodra onze stok in productie komt, leest u daar hier meer over. Volgens buitenlandse gegevens kunnen rijpe trossen nog een week of drie à vier blijven hangen, zonder dat deze snel gaan rotten.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop en vrij veel diefvorming. Lichtgroene bladeren. De productiviteit staat bekend als gemiddeld tot goed. In FruitLent wilde stok op jongere leeftijd echter niet goed dragen en werd de vruchtbaarheid op latere leeftijd beter. Dit kenmerk zien we bij meer pitloze rassen en bij rassen die direct van andere pitloze rassen afstammen. Pitloze rassen met een moeizamere vruchtbaarheid moeten sowiezo volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is de resistentie tegen zowel echte en valse meeldauw maar zeer matig. Weinig vatbaar voor Botrytis. In strenge winters gevoelig voor het bevriezen van de knoppen. Gevoelig voor misbloei (slechte zetting onder slechte omstandigheden).

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' (kloon Fr 26) en in het voorjaar van 2011 uitgeplant. De stok in FruitLent kwam met ingang van 2018 goed in productie. Net als bij sommige andere pitloze rassen treedt de vruchtbaarheid derhalve op wat latere leeftijd in.

De onderstaande foto's zijn niet gemaakt in FruitLent, maar zijn in 2013 gemaakt in een hobbykas van iemand die hier in de buurt woont en die in het voorjaar van 2011 een druivenstok van 'Anja' bij ons had gekocht.

rijpe tros van 'Anja' (kasteelt)   rijpe tros van 'Anja' (kasteelt)        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Anja' als: MATIG. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
Reden voor de lagere beoordeling is de matige vruchtbaarheid in de beginjaren en de matige resistentie tegen schimmelziekten.

Boskoop Glory
Ook bekend als ‘Glorie van Boskoop’

Herkomst: Afkomstig uit een rassenproef welke in de jaren ’50 in Wageningen is gehouden met Amerikaanse rassen. De gegevens van de proef zijn verloren gegaan, zodat de originele naam van dit ras ook niet meer met zekerheid is vast te stellen. Mogelijk komt dit ras oorspronkelijk van het proefstation Geneva aan de Finger Lakes in New York State (USA). Na de Wageningse rassenproef is het ras door Gerard van Tol (Boskoop) op de markt gebracht en naar de omliggende landen verspreid (naar Duitsland in 1979 via Günther Pfeiffer). Gelet op de kenmerken stamt het ras in ieder geval af van de Amerikaanse soort Vitis labrusca.

Trossen en bessen: Middelgrote ronde blauwe bessen (circa 2,6 à 2,8 gram) aan middelgrote enigszins compacte en dikwijls gedeelde trossen. Gevoelig voor misbloei en geeft dan veel kleine niet gezette bessen in de tros. Rijpt vanaf eind september. Geen erg stevige schil en zacht vruchtvlees met licht gekleurd sap. Goede maar enigszins afwijkende smaak, namelijk zoet (tot ruim 20% Brix) met relatief laag zuurgehalte en met aardbeien- of frambozen­aroma. Dit is een lichte zogenaamde foxton-bijsmaak die verwijst naar de Amerikaanse voorouders.

Groei: Sterke tot zeer sterke groei met groeiwijze redelijk rechtop. Vormt vrij veel dieven, waardoor veel zomersnoei noodzakelijk is. Het ras is wat gevoeliger voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), in welk geval er in de trossen diverse kleine bessen worden gevormd.

Ziekten: Redelijke resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Soms wordt wel beweerd dat de aantasting de laatste jaren toeneemt. Het is theoretisch mogelijk dat er in de loop der tijd schimmelstammen zijn uitgeselecteerd die beter in staat zijn de 'Boskoop Glory' aan te tasten; een dergelijke selectie van gespecialiseerde schimmelstammen wordt bevorderd doordat bijna iedereen een 'Boskoop Glory' in de tuin heeft staan. Voorgaande is allemaal louter speculatie; hiervoor bestaat vooralsnog geen hard bewijs. In FruitLent is ons overigens niet gebleken dat 'Boskoop Glory' speciaal vatbaarder is voor schimmelziekten dan andere resistente rassen.

Gebruik:  Dit ras was jarenlang het beste tafeldruivenras voor de buitenteelt in particuliere tuinen en wordt om die reden nog steeds veel verkocht bij tuincentra. Alhoewel het zeker geen slecht ras is, zijn als tafeldruif voor de buitenteelt thans echter betere rassen beschikbaar. Als wijndruif is deze minder geschikt: door de wat afwijkende smaak en vanwege de minder goed gekleurde schillen is het ook moeilijk om er een goede rode wijn van te maken.

De stok in FruitLent is niet geënt op een onderstam. Deze staat dus gewoon op eigen wortel. De stok werd in het voorjaar van 2006 als containerplant uitgeplant en droeg reeds in 2006 voor het eerst enkele vruchten.

rijpe trossen van 'Boskoop Glory'   rijpe trossen van 'Boskoop Glory'        
rijpe trossen van 'Boskoop Glory'   rijpe trossen van 'Boskoop Glory'      
rijpe trossen van 'Boskoop Glory'   rijpe trossen van 'Boskoop Glory'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Alhoewel 'Boskoop Glory' eigenlijk geen ras meer is van deze tijd geven wij deze als totaalbeoordeling toch nog TAMELIJK GOED. Het is een betrouwbaar ras, echter helaas een wat afwijkende smaak en zacht vruchtvlees.

Chevchenko

Herkomst: Afkomstig uit Rusland. Nadere bijzonderheden over de herkomst zijn welkom (e-mail).

Trossen en bessen: Geeft blauwe rond-ovale bessen aan middelgrote iets langwerpige trossen. De middelgrote bessen hebben stevig vruchtvlees met een zoete doch neutrale smaak. 'Chevchenko' rijpt vroeg, in Nederland omstreeks medio september. De bessen hebben een dunne schil.

Groei: Zeer sterke groei, half-opgericht, met gemiddelde diefvorming.

Ziekten: Goede resistentie tegen schimmelziekten. Door de dunne schil zijn de bessen extra gevoelig voor wespenvraat.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in het voorjaar van 2011 als containerplant uitgeplant. De stok droeg in 2012 voor het eerst een paar trosjes en kwam in 2013 goed in productie.

rijpende tros van 'Chevchenko'   rijpende trossen van 'Chevchenko'        


FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Vooralsnog komen wij in onze totaalbeoordeling bij 'Chevchenko' niet verder dan REDELIJK. Dit heeft te maken met de dunne schil van de vruchten (risico op scheuren en wespenvraat) en met de zeer sterke groeikracht, in combinatie met gemiddelde diefvorming.

Esther

Ook bekend als ‘R.65’, ‘Königliche Esther' of kortweg ‘Ester’ of ‘Eszter'.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1969) van 'Eger 2' x 'Magaracsi Csemege' door Dr. Sandor Szegedi van het wijnbouwinstituut Kecskemet in Hongarije.
Uit dezelfde kruising aan hetzelfde instituut komt ook het ras 'Lidi', welke eveneens in de collectie van FruitLent is opgenomen.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote licht elliptische blauwe bessen aan middelgrote enigszins compacte geschouderde trossen. De trossen zijn enigszins onregelmatig gevormd. Vaak bevinden zich in de trossen kleine groene niet gezette besjes, die pas in een later stadium blauw kleuren. Dunne schil. Het zeer stevige vruchtvlees wordt erg zoet (tot ruim 20% Brix) en heeft een zeer goede smaak. Door het stevige vruchtvlees vallen de pitten tijdens het eten niet erg op. Rijpt al vroeg: vanaf half september.
Van alle blauwe rassen in FruitLent beginnen de bessen van 'Esther' als één van de eerste blauw te kleuren, waardoor de bessen al vroeg de belangstelling van de vogels hebben. Het tijdig aanbrengen van een vogelnet is derhalve een must.

