© FruitLent

EXCLUSIEVE VRUCHTENTUIN OP DE RAND VAN DE STAD

   >> HOME      >> FRUITGEWASSEN
   
       
  ABRIKOZEN   © FruitLent
 

 

 

   
 

Naamgeving en herkomst

De abrikoos wordt gerekend tot de botanische soort Prunus armeniaca. Er wordt aangenomen dat deze Prunus-soort stamt uit de bergen van noordelijk en noordoostelijk China.

Met verwijzing naar de wetenschappelijke naam Prunus armeniaca wordt door sommigen wel verondersteld dat Armenië het stamland van de abrikoos zou zijn, maar dat is vrijwel zeker onjuist. In Armenië werden vroeger weliswaar veel abrikozen verbouwd, doch het was waarschijnlijk een tussenstation op de verspreidingsroute van de soort, richting Europa. In Armenië groeien in elk geval geen wilde abrikozen, terwijl dit wel het geval is in verscheidene Oostaziatische landen, onder andere in China. In China werden abrikozen al zo'n twee- tot vierduizend jaar voor onze jaartelling gekweekt.
Er wordt wel gesuggereerd dat de verspreiding van de abrikoos richting Europa voor een deel het gevolg is van de veldtochten van Alexander de Grote in de vierde eeuw voor Christus. Daarna zou de abrikoos in Griekenland en Italië zijn beland als gevolg van Romeins-Perzische oorlogen gedurende de eerste eeuw voor Christus. Pas daarna zou de abrikoos in andere Europese landen terecht zijn gekomen.

Lange tijd beschouwden de Europeanen de abrikoos als perzik. Pas vanaf de 16-de eeuw werd de abrikoos als een zelfstandige soort gezien.

De abrikoos is genetisch dipoïd (2n = 2x = 16).

 

   
       
 

Kenmerken en teelt

De abrikoos groeit, net als de pruim en de perzik, aan een bladverliezende boom. De bladeren hebben een zeer fraaie hartvormige vorm. De groeitoppen in de jonge scheuten zijn fraai rood gekleurd. De bloesems verschijnen vroeg in het seizoen, in Nederland al in maart tot april, zijn lichtroze gekleurd en verkleuren iets lichter naarmate ze langer open staan.

De fraaie bladvorm, de fraaie rode groeitoppen en de vroeg bloeiende lichtroze bloesems, maakt dat de abrikozenboom een hoge sierwaarde heeft en daarom ook geschikt is om in de siertuin te worden aangeplant. Daarnaast heeft de abrikozenboom ook in de herfst nog een hoge sierwaarde, omdat de bladeren relatief lang aan de boom blijven zitten en daarna een fraaie herfstkleur kunnen krijgen.

De bloesems bloeien nog vroeger dan bij perziken en zijn door dit vroege bloeitijdstip extra gevoelig voor schade door nachtvorst. Alhoewel diverse abrikozenrassen als zelfbestuivend bekend staan, is het bij veel rassen zo dat de vruchtzetting verbetert bij kruisbestuiving.

De schil van de abrikoosvrucht voelt, net als bij de perzik, een beetje pluizig aan. Het vruchtvlees is oranje van kleur en heeft over het algemeen een stevige textuur. Bij volledige rijpheid verdwijnt deze stevige textuur en wordt het vruchtvlees zachter. Het vruchtvlees is van nature vrij droog en heeft een voor abrikozen kenmerkend aroma.

Abrikozen rijpen al behoorlijk vroeg in het seizoen, vroeger dan de meeste pruimen en perziken. Alhoewel de verschillende abrikozenrassen onderling variëren in rijpingstijdstip, is het verschil in rijpingstijdstip tussen vroeg en laat rijpende rassen veel minder groot dan bij veel andere fruitgewassen. De meeste rassen rijpen derhalve relatief kort op elkaar; in Nederland voornamelijk gedurende de maand juli.