Groei: Middelsterke groeikracht. Loopt vroeg uit. Fraaie dieprode bladkleuring die al vrij vroeg in de zomer aanvangt. Het ras is zeer gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. De misbloei bij 'Esther' kan in sommige jaren zodanig ernstig zijn dat er geen fatsoenlijk gevormde trossen (met commerciële waarde) kunnen worden geoogst. In geval van misbloei vallen de niet gezette bessen bij 'Esther' niet af; hierdoor ontstaat het bovenomschreven verschijnsel van de kleine groene niet gezette besjes in de tros.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en een zeer goede resistentie tegen echte meeldauw. Neigt bij overrijpheid naar Botrytis, waardoor rijpe trossen beter niet te lang kunnen blijven hangen. Ook is in FruitLent gebleken dat de bessen in periodes met overdadige regenval gemakkelijker open barsten dan die van de andere blauwe rassen die in dezelfde periode afrijpen; dit komt door de dunnere schil van 'Esther'. Door de vroege rijping van 'Esther' zijn de gebarsten bessen ook aantrekkelijk voor wespen.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

rijpe trossen van 'Esther'   rijpe trossen van 'Esther'        
rijpe trossen van 'Esther'   rijpe trossen van 'Esther'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Esther' als REDELIJK. De smaak is voortreffelijk. Onze totaalbeoordeling is echter toch wat lager dan van de andere blauw gekleurde rassen 'Muscat Bleu', 'Galanth' en 'Nero', vanwege de grotere gevoeligheid voor gescheurde bessen (en wespenvraat) en de gevoeligheid voor misbloei die tot trosmisvormingen (en zelfs misoogsten) kan leiden.

Galanth

Ook bekend als ‘FR 550-91 r’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1991) van 'Solaris' x 'Muscat Bleu' op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg). 'Galanth' is dus ontstaan uit een kruising, waarbij zowel de vader als de moeder een resistent ras betroffen.
Uit dezelfde kruising werden door het genoemde onderzoeksinstituut ook de navolgende rassen geïntroduceerd: 'Clara', 'Garant', 'Osella' en 'Rosina'. Enkele van deze rassen zijn ook in FruitLent aanwezig of aanwezig geweest.

Trossen en bessen: Geeft middelgrote blauwe afgestompt-ovale bessen (circa 3,5 gram) aan middelgrote losse tot vrij compact gevormde trossen die soms iets onregelmatig gevormd kunnen zijn. 'Galanth' lijkt in meer opzichten veel op het bekende ras 'Muscat Bleu'. Zo hebben de bessen eveneens lichtrood gekleurd sap en de eigenschap dat ze een licht muskaat-aroma hebben. Daarmee is 'Galanth' (net als 'Muscat Bleu') één van de weinige blauwe rassen met muskaatsmaak. Net als bij het witte zusterras 'Garant', is het muskaat-aroma echter niet elk jaar even sterk aanwezig. De pitten kunnen tijdens het eten enigszins opvallen, doch gewoonlijk vallen deze wat minder op dan bij 'Muscat Bleu'. De rijpe trossen van 'Galanth' kunnen relatief lang aan de stok blijven hangen.
'Galanth' verschilt van 'Muscat Bleu' doordat de bessen nog ongeveer één à twee weken vroeger afrijpen. Daar staat tegenover dat de bessen iets kleiner zijn.
Van alle blauwe rassen in FruitLent beginnen de bessen van 'Galanth' als eerste blauw te kleuren, waardoor de bessen al vroeg de belangstelling van de vogels hebben. Het tijdig aanbrengen van een vogelnet is derhalve een must.

Groei: Sterke groei met groeiwijze rechtop. In de herfst kleuren de bladeren geel en dus niet rood, zoals bij veel andere blauwe rassen. Zeer vruchtbaar, derhalve goed trossen uitdunnen.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5BB' en in de nazomer van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst een volle oogst.

rijpe trossen van 'Galanth'   rijpe trossen van 'Galanth'   rijpe trossen van 'Galanth'    
rijpe tros van 'Galanth'   rijpe tros van 'Galanth'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Galanth' als GOED. De smaak is prima, de ziekteresistentie is hoog, de houdbaarheid goed. Als de bessen iets groter zouden zijn en de pitten niet zouden opvallen tijdens het eten, zouden we dit ras het predikaat ZEER GOED hebben gegeven.

Georg

De naam wordt op z'n Duits uitgesproken, en klinkt dus als "Keork". Ook bekend als ‘31/01/062’.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Eger 1' x 'Original' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee 'Georg' behoort tot de laatste generatie resistente rassen.
Uit dezelfde kruising bij dezelfde veredelaar komen ook de rassen 'Philipp' en 'Katharina', welke eveneens in de collectie van FruitLent zijn opgenomen (of opgenomen zijn geweest).

Trossen en bessen: Redelijk grote lang-ovale donkerblauwe bessen (circa 3,5 gram) aan zeer los gevormde middelgrote langgerekte trossen. De bessen kleuren al vroeg blauw, doch rijpen in de buitenteelt pas vanaf half tot eind oktober. Voor de Nederlandse buitenteelt rijpt 'Georg' derhalve eigenlijk te laat, waardoor deze op suboptimale standplaatsen niet goed op smaak zal komen. Het suikergehalte dat wij in FruitLent hebben kunnen behalen bedraagt slechts zo'n 13 à 15% Brix. In de kas komt 'Georg' wel goed op smaak. De bessen hebben bij volledige rijpheid tamelijk stevig vruchtvlees met een milde smaak. Harde schil. Kan in het rijpe stadium gewoonlijk lang aan de stok blijven hangen, doch door het late rijpingstijdstip wordt dit bij de buitenteelt in Nederland beperkt door de weersomstandigheden in die tijd van het jaar.

Groei: Krachtige groei met groeiwijze rechtop. Het ras is gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. Indien sprake is van misbloei, dan kunnen de bessen aan de toch al zeer los gevormde trossen te ver van elkaar af komen te hangen. Soms valt het effect van misbloei nog mee, omdat de bessen vlak voor het rijpingsmoment nog in omvang toenemen.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Zeer weinig vatbaar voor Botrytis. Lijkt gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen of in de kas.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5BB' en in het voorjaar van 2007 geplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

rijpende tros van 'Georg' (buitenteelt)   rijpende tros (close-up) van 'Georg' (buitenteelt)        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Georg' als totaalbeoordeling MATIG tot REDELIJK. De enige reden hiervoor is dat het ras voor buitenteelt te laat rijpt. Voor buitenteelt bevelen we een optimaal gepositioneerde zuidmuur aan. Wij verwachten dat 'Georg' in dat geval toch goed zal kunnen presteren.

Ook is ons inmiddels gebleken dat 'Georg' bij de teelt in de kas zeer mooi kan zijn. Dit bewijzen de onderstaande foto's die niet in FruitLent zijn gemaakt, maar in een hobbykas van iemand die hier in de buurt woont en die bij ons in het voorjaar van 2008 een druivenstok van 'Georg' had gekocht.

rijpe tros van 'Georg' (kasteelt)   rijpe tros van 'Georg' (kasteelt)   rijpe trossen van 'Georg' (kasteelt)    
Kodrianka - pitarm

Ook bekend als 'Kodryanka' of 'Kodrjanka' of 'VIII-24-15')

Herkomst: Dit ras is bij Vierul in Moldavië ontstaan uit een kruising van 'Moldova' (= 'Guzal Kara' x 'Villard Blanc') x 'Marschalskij'.

Trossen en bessen: Middelgrote tot zeer grote ovale blauwe bessen (gemiddeld 4,5 gram) aan middelgrote tamelijk losse tot wat compact gevormde trossen. Alhoewel de bessen qua grootte onderling nogal variabel zijn, heeft 'Kodrianka' zonder enige twijfel de grootste bessen van alle blauwe rassen in de collectie van FruitLent. De grootste bessen binnen de tros hebben zelfs een gewicht van maar liefst 14 gram !
De trossen kunnen volgens buitenlandse gegevens tot 1½ kg zwaar worden. Daarmee zou 'Kodrianka' van alle blauw gekleurde rassen binnen de collectie van FruitLent de meest imposante trossen moeten hebben. Tot nu toe heeft onze stok van 'Kodrianka' echter nog geen trossen van deze omvang gedragen. Wellicht dat dit nog komt zodra de stok ouder wordt.
De huid van de bessen is vrij dun. In de bessen zitten weinig pitten en door het stevige vruchtvlees vallen de pitten tijdens het eten niet erg op. De bessen kwalificeren derhalve als pitarm. De bessen hebben een laag zuurgehalte. Hierdoor kan 'Kodrianka' ook bij lagere suikergehaltes reeds geoogst worden. Het suikergehalte wordt overigens ook niet erg hoog (tot zo'n 16-17% Brix). 'Kodrianka' is één van de voorbeelden dat een hoog suikergehalte bij tafeldruiven beslist geen noodzaak is om toch een goede smaak te krijgen. Rijpt vanaf de tweede helft van september. Kan na rijping beter niet te lang aan de stok blijven hangen.

Groei: Nadere informatie over de groeiwijze volgt nog. Rode loofverkleuring in de herfst. Hoge vruchtbaarheid, derhalve goed trossen uitdunnen.

Ziekten: Goede resistentie tegen ziekten. Redelijke winterhardheid. Neigt bij overrijpheid naar Botrytis, waardoor rijpe trossen beter niet te lang kunnen blijven hangen. Door de dunne schil kunnen de bessen in periodes met overdadige regenval open barsten.

Gebruik: Zeer geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en is in het voorjaar van 2009 als containerplant geplant. Deze heeft in 2010 voor het eerst een kleine tros gedragen en kwam in 2011 goed in productie (onderstaande foto's). Na de strenge winter van 2012 bleek dat de stok ernstige vorstschade had opgelopen. Als gevolg van deze schade is de stok in juli 2012 gerooid.
Sinds het voorjaar van 2013 is een nieuwe stok van 'Kodrianka' in de collectie van FruitLent opgenomen; deze is wederom (zeer waarschijnlijk) geënt op onderstam 'SO4'. Nadat deze stok aanvankelijk in een container was opgekweekt, is deze op 21 december 2013 op de definitieve plaats uitgeplant (ter vervanging van de gerooide stok van 'Osella'). Deze nieuwe stok van 'Kodrianka' droeg in 2014 een paar eerste trosjes.

rijpende trossen van 'Kodrianka'   rijpende tros van 'Kodrianka'   besgewicht van 'Kodrianka'    
rijpende trossen van 'Kodrianka'   geoogste bessen van 'Kodrianka'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven. Is op grond van buitenlandse proefgegevens veelbelovend, doch we twijfelen aan de winterhardheid.

Muscat Bleu
Ook bekend als ‘Garnier 83/2’ of ‘Aromato’

Herkomst: Dit ras werd in de jaren '30 van de vorige eeuw ontwikkeld door de Zwitserse veredelaar Garnier (bij Geneve) uit een kruising van 'Garnier 15/6' ('Villard Noir' x 'Muller-Thurgau') x 'Seyve-Villard 20.347'.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote blauwe elliptische bessen (circa 3,5 à 4,5 gram) aan lange zeer los gevormde trossen. Vormt gewoonlijk ook enkele kleinere trossen. De bessen rijpen vanaf de derde week in september. Kan relatief lang aan de stok blijven hangen. De vlezige bessen hebben een stevige schil en een uitstekende smaak (tot 19% Brix) met licht muskaat­aroma. De pitten vallen tijdens het eten enigszins op. Het sap is lichtrood gekleurd. Dit is één van de weinige blauwe rassen met muskaat­smaak.

Groei: Sterke groei met groeiwijze rechtop en gemiddelde diefvorming. Loopt vroeg uit. In de herfst kleuren de bladeren geel en dus niet rood, zoals bij veel andere blauwe rassen. Het ras is wat gevoeliger voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor een beschutte standplaats gewenst is. Indien sprake is van misbloei, dan kunnen de bessen aan de toch al zeer los gevormde trossen te ver van elkaar af komen te hangen.
Er zouden inmiddels klonen van 'Muscat Bleu' in omloop zijn die minder gevoelig zijn voor misbloei.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. De bessen en trossen zijn niet buitengewoon gevoelig voor Botrytis.

Gebruik: Zeer geschikt als tafeldruif. Vanwege de muskaatsmaak is deze als wijndruif minder geschikt, omdat deze smaak bij rode wijnen over het algemeen minder wordt gewaardeerd.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in de zomer van 2005 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2006 voor het eerst vruchten.

rijpe trossen van 'Muscat Bleu'   rijpe trossen van 'Muscat Bleu'      
rijpe trossen van 'Muscat Bleu'   rijpe tros van 'Muscat Bleu'   rijpende trossen van 'Muscat Bleu'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Muscat Bleu' als GOED. De smaak is prima, de ziekteresistentie is hoog, de houdbaarheid goed. Als dit ras niet gevoelig zou zijn voor misbloei en als de pitten niet zouden opvallen tijdens het eten, zouden we deze het predikaat ZEER GOED hebben gegeven.

Moritz - pitarm

Herkomst: Dit nieuwe ras is (waarschijnlijk) ontwikkeld in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft zeer grote rond-ovale blauwe bessen aan fraaie los gevormde trossen. De blauwe bessen zijn voorzien van een fraaie waslaag. De bessen zijn vrijwel pitloos en hebben vruchtvlees met een matige stevigheid en een zoete neutrale smaak (suikergehalte tot 17 à 18 % Brix). Ondanks dat de bessen vrijwel pitloos zijn, is de besgrootte enorm. Het gemiddelde besgewicht bedraagt namelijk circa 7,8 gram, waarbij de grootste bessen rond de 12 gram wegen.
'Moritz' rijpt laat; in onze hobbykas vanaf medio september. Rijpe trossen kunnen redelijk lang aan de stok blijven hangen, doch de bessen worden in rijpe toestand toch wel wat gevoelig voor scheuren. Heel lang laten hangen is derhalve niet mogelijk.
Gelet op het rijpingstijdstip in de hobbykas, vermoeden we dat 'Moritz' voor buitenteelt in Nederland te laat rijpt. Misschien dat 'Moritz' alleen op goede beschutte standplaatsen buiten rijp kan worden.

Groei: Middelsterke groei met groeiwijze rechtop en middelmatige diefvorming. Productiviteit is gemiddeld tot goed.

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is het resistentieniveau tegen de echte meeldauw mogelijk wat lager.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is waarschijnlijk geënt op onderstam '125AA' (kloon Fr 26) en is sinds de zomer van 2011 in FruitLent aanwezig en is vervolgens in maart 2012 in de hobbykas geplant. De stok droeg in 2013 voor het eerst verscheidene trossen en draagt vervolgens jaarlijks.

rijpe tros van 'Moritz'   rijpe tros van 'Moritz'   rijpe trossen van 'Moritz'    
rijpe tros van 'Moritz'   rijpe tros van 'Moritz'   geoogste tros van 'Moritz'    
rijpe trossen van 'Moritz'   rijpe trossen van 'Moritz'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij hebben geen ervaring met 'Moritz' in de buitenteelt. Daarom kunnen we voor dat doel geen totaalbeoordeling afgeven.
Inmiddels is ons echter gebleken dat 'Moritz' bij de teelt in de kas een zeer indrukwekkend uiterlijk krijgt, zowel qua besgrootte als qua kleur en waslaag. Zie de bovenstaande foto's die in de nazomer van 2013 in de hobbykas van FruitLent zijn gemaakt. Ook in de opvolgende jaren 2014 en 2015 presteerde dit ras goed in onze hobbykas. Voor kasteelt durven we dit ras derhalve wel aan te bevelen.