Door dit relatief korte oogstvenster, hebben plantenveredelaars actief gezocht naar zeer vroeg of juist zeer laat rijpende rassen, waardoor het totale oogstvenster wordt vergroot. Hierdoor zijn inmiddels enkele zeer vroeg rijpende rassen op de markt gekomen die in Nederland al in juni afrijpen (zoals: 'Tsunami' ®, 'Pricia' ® en 'Wonder Cot'). Tevens zijn enkele zeer laat rijpende rassen geïntroduceerd die tot omstreeks medio augustus afrijpen (zoals: 'Tardicot', 'Frisson' ®, 'Farely', 'Farbaly', 'Jenny Cot' ® en 'Congat'). Er is inmiddels zelfs een extreem laat ras beschikbaar dat pas in september afrijpt ('Farclo').

Abrikozen kunnen ook voor verse consumptie heel smakelijk zijn. Voorwaarde is dan dat ze geheel rijp worden geoogst. In de huidige teeltgebieden wordt aan die voorwaarde niet altijd voldaan. Abrikozen worden daar meestal te vroeg geoogst, waardoor de smaak op z'n best matig is. Bij teelt in eigen tuin kunt u de vruchten uiteraard door en door rijp laten worden aan de boom, waardoor de kwaliteit veel beter is dan de verse abrikozen die incidenteel in de winkel worden verkocht.

De aromatische vruchten van de abrikoos komen op taarten of desserts goed tot hun recht. In maaltijden combineert de vrucht met zowel zoete als met pikante gerechten.

De bomen van abrikozen zijn tamelijk vatbaar voor ziektes, met name voor bacteriekanker (Pseudomonas syringae). Hierdoor kan plotselinge tak- of boomsterfte optreden. Aantasting door bacteriekanker is moeilijk te bestrijden, doch kan door teeltmaatregelen wel gedeeltelijk worden voorkomen (door rassenkeuze, keuze onderstam, hogere enthoogte boven de grond, snoeitijdstip, het in de winter wit maken van de stammen, het bevorderen van een ongestoorde en regelmatige groei, het voorkomen van overbelasting door goede vruchtdunning). Desalniettemin zien veel commerciële telers een jaarlijkse uitval van circa 5% van de bomen als "normaal". De kans op plotselinge tak- of boomsterfte is dus iets dat u op de koop moet toenemen als u besluit abrikozen te gaan telen.

Abrikozen worden niet aangetast door de krulziekte (zoals perziken en nectarines).

 

 

 

abrikozen hebben door hun fraaie hartvormige blad een hoge sierwaarde

abrikozen hebben een licht pluizige schil

       
 

Commerciële aspecten

Door het vroege bloeitijdstip is de professionele teelt van abrikozen tot nu toe nagenoeg beperkt tot de subtropische en mediteranne gebieden. Weliswaar groeit de abrikozenboom ook prima in koelere streken, zoals in Nederland, doch door de vroege bloei is de kans hier groter dat de bloesems worden beschadigd door voorjaarsnachtvorst. Zonder aanvullende beschermende maatregelen is hierdoor de oogstzekerheid in Nederland van jaar tot jaar onvoldoende voor commerciëel opgezette boomgaarden.

Voor zover bij ons bekend, is in Nederland sinds 2009 één fruitkweker uit midden-Limburg actief die moderne grootvruchtige abrikozenrassen buiten teelt, weliswaar onder bescherming met plastic. Deze fruitkweker zet zijn gehele oogst normaliter middels huisverkoop af. Er zijn inmiddels meer Nederlandse fruittelers die interesse beginnen te tonen in de teelt van abrikozen. We hebben er in FuitLent zelfs enkelen op bezoek gehad. Er zijn idicaties vanuit Duitsland dat de bloesems van veel moderne abrikozenrassen veel minder gevoelig zijn voor nachtvorstschade dan steeds werd verondersteld. Ook in FruitLent treedt schade door nachtvorst zelden op.