Nero
Ook bekend als ‘426/652545/B6.15’ of ‘Bornemissza Gergely 15’ of ‘B.G. 15’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van ('Medoc Noir' x 'Perle von Csaba') x ('Villard Blanc' x 'Gárdonyi Geza'). De kruising is in 1965 in Hongarije gemaakt door Dr. Jozsef Csizmazia.

Trossen en bessen: Tamelijk grote tot grote ovale donkerblauwe bessen (3,7 gram) met een fraaie waslaag aan middelgrote enigszins compacte trossen. Rijpt half september. Wordt erg zoet (tot 21-22% Brix). Dunne schil en stevig vruchtvlees met een zeer goede smaak.
Uit onderzoeken door Dr. Jozsef Csizmazia zou zijn gebleken dat 'Nero' een extra hoog gehalte aan resveratrol bevat, zowel in de bessen als in de wijn. Ook zou een dergelijk hoog gehalte aan resveratrol zijn bevestigd door de resultaten van onderzoeken in Duitsland. Resveratrol komt in diverse plantensoorten voor, doch vooral in blauwe druiven en in rode wijn.
Lees hier verder over resveratrol.

Groei: Tamelijk krachtige groei met rechtopgaande scheuten. Loopt vroeg uit; daardoor verhoogde kans op nachtvorstschade. Vaak rode bladverkleuring in de herfst.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Wel enigszins gevoelig voor Botrytis-aantasting. Hierdoor kunnen de rijpe druiven beter niet erg lang aan de stok blijven hangen. Enigszins gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Goede tafeldruif, maar ook geschikt om sap of wijn van te maken.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en in het voorjaar van 2007 geplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

rijpe tros van 'Nero'   rijpe tros van 'Nero'   rijpe tros van 'Nero'    
rijpe trossen van 'Nero'          

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Nero' als totaalbeoordeling TAMELIJK GOED, mede vanwege de prima smaak. Jammer dat de rijpe trossen niet zo lang kunnen blijven hangen als bij 'Muscat Bleu' en 'Galanth'.

Osella
Ook bekend als ‘FR 498-90 r’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Solaris' x 'Muscat Bleu' op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg). 'Osella' is dus ontstaan uit een kruising, waarbij zowel de vader als de moeder een resistent ras betroffen.
Uit dezelfde kruising werden door het genoemde onderzoeksinstituut ook de navolgende rassen geïntroduceerd: 'Clara', 'Galanth', 'Garant' en 'Rosina'. Enkele van deze rassen zijn ook in FruitLent aanwezig of aanwezig geweest.

Trossen en bessen: De eerste ervaringen in FruitLent duiden op tamelijk kleine tot middelgrote ronde blauwe bessen (circa 1,9 gram) aan middelgrote vrij los gevormde trossen. De bessen zitten vrij vast aan de tros. Stevig vruchtvlees met een zeer zoete kruidige smaak (tot circa 21% Brix), waarbij de pitten tijdens het eten echter nadrukkelijk opvallen. Het sap is van nature heel lichtrood gekleurd. Rijpt zeer vroeg: reeds vanaf begin september.

Groei: Sterke groei met groeiwijze rechtop. Loopt vroeg uit. In de herfst kleuren de bladeren geel en dus niet rood, zoals bij veel andere blauwe rassen. Draagt elk jaar rijkelijk.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en goede resistentie tegen echte meeldauw.

Gebruik: Dit ras wordt door het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg aanbevolen als tafeldruif, doch wij plaatsen in vergelijking tot andere rassen de nodige vraagtekens bij de geschiktheid hiervoor.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5BB' en in de nazomer van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst enkele vruchten, en droeg vanaf 2010 jaarlijks rijkelijk. Op 21 december 2013 is de stok van 'Osella' uit onze collectie verwijderd, om plaats te maken voor een andere stok. Vanaf dat moment is 'Osella' dus niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig.

rijpe trossen van 'Osella'   rijpe trossen van 'Osella'        
rijpe tros van 'Osella'   rijpe trossen van 'Osella'   rijpe trossen van 'Osella'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Osella' de totaalbeoordeling MATIG. Ondanks dat onze stok al een paar jaar in productie is, blijven de bessen en de trossen nogal klein. Bovendien zitten de bessen vast aan de tros en vallen de pitten tijdens het eten nogal op.
Wij vinden dat onze stok van 'Osella' globaal dezelfde eigenschappen heeft als 'Rosina'. Op zich niet vreemd, want 'Osella' en 'Rosina' komen uit dezelfde kruising en van hetzelfde onderzoeksinstituut.
We vragen ons echter ook wel af of we wel een 'Osella' stok hebben en of het misschien toch geen 'Rosina' is. Op grond van de buitenlandse beschrijvingen hadden we immers een beter ras verwacht (maar dat komt ook wel vaker voor.....).

Philipp
Ook bekend als ‘31/1/225’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Eger' x 'Original' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee 'Philipp' behoort tot de laatste generatie resistente rassen.
Uit dezelfde kruising bij dezelfde veredelaar komen ook de rassen 'Georg' en 'Katharina', welke eveneens in de collectie van FruitLent zijn opgenomen (of opgenomen zijn geweest).

Trossen en bessen: Spits toelopende donkerblauwe bessen aan compacte trossen zonder schouders. Door de bijzondere vorm van de bessen, in combinatie met de compacte trossen zonder schouders, lijken de trossen op een egel. De bessen zitten relatief vast aan de steeltjes. Rijpt pas vanaf half oktober. Voor de Nederlandse buitenteelt is dit eigenlijk te laat in het seizoen, waardoor de bessen op suboptimale standplaatsen moeilijk afrijpen en daardoor te zuur blijven. Het suikergehalte dat wij in FruitLent hebben kunnen behalen bedraagt slechts zo'n 13 à 15% Brix. Uit buitenlandsee gegevens blijkt dat de bessen bij overrijpheid gemakkelijk scheuren. Ook loopt de kwaliteit bij overrijpheid snel terug. Op het juiste tijdstip oogsten is dan derhalve belangrijk. Zoals u zult hebben begrepen doet overrijpheid zich in Nederland echter niet zo snel voor.

Groei: Zeer krachtige groei, met gemiddelde diefvorming.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. In de trossen (op de stelen) kan aantasting door echte meeldauw voorkomen.

Gebruik: Door de sterke groeikracht is 'Philipp' zeer geschikt voor de begroening van grotere oppervlakten, zoals een muur of een pergola. Het ras heeft door de krachtige groei in combinatie met de speciale vorm van de trossen een grote sierwaarde. De geoogste trossen zijn door hun bijzondere vorm ook zeer geschikt voor decoratie.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in het voorjaar van 2007 geplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

tros van 'Philipp' trossen van 'Philipp' tros van 'Philipp'
tros van 'Philipp' tros van 'Philipp' close-up van de bessen van 'Philipp'

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Philipp' als totaalbeoordeling MATIG. De redenen hiervoor zijn dat het ras voor buitenteelt eigenlijk te laat rijpt en mede daardoor een te lage eetkwaliteit heeft. Wij bevelen dit ras vanwege de sterke groeikracht en het bijzondere uiterlijk alleen aan als sierdruif tegen een optimaal gepositioneerde zuidgevel. Het aparte uiterlijk zal 'Philipp' dan tot een absolute blikvanger in uw tuin maken !

Rosina
Ook bekend als ‘FR 500-90 r’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1990) van 'Solaris' x 'Muscat Bleu' op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg). 'Rosina' is dus ontstaan uit een kruising, waarbij zowel de vader als de moeder een resistent ras betroffen.
Uit dezelfde kruising werden door het genoemde onderzoeksinstituut ook de navolgende rassen geïntroduceerd: 'Clara', 'Galanth', 'Garant' en 'Osella'. Enkele van deze rassen zijn ook in FruitLent aanwezig.

Overigens bestaat er nog een ander ras dat ook de naam 'Rosina' draagt (in dit andere geval gaat het om een roze gekleurde pitloze druif).

Trossen en bessen: Middelgrote ronde tot licht elliptische blauwe bessen (circa 2,4 à 2,6 gram) aan middelgrote gelijkmatig gevormde compacte trossen. De bessen hebben een vrij harde schil en zitten vast aan de tros. Het vruchtvlees heeft een zoete smaak (tot 20% Brix). Helaas vallen de pitten tijdens het eten nogal op. Rijpt vanaf de tweede week in september.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop.

Ziekten: Redelijke resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Volgens Duitse literatuurgegevens zou 'Rosina' reeds in onrijpe toestand gevoelig zijn voor gescheurde bessen. Hier is in FruitLent echter niets van gebleken, ook niet in periodes met overdadige regenval (zoals in 2010).

Gebruik: Door het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg wordt 'Rosina' aanbevolen als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst enkele vruchten. De stok is in het voorjaar van 2011 verwijderd om plaats te maken voor het uittesten van een ander ras.

rijpe tros van 'Rosina'   rijpe tros van 'Rosina'        
rijpe trossen van 'Rosina'   rijpe trossen van 'Rosina'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij zien in 'Rosina' veel kenmerken terug van de kruisingsouder 'Solaris' en we vinden eigenlijk dat 'Rosina' onvoldoende voldoet aan de criteria die gewoonlijk voor tafeldruiven gelden. Wij geven 'Rosina' daarom de totaalbeoordeling MATIG tot REDELIJK, met name omdat de pitten tijdens het eten nogal opvallen, de bessen vast aan de tros zitten, de bessen niet overdreven groot zijn en de trossen bovendien nogal compact zijn gevormd. In dezelfde rijpingsperiode zijn naar onze mening betere blauwe rassen beschikbaar, zoals: 'Muscat Bleu', 'Galanth' en 'Nero'.

Venus - pitloos

Ook bekend als ‘Venus Seedless’, ‘Arkansas 1196’ en 'Opal'.

Herkomst: In 1964 werd aan de Universiteit van Arkansas een kruising gemaakt van 'Alden' x 'New York 46000' (= 'Buffalo' x 'New York 34006' (= 'Ontario' x 'Russian Seedless')), waar het ras 'Venus' vervolgens uit werd geselecteerd.

Trossen en bessen: Tamelijk grote roodblauwe tot blauwe ronde bessen (circa 3,0 gram, 1½ tot 2 cm in doorsnede) met een sterke waslaag aan aantrekkelijke compacte trossen. Het zachte vruchtvlees wordt zoet, doch heeft aanvankelijk een matige smaak vanwege een aanwezig foxton-aroma. Dit aroma verdwijnt echter als de bessen langer blijven hangen. 'Venus' heeft een smaaktype dat doet denken aan dat van de bekende 'Boskoop Glory'.
De bessen zijn normaal gesproken pitloos; onder sommige omstandigheden kunnen toch enkele kleine pitjes worden gevormd. Rijpt vroeg tot zeer vroeg.

Groei: Krachtige groei met zeer grote bladeren en enigszins horizontale groeiwijze. Loopt erg vroeg uit. Rode loofverkleuring in de herfst. Zeer productief, daarom is goede trosdunning noodzakelijk.

Ziekten: Resistent tegen echte meeldauw. Winterhardheid voldoende (in Nederland geen probleem).

Gebruik: Geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is waarschijnlijk geënt op onderstam '125AA' en is in het voorjaar van 2009 als containerplant uitgeplant in de kas. Deze heeft in 2010 voor het eerst één trosje gedragen en kwam in 2011 in volle productie. De onderstaande foto's zijn derhalve gemaakt in de kas.
In het voorjaar van 2013 is de stok van 'Venus' uit de collectie verwijderd, om op de vrijgekomen plaats weer een paar nieuwe rassen te kunnen testen.

rijpende trossen van 'Venus' (in de kas)   rijpende trossen van 'Venus' (in de kas)        


FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Venus' als: GOED. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.

Vera - pitarm

Herkomst: Onbekend. Wordt door een Duitse vermeerderaar op de markt gebracht. Wij weten echter niet waar deze vermeerderaar dit ras vandaan heeft. Wij vermoeden ergens uit Noord-Amerika. Nadere bijzonderheden over de herkomst zijn welkom (e-mail).

Trossen en bessen: Geeft zeer grote blauwe ovale bessen (circa 4,8 gram) aan fraaie middelgrote los gevormde trossen. De bessen bevatten slechts één of twee kleine pitten en zijn daardoor te kwalificeren als pitarm. 'Vera' rijpt middelvroeg. Rijpe trossen kunnen langere tijd aan de stok blijven hangen en ook na de oogst zijn ze nog goed bewaarbaar.

Groei: Krachtige groei met fraaie grote bladeren die een witte viltige onderzijde hebben. De planten groeien aan het begin van het groeiseizoen wat minder krachtig dan de overige rassen, doch de groeikracht neemt later in het seizoen toe.

Ziekten: Zeer goede resistentie tegen schimmelziekten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' en in het voorjaar van 2011 als containerplant uitgeplant. In 2013 kwam de stok van 'Vera' in FruitLent in productie.

rijpende tros van 'Vera'   rijpende trossen van 'Vera'   rijpe tros van 'Vera'    
rijpe trossen van 'Vera'   rijpe trossen van 'Vera'      

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Vera' als ZEER GOED: de bessen zijn groot, de trossen los gevormd, stevig vruchtvlees met een goede smaak, rijpt vroeg genoeg, de houdbaarheid goed, de ziekteresistentie is heel hoog. Eigenlijk louter positieve eigenschappen. Houd er alleen rekening mee dat de groei iets afwijkt van andere rassen.

 

Paarsrode / roze druivenrassen:

Ganita

Ook bekend als ‘FR 300-76’. Zie ook hieronder bij 'Kalina'.

Herkomst: Ontstaan uit een kruising in 1976 tussen 'Bouvier' (= 'Findling') x 'FR 868-59' (= 'Freiminer' = 'Seyve Villard 12.413' x 'Gewürztraminer') door Norbert Becker op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg).

Trossen en bessen: Volgens de gegevens van het instituut in Freiburg geeft 'Ganita' middelgrote roze tot paarsrode ronde bessen aan grote los gevormde cilindrische trossen. Goede zoete smaak met fijn aroma. Rijpt zeer vroeg, al vanaf begin september. Rijpe trossen kunnen relatief lang aan de stok blijven hangen.

Groei: Vrij sterke groei met enigszins tere bladeren.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en zeer goede resistentie tegen echte meeldauw.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5BB' en in het voorjaar van 2011 als containerplant uitgeplant en droeg in datzelfde jaar al één kleinere tros.

rijpende trossen van 'Ganita'   rijpe trossen van 'Ganita'      
rijpende trossen van 'Ganita'   rijpe tros van 'Ganita'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Ganita' de beoordeling REDELIJK. Nadelen zijn de nogal kleine bessen die snel verdrogen als gevolg van lamsteligheid. Pluspunten zijn de fraaie kleur, de vroege rijping en de zoete smaak.