In Europa is de abrikoos een belangrijk fruitgewas in de landen rondom de Middenlandse Zee, Roemenië, Hongarije, Zwitserland (kanton Wallis), Oostenrijk (Wachauregio) en Frankrijk (vooral in het dal en de benedenloop van de Rhône). De belangrijkste producent is Turkije. Abrikozen worden ook commercieel geteeld in Pakistan, Iran, Oekraïne, Rusland, China, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Argentinië, Chili, Austalië en Nieuw-Zeeland.

Veel van de geteelde abrikozen worden gedroogd of op andere wijze industrieel verwerkt, bijvoorbeeld tot abrikozenjam of gedestilleerd tot sterke drank. De abrikoos wint de laatste jaren populariteit als vrucht voor verse consumptie. Hiervoor zijn de moderne rassen met grote kwalitatief goede vruchten het meest geschikt.

Omdat abrikoos in Nederland (nog) geen commerciëel gewas is, is er bij de Nederlandse boomtelers niets gedaan aan vernieuwing van het rassenassortiment. Daarom is bij Nederlandse boomtelers gewoonlijk uitsluitend plantgoed verkrijgbaar van de (veelal kleinvruchtige) zeer oude rassen die vijftig tot honderd jaar geleden ook al werden aangeboden, zoals: 'Tros Oranje' en 'Bredase'. In het buitenland daarentegen, is plantgoed verkrijgbaar van diverse sterk verbeterde moderne grootvruchtige rassen (zoals aanwezig in FruitLent).

 

de fraaie roze bloesems bloeien al vroeg in het seizoen en lopen daardoor veel kans om te bevriezen

moderne rassen geven veel grotere vruchten dan de oude rassen, in dit geval het moderne ras 'Goldrich'

moderne rassen geven veel grotere vruchten dan de oude rassen, in dit geval het moderne ras 'Hargrand'

       
 

Omschrijving collectie FruitLent

De aanplant in FruitLent bestaat uit enkele bomen in laagstam-vorm (geplant op een plantafstand van 5,00 x 3,70 meter en voorzien van druppelbevloeiing met een capaciteit van 4 liter per uur) en enkele bomen in een palmet-leivorm die zijn geplant aan de zijkant van het dakoverstek van de hobbykas (eveneens voorzien van druppelbevloeiing met een capaciteit van 4 liter per uur). Tevens zijn in het siertuingedeelte enkele abrikozenbomen aangeplant, waaronder ook enkele dwergvormen die door hun zwakkere groei met name zijn bedoeld voor particuliere tuinen.

Bij de rassenkeuze in FruitLent is voornamelijk gebruik gemaakt van moderne grootvruchtige rassen met een goede consumptiekwaliteit. Het plantgoed hiervan werd in het buitenland ingekocht. Er is tevens ervaring opgedaan met één oud kleinvruchtig ras die werd aangeplant als referentiekader voor de nieuwe grootvruchtige rassen.

In FruitLent zijn ook interspecifieke abrikozen aanwezig. Kijk hiervoor op de pagina voor de Aprium ®.

Er is in FruitLent ervaring opgedaan met de navolgende abrikozenrassen:

Gewone abrikozen:

Bayoto (Flavor Cot ®)

Dit ras is ontwikkeld door Thomas K. (Tom) Toyama van de Washington State University (Verenigde Staten) en was aanvankelijk bekend onder de kwekersnaam 'Toyoba'. Het ras is ontstaan uit een onbekende kruising en werd aan het einde van de 20-ste eeuw geïntroduceerd. Aan de hand van diverse kenmerken, durven wij te veronderstellen dat 'Bayoto' is ontstaan uit een kruising met 'Goldrich' (doch bij gebreke aan betrouwbare inhoudelijke informatie hierover, is dit dus niet zeker).

Het ras 'Bayoto' wordt onder de merknaam ‘Flavor Cot’ ® op de markt gebracht en is met name onder de merknaam bekend geworden. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Flavor Cot' ® en niet over 'Bayoto', terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn.