Heike - pitloos

Herkomst: Dit nieuwe ras is (waarschijnlijk) ontwikkeld in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Geeft roze tot paarsrode ronde middelgrote bessen (2,0 gram) aan los gevormde enigszins langwerpige middelgrote trossen. De trossen breken gemakkelijk; mede hierdoor blijven de steeltjes soms aan de rijpe bessen zitten. De verkleuring van de bessen wijkt enigszins af van andere paarsrode / roze rassen: de bessen van 'Heike' zijn van dichtbij namelijk iets gevlekt en gestreept, terwijl de andere rassen egaal verkleuren. Op enige afstand valt de gevlekte en gestreepte doorkleuring echter niet op. De bessen zijn pitloos en hebben stevig vruchtvlees met een goede friszure neutrale smaak (suikergehalte tot 17% Brix).
'Heike' rijpt al vroeg, in Nederland omstreeks medio september en is dus ruimschoots vroeg genoeg voor Nederlandse buitenteelt.

Groei: Middelsterke groei met groeiwijze rechtop. De productiviteit staat bekend als gemiddeld, doch in FruitLent moesten we tot het vijfde groeijaar wachten, alvorens de stok wilde gaan dragen. Een moeizame vruchtbaarheid zien we bij meer pitloze rassen en bij rassen die direct van andere pitloze rassen afstammen. Pitloze rassen met een moeizame vruchtbaarheid moeten volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: In beginsel resistent tegen schimmelziekten, doch naar onze mening is de resistentie tegen zowel echte en valse meeldauw maar zeer matig. In strenge winters gevoelig voor het bevriezen van de knoppen. Enigszins gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' (kloon Fr 26) en in het voorjaar van 2011 uitgeplant. De eerste trossen zijn pas in 2015 geoogst.

rijpende tros van 'Heike'   rijpende tros van 'Heike'   rijpende trossen van 'Heike'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Heike' als: REDELIJK. Dit is een beoordeling ten opzichte van de overige pitloze rassen, dus niet ten opzichte van de pithoudende rassen.
Reden voor de wat lagere beoordeling is het feit dat het lang kan duren voordat de stokken in productie komen en de matige resistentie tegen schimmelziekten.

Kalina

Herkomst: Afkomstig van Rebschule Andreas Meier & Co uit Würenlingen, Zwitserland. Wij bespeuren echter geen verschil met het Duitse ras 'Ganita' en denken dat het hier gaat om hetzelfde ras. Vermoedelijk heeft Rebschule Andreas Meier & Co het Duitse ras 'Ganita' in Zwitserland geïntroduceerd onder een eigen naam. Onze lezing wordt ondersteund door gegevens van Vitis International Variety Catalogue (VIVC), doch deze lezing wordt overigens weersproken door Meier.

Trossen en bessen: Tamelijk kleine tot middelgrote roze (paarsrood) gekleurde ronde bessen (gemiddeld circa 1,6 à 2,2 gram) aan middelgrote tot grote los gevormde trossen. Rijpt vanaf medio september. De bessen hebben een dunne schil en zijn daardoor enigszins kwetsbaar. Als de druiven lang aan de stok blijven hangen, dan schrompelen ze enigszins in. Behaalt een hoog suikergehalte (tot ruim 22% Brix). De bessen hebben een goede zeer zoete smaak, waarbij de pitten niet al te veel opvallen.

Groei: Zeer sterke groei met groeiwijze rechtop en gemiddelde diefvorming. Rood verkleurend herfstloof. Loopt vroeg uit.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en redelijke resistentie tegen echte meeldauw. Gevoelig voor lamsteligheid.

Gebruik: Aanvankelijk op de markt gebracht als tafeldruif. Voor de commerciële teelt zijn de bessen hiervoor echter te klein en dunschalig. Wordt nu ook gebruikt als wijndruif. In particuliere tuinen nog steeds bruikbaar als tafeldruif, vanwege de prima smaak en het fraaie uiterlijk.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '5C' (kloon 6-22) en is in het voorjaar van 2008 geplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.
Daarnaast hadden we in FruitLent twee jaar eerder, in het voorjaar van 2006, een geënte stok van het ras 'Ganita' geplant (op onbekende onderstam). Deze stok droeg in 2007 voor het eerst vruchten. Een deel van de onderstaande foto's is afkomstig van deze stok. Deze stok bleek later identiek te zijn aan de 'Kalina' die we twee jaar later rechtstreeks van Rebschule Andreas Meier & Co in Zwiterland hadden gekocht. We dachten aanvankelijk dat de naam van één van beide stokken niet juist was. Gaandeweg zijn we echter tot het inzicht gekomen dan 'Ganita' en 'Kalina' waarschijnlijk twee verschillende namen vor hezelfde ras zijn. Een tweede geplante stok van 'Ganita' (van betrouwbare herkomst) bleek opnieuw identiek aan de 'Kalina' van Meier. In de catalogus van Vitis International Variety Catalogue (VIVC) wordt ook aangeven dat 'Kalina' en 'Ganita' dezelfde zijn.

rijpe trossen van 'Kalina'   rijpe trossen van 'Kalina'   rijpe trossen van 'Kalina'    


FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Kalina' de beoordeling REDELIJK. Nadelen zijn de nogal kleine bessen die snel verdrogen als gevolg van lamsteligheid. Pluspunten zijn de fraaie kleur, de vroege rijping en de zoete smaak.

Katharina

Ook bekend als ‘31/1/265’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising van 'Eger' x 'Original' door Rebenzüchtung Weiss-Mayer uit Gols (Burgenland, Oostenrijk). Beide ouders betreffen een resistent ras, waarmee 'Katharina' behoort tot de laatste generatie resistente rassen.
Uit dezelfde kruising bij dezelfde veredelaar komen ook de rassen 'Georg' en 'Philipp', welke eveneens in de collectie van FruitLent opgenomen zijn geweest.

Trossen en bessen: Grote tot zeer grote mooi gekleurde roze lang-ovale bessen (circa 5,8 gram). 'Katharina' heeft van alle roze / paarsrode rassen in de collectie van FruitLent de grootste bessen. De bessen zijn aan de voorkant enigszins toegespitst en hangen aan middelgrote tot grote los gevormde trossen welke zeer fraai gelijkmatig zijn gevormd. De bessen hebben stevig vruchtvlees en zijn goed bestand tegen oogsten en bewaren. Rijpt rond half oktober; voor de Nederlandse buitenteelt derhalve aan de late kant. Het suikergehalte dat wij in FruitLent hebben kunnen behalen bedraagt slechts zo'n 12% Brix, doch ze smaken dan al best goed. Door het late rijpingstijdstip zal een standplaats tegen een zonnige zuidmuur 'Katharina' goed doen. Kan in het rijpe stadium gewoonlijk lang aan de stok blijven hangen, doch door het late rijpingstijdstip wordt dit bij de buitenteelt in Nederland beperkt door de weersomstandigheden in die tijd van het jaar. Ook kunnen de bessen onder dat soort omstandigheden vrij gemakkelijk scheuren.

Groei: Zeer krachtige groei met groeiwijze rechtop, met gemiddelde diefvorming. Loopt vrij laat uit. Prachtige rood gekleurde groeitoppen. Weinig gevoelig voor misbloei. Enigszins gevoelig voor lamsteligheid.

Ziekten: Goede tot zeer goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Rijpende bessen zijn vrij gevoelig voor scheuren en vallen bovendien gemakkelijk af.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif op goede standplaatsen. Door de opvallende kleur in combinatie met de vorm van de bessen een heel herkenbaar ras.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam '125AA' en in het voorjaar van 2007 geplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

tros van 'Katharina'   fraaie rode groeitoppen van 'Katharina'   fraaie rode groeitoppen van 'Katharina'    
rijpende trossen van 'Katharina'   rijpende trossen van 'Katharina'   rijpende bessen van 'Katharina'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij geven 'Katharina' de beoordeling REDELIJK. De redenen voor deze wat lagere beoordeling is dat het ras voor buitenteelt nogal laat rijpt, gevoelig is voor scheuren en lamsteligheid. Bij een vroegere rijping zouden we waarschijnlijk het predikaat TAMELIJK GOED hebben gegeven, want de trossen en de bessen zien er zeer fraai uit en smaken bovendien goed. Wij bevelen voor 'Katharina' in de buitenteelt een zeer gunstige standplaats tegen een zuidmuur aan. In de kasteelt kan 'Katharina' zeer mooi worden, maar kan ook daar flink last hebben van scheuren.

Lidi

Ook bekend als ‘R.66’. Ons is gebleken dat dit ras ook onder de naam 'Lira' wordt verkocht.

Herkomst: Ontstaan in Hongarije uit een kruising (in 1969) van 'Eger 2' x 'Magaracsi Csemege E.II.' door Dr. Sandor Szegedi van het wijnbouwinstituut Kecskemet in Hongarije.
Uit dezelfde kruising aan hetzelfde instituut komt ook het ras 'Esther', welke eveneens in de collectie van FruitLent is opgenomen.

Trossen en bessen: Tamelijk grote tot grote intensief roze (paarsrood) gekleurde ovale bessen (circa 3,5 gram) aan middelgrote los gevormde trossen. De verkleuring van de bessen wijkt af van andere paarsrode / roze rassen: de bessen van 'Lidi' zijn van dichtbij namelijk gevlekt en gestreept, terwijl de meeste andere rassen egaal verkleuren. Op enige afstand valt de gevlekte en gestreepte doorkleuring echter niet op.
De bessen hebben een zoete smaak (circa 16% Brix) die doet denken aan de bekende tafeldruif 'Red Globe', doch dan met wat minder aroma. Tamelijk knapperig vruchtvlees, waarbij de pitten middelmatig opvallen. Rijpt vanaf medio september. Als de gerijpte bessen lang aan de stok blijven hangen, dan kleuren ze steeds donkerder. De donkerste bessen in de tros bereiken dan bijna de blauwe kleur (zie de linkse tros op de foto rechtsonder).

Groei: De scheuten groeien mooi recht ophoog, met gemiddelde diefvorming. Rode loofverkleuring in de herfst.

Ziekten: Goede resistentie tegen schimmelziekten. Ondanks de los gevormde trossen, zijn de bessen toch behoorlijk gevoelig voor Botrytis. Dit ras is derhalve een voorbeeld dat er niet altijd een één op één relatie aanwezig is tussen de compactheid van de trossen en de gevoeligheid voor Botrytis.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2009 voor het eerst vruchten.

rijpende trossen van 'Lidi'   rijpende tros van 'Lidi'        
rijpende tros van 'Lidi'   rijpende trossen van 'Lidi'        

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Lidi' als REDELIJK. Weliswaar heeft 'Lidi' diverse positieve kenmerken, doch vanwege de gevoeligheid voor Botrytis geven wij deze toch heen wat lagere score.

Nelly
Herkomst: Dit is een ras waarvan de exacte herkomst niet bekend is. Deze is door een Duitse vermeerderaar omstreeks 1990 gevonden binnen een aanplant van resistente tafeldruiven (waarschijnlijk afkomstig uit Joegoslavië). In deze aanplant stond abusievelijk een plant van een ander onbekend ras. Deze plant is door de Duitse vermeerderaar verder vermeerderd en onder de naam 'Nelly' in de handel gebracht.

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote erg mooie roze/paarsrode bessen (circa 2,8 gram) aan middelgrote compacte trossen. Het stevige vruchtvlees heeft een goede neutrale smaak en wordt erg zoet (tot 19 à 20% Brix). Rijpt vanaf de tweede helft van september.

Groei: Tamelijk sterke groei met opgaande groeiwijze. Gemiddelde diefvorming. Weinig gevoelig voor misbloei.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Ondanks dat de trossen vaak compact gevormd zijn, is de gevoeligheid voor aantasting door Botrytis niet erg groot.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg reeds in 2007 een klein trosje en kwam in 2008 echt in productie.

rijpe tros van 'Nelly'   rijpe tros van 'Nelly'   rijpe tros van 'Nelly'    
rijpe trossen van 'Nelly'   rijpe trossen van 'Nelly'      

Bovenstaande foto's zijn gemaakt op verschillende tijdstippen van de dag, met verschillende lichtinval. Hierdoor worden de kleurverschillen tussen de foto's verklaard. De foto's zijn in ieder geval niet nabewerkt.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Nelly' als GOED. De smaak is prima en het uiterlijk is fraai. Eigenlijk heeft dit ras alle kenmerken die je graag in een tafelduif ziet, behalve dan de veelal bogal compacte trossen. Ons is overigens gebleken dat 'Nelly' zeer veel lijkt op 'Rosetta'. Bij navraag bij de Duitse vermeerderaar werd ons bevestigd dat er weliswaar enkele kleine verschillen met 'Rosetta' bestaan, doch dat deze verschillen inderdaad minimaal zijn. Wij zien het verschil echter niet....

Piroschka

Ook bekend als 'Chamäleontraube'.

Herkomst: Dit ras is afkomstig uit Hongarije en is ontstaan uit een kruising van 'Zalagyöngye' x ('Towe Promise' x 'Reszer').

Trossen en bessen: Het bijzondere van 'Piroschka' is dat de bessen al direct na de bloei rood gekleurd zijn. Daarna verkleuren de bessen naar groen, om uiteindelijk in het rijpe stadium opnieuw roze tot paarsrood van kleur te worden. De bovenstaande bijnaam heeft natuurlijk alles te maken met deze merkwaardige eigenschap.
De bessen zijn middelgroot (circa 2,3 gram) en hangen aan middelgrote langgerekte vrij los gevormde trossen. De stelen in de trossen zijn ook rood gekleurd. De bessen rijpen vroeg (vanaf begin tot medio september) en hebben een zeer goede smaak met een sterk muskaataroma. Dit laatste is bijzonder, omdat deze eigenschap gewoonlijk alleen bij sommige witte rassen voor komt. De bessen smaken heel zoet, doch bij meting blijkt het suikergehalte toch niet hoger te zijn dan 17% Brix (waarschijnlijk doet de smaak zoeter aan vanwege het aanwezige muskaatarmoma).
Het ras is gevoelig voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden), waardoor de trossen niet elk jaar goed gezet zijn.

Groei: De groeikracht is middelmatig met rood gekleurde scheuten, kleine bladeren, rood-paars verkleurde groeitoppen en relatief veel dieven, die echter niet fors uitgroeien.

Ziekten: Goede tot gemiddelde resistentie tegen schimmelziekten.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif. Zou mogelijk ook geschikt zijn voor sap en wijn.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam en is in het voorjaar van 2012 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in hetzelfde jaar al een trosje.

rode scheut van 'Piroschka'   groeitop van 'Piroschka'   rijpe tros van 'Piroschka'    
de bessen van 'Piroschka' kleuren direct na de bloei al roodpaars   rijpende trossen van 'Piroschka'      
Nog onvoldoende ervaring mee om een toaalbeoordeling te kunnen geven.
Rosetta
Ook bekend als ‘FR 991-60’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1960) van 'Villard Blanc' ('Seyve Villard 12.375') x 'Siegerrebe' op het Staatliches Weinbauinstitut Freiburg (Baden-Württemberg), door Dr. Johannes Zimmerman (1907-1998).