'Flavor Cot' ® geeft tamelijk grote donkeroranje vruchten, gemiddeld 70 à 75 gram, met de grootste vruchten tot circa 95 gram. De vruchten hebben een wat langgerekte vorm en hebben geen dekkleur. Het stevige vruchtvlees is middelmatig sappig en heeft een zeer goede smaak (zoet, enigszins zuur en zeer aromatisch). Rijpt tamelijk laat, iets na ‘Goldrich’. De rijpe vruchten zijn redelijk bestand tegen scheuren. De schil is erg stevig en mede daardoor zijn de vruchten goed bewaarbaar en transporteerbaar. De steen is relatief groot en ligt los in het vruchtvlees.

Door de goede kwaliteit zijn de vruchten met name bedoeld voor verse consumptie. Ondanks dat de vruchten geen rode blos of rode stipppen hebben, vinden we de egaal donkeroranje kleur toch zeer fraai om te zien. Daar komt bij dat de vruchten onderling redelijk uniform zijn, zoals op een deel van de onderstaande foto's goed te zien is.

De bomen van 'Flavor Cot' ® hebben een middelsterke groeikracht met half-opgerichte tot gespreide groeiwijze en komen snel in productie. Er worden zowel bloesems gevormd op het éénjarige hout als op het meerjarige hout, doch voornamelijk op de krachtige éénjarige scheuten. Het is noodzakelijk om de bomen goed te snoeien. Bij juiste verzorging bloeien de bomen rijk. Het bloeitijdstip is middellaat. Indien er geen vorstschade is opgetreden, is de vruchtbaarheid regelmatig en zeer hoog. Vroeg uitdunnen van de vruchten is in dat geval noodzakelijk om voldoende vruchtgrootte en kwaliteit te verkrijgen. 'Flavor Cot' ® is zelfbestuivend en is ook geschikt voor de bestuiving van diverse andere abrikozenrassen. De S-allel combinatie is ScS2.

'Flavor Cot' ® is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 19 maart 2011 geënt op de aanwezige leiboom van ‘Sylvercot' ®. De tak van 'Flavor Cot' ® droeg in 2012 voor het eerst enkele vruchten. In het voorjaar van 2019 bleek dat de geënte tak van 'Flavor Cot' ® niet meer wilde uitlopen. Dit betekent dat dit ras met ingang van het voorjaar van 2019 niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.

vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®   vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®      
geoogste vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®    
bloesems van abrikoos 'Flavor Cot' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Flavor Cot' ®   binnenzijde vrucht abrikoos 'Flavor Cot' ®    
Bhart (Orangered ®)

Dit ras met de aanvankelijke aanduiding 'NJA32' is in 1973 gevonden door Dr. Leon F. Hough van het New Jersey Agricultural Experiment Station (NJAES), een klein proefstation van The State University of New Jersey (Verenigde Staten). Het ras is ontstaan uit een kruising van 'Lasgerdi Mashhad' (een tradidioneel abrikozenras uit Perzië) met een selectie met het nummer 'NJA 2' (= open bestuiving van 'Morden').

Het ras 'Bhart' wordt onder de merknaam 'Orangered' ® verhandeld en is daarom eigenlijk uitsluitend onder die merknaam bekend geworden. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Orangered' ® en niet over 'Bhart', terwijl dit laatste eigenlijk correcter is.

'Orangered' ® geeft middelgrote tot tamelijk grote vruchten (40 tot 55 gram) met een helderoranje grondkleur en een rode blos. Het oranje tot donkeroranje gekleurde vruchtvlees blijft bij rijpheid tamelijk stevig en heeft een goede smaak. Rijpt vroeg, in Nederland reeds omstreeks begin juli.

De boom groeit krachtig tot zeer krachtig en geeft wisselende opbrengsten. Ondanks dat 'Orangered' ® derhalve niet altijd grote opbrengsten geeft, is het een ras dat in buitenlandse teeltgebieden vrij veel is aangeplant, omdat deze vroeg rijpt in combinatie met de genoemde goede vruchteigenschappen.
Ondanks dat 'Orangered' ® een relatief nieuw ras is, is deze inmiddels echter mogelijk weer achterhaald door de komst van weer nieuwere verbeterde rassen die in dezelfde tijd afrijpen.