Trossen en bessen: Middelgrote tot grote ronde roze/paarsrode bessen die onderling vrij gelijkmatig van grootte zijn (circa 2,8 à 3,0 gram) aan middelgrote gelijkmatige compact gevormde trossen. Het stevige vruchtvlees wordt goed zoet (tot circa 19% Brix), goede smaak met fijn boeket. Rijpt vanaf de tweede helft van september.

Groei: Tamelijk krachtige groei met compacte loofwand. Gemiddelde diefvorming. Weinig gevoelig voor misbloei.

Ziekten: Goede resistentie tegen valse meeldauw en echte meeldauw. Ondanks dat de trossen vaak compact gevormd zijn, is de gevoeligheid voor aantasting door Botrytis niet erg groot.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif voor particuliere tuinen.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam (waarschijnlijk 'SO4', '125AA' of '5BB') en in het voorjaar van 2007 als containerplant uitgeplant. Deze droeg in 2008 voor het eerst vruchten.

rijpe trossen van 'Rosetta'   rijpe trossen van 'Rosetta'      
rijpe tros van 'Rosetta'. De compacte opbouw is goed zichtbaar.   rijpe tros van 'Rosetta'      
Bovenstaande foto's zijn gemaakt op verschillende tijdstippen van de dag, met verschillende lichtinval. Hierdoor worden de kleurverschillen tussen de foto's verklaard. De foto's zijn in ieder geval niet nabewerkt.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Rosetta' als GOED. De smaak is prima en het uiterlijk is fraai. Eigenlijk heeft dit ras alle kenmerken die je graag in een tafelduif ziet, behalve dan de veelal nogal compacte trossen. Ons is overigens gebleken dat 'Rosetta' zeer veel lijkt op 'Nelly'. Bij navraag bij de Duitse vermeerderaar werd ons bevestigd dat er weliswaar enkele kleine verschillen met 'Nelly' bestaan, doch dat deze verschillen inderdaad minimaal zijn. Wij zien het verschil echter niet....

Suffolk Red - pitloos
Ook bekend als ‘NY 21.572’

Herkomst: Ontstaan uit een kruising (in 1935) van 'Fredonia' x 'Russian Seedless' ('Kishmish Chernyi'), uitgevoerd aan het Önologie-instituut van de Cornell University in Geneva in de staat New York (USA). In 1972 geïntroduceerd.

Trossen en bessen: Kleine tot middelgrote zeer lichtroze ronde bessen (circa 1,9 gram) met dunne schil aan langwerpige middelgrote los gevormde trossen. De kleur van de bessen is donkerder naarmate de bessen meer door de zon worden beschenen. De trossen zijn niet altijd mooi gelijkmatig gezet en de omvang van de trossen is -mede daardoor- soms te beperkt. De trossen breken gemakkelijk en de bessen beschadigen ook gemakkelijk tijdens transport. Rijpt vanaf half oktober. De bessen worden erg zoet (tot 21% Brix) en hebben een licht aardbeiaroma. Dit is een lichte zogenaamde foxton-bijsmaak die verwijst naar de Amerikaanse voorouders. Desalniettemin wordt de smaak van 'Suffolk Red' door de meeste mensen als zeer positief ervaren.

Groei: Sterke groeikracht met groeiwijze rechtop tot half-rechtop en middelmatige diefvorming. De stokken lopen in het voorjaar wat later uit. De productiviteit is matig tot redelijk; wij hebben de ervaring dat de productiviteit en ook de trosomvang duidelijk toeneemt naarmate de stok ouder wordt.

Ziekten: Matige resistentie tegen valse meeldauw en goede resistentie tegen echte meeldauw. Bij een erg grote opbrengst kan de houtafrijping tegenvallen en is de winterhardheid minder. Doordat de vruchtbaarheid van dit ras soms wat minder is, is echter meestal geen sprake van een erg grote opbrengst en is trosdunning derhalve meestal niet nodig. Het ras is gevoeliger voor misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden).

Gebruik: Geschikt als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op een onbekende onderstam en in het voorjaar van 2006 in de hobbykas geplant. Deze droeg in 2007 voor het eerst enkele vruchten. In de hobbykas rijpt 'Suffolk Red' al in september. De onderstaande foto's zijn derhalve gemaakt in de kas:

rijpe tros van 'Suffolk Red'   rijpe tros van 'Suffolk Red'   rijpe tros van 'Suffolk Red'    
rijpe trossen van 'Suffolk Red'   rijpe tros van 'Suffolk Red'   rijpe tros van 'Suffolk Red'    

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Wij beoordelen 'Suffolk Red' ten opzichte van de overige pitloze rassen als REDELIJK. De smaak is weliswaar zeer goed, doch de productiviteit, de trosgrootte, de trosvorm lijken wat onder de maat. Ook rijpt 'Suffolk Red' wat aan de late kant.

Vanessa - pitloos

Ook bekend als ‘Vanessa Seedless’, 'Vineland 65164’ of ‘Nymphe’.

Herkomst: Afkomstig van Horticultural Research Institute of Ontario (HRIO), Canada. Ontstaan uit een kruising (in 1965) van 'Seneca' x 'New York 45910' (= 'Bath' x 'Interlaken Seedless').

Trossen en bessen: Stevige rondovale kleine tot middelgrote roze bessen aan middelgrote losse tot enigszins compacte trossen. Als gevolg van misbloei (slechte vruchtzetting onder slechte omstandigheden) zijn de trossen niet altijd mooi gelijkmatig gezet en om dezelfde reden kunnen zich in de trossen soms niet ontwikkelde kleine groene bessen bevinden. De bessen hebben een zeer goede milde smaak met een lichte (doch aangename) foxton bijsmaak. De bessen zijn normaal gesproken pitloos (kleine en zachte zaden die daardoor niet opvallen); onder sommige omstandigheden kunnen toch enkele harde pitten worden gevormd. Rijpt middelvroeg; in Nederland vanaf eind september. Geoogste druiven zijn redelijk goed bewaarbaar.

Groei: Zeer sterke groeikracht. Op zware slecht gedraineerde gronden zou de groeikracht echter te wensen over laten. Half-opgerichte groeiwijze, met gemiddelde diefvorming. De grootte van de bessen en trossen kan variëren met de groeikracht. Er kan sprake zijn van variabele productiviteit (een kenmerk dat ook bij sommige andere pitloze rassen voor komt). Pitloze rassen met een moeizame vruchtbaarheid moeten volgens de Guyot-methode worden gesnoeid (dus niet met de klassieke cordon-snoei).

Ziekten: Resistent tegen schimmelziekten. De bessen en trossen zijn niet erg gevoelig voor Botrytis. Winterhardheid middelmatig.

Gebruik: Te gebruiken als tafeldruif.

De stok in FruitLent is geënt op onderstam 'SO4' (kloon FRA 73) en is in juli 2012 als containerplant uitgeplant. De stok vormde al in 2014 de eerste trossen, doch deze waren als gevolg van misbloei niet goed gezet. Zoals bij meer pitloze rassen het geval is, blijkt de vruchtbaarheid van 'Vanessa' toe te nemen bij het ouder worden van de stok.

FruitLent-totaalbeoordeling (als tafeldruif voor buitenteelt):
Nog onvoldoende ervaring mee om een totaalbeoordeling te kunnen afgeven.

  

 

 

 

 

 

 

 

de tafeldruiven in FruitLent groeien in een V-haag (Lyra-systeem of Liervorm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook dergelijke moderne druivenrassen in uw eigen tuin of hobbykas kweken ?

Wij verkopen plantmateriaal van enkele van de hier omschreven rassen, zodat u daarmee deze nieuwe rassen ook in uw eigen tuin (of hobbykas) kunt kweken. Kijk onder PLANTMATERIAAL & ZADEN BESTELLEN.