De bloesems van 'Orangered' ® bloeien vroeg tot middentijds. Volgens sommige bronnen is 'Orangered' ® zelfbestuivend; volgens de meeste bronnen is dit echter niet het geval. De waarheid is waarschijnlijk dat 'Orangered' ® slechts voor een klein gedeelte zelfbestuivend is, doch dat de vruchtzetting sterk verbetert bij kruisbestuiving. Geschikte bestuivers zijn: 'Hargrand', 'Harogem', 'Kioto', 'Goldrich' en 'Tom Cot' ®. De S-allel combinatie van 'Orangered' ® is S6S9.

'Orangered' ® is volledig resistent tegen het sharka-virus (ook wel: Plum Pox virus of PPV) en ook overigens weinig vatbaar voor ziekten.

In FruitLent is één boom van 'Orangered' ® aangeplant. Deze is in het voorjaar van 2006 aangeplant als palmet-leivorm en is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Pumiselect' ®. Nadat de boom na de bloei van 2009 overvloedig vruchten had gezet, is deze in het voorjaar van 2009 helaas zonder aanwijsbare oorzaak vrij plotseling dood gegaan (mogelijk bacteriekanker). Deze boom is daarom in het voorjaar van 2010 vervangen door een nieuwe boom van het andere moderne ras 'Sylvercot' ®. Hierdoor is 'Orangered' ® op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig.

de fraaie roze bloesems bloeien al vroeg in het seizoen en lopen daardoor veel kans om te bevriezen            
Cotpy (Pinkcot ®)

Dit nieuwe ras is ontwikkeld door Pepinieres et Vergers Escande "Millet" E.A.R.L. te Saint-Vite (Lot-et-Garonne, Frankrijk) en is rond de eeuwwisseling geïntroduceerd.
De werkelijke naam van dit ras is 'Cotpy', doch het ras wordt onder de merknaam 'Pinkcot' ® in de handel gebracht. Daarom is het ras voornamelijk onder deze merknaam bekend geworden en zal om die reden hierna steeds de merknaam 'Pinkcot' ® worden gebruikt, alhoewel 'Cotpy' dus eigenlijk correcter zou zijn.

'Pinkcot' ® geeft zeer fraaie grote tot zeer grote vruchten (circa 80-115 gram) met een helderoranje grondkleur en een grote rode blos. De grootste vruchten wegen tot 140 gram per stuk. De vruchten lijken op die van 'Orangered' ®, doch zijn iets groter en hebben een wat grotere rode blos. 'Pinkcot' ® rijpt vroeg tot zeer vroeg, namelijk kort voor 'Orangered' ® en gelijktijdig met 'Sylvercot' ®. Het stevige lichtoranje vruchtvlees heeft een los liggende steen en een tamelijk goede harmonieuze smaak. De vruchten zijn gevoelig voor barsten.

De boom groeit vrij krachtig en gezond en lijkt qua groeiwijze veel op de bomen van het ras 'Goldrich'. De bomen hebben grote bladeren. De bomen komen al op jonge leeftijd in productie. De bomen zijn niet gevoelig voor beurtjaren en zijn productiever dan die van 'Orangered' ®. Er worden vrij gemakkelijk bloemknoppen op het éénjarige hout gevormd. De bloesems bloeien middellaat. De bloesems zijn gedeeltelijk zelfbestuivend; de vruchtzetting verbetert derhalve bij kruisbestuiving. Geschikte bestuivers zijn: 'Goldrich' en 'Tom Cot' ®. De S-allel combinatie van 'Pinkcot' ® is S8S9.

Met alle bovenstaande eigenschappen lijkt 'Pinkcot' ® een goede verbetering te zijn van het ras 'Orangered' ®.

Na de strenge winters van 2012 en 2013 is ons gebleken dat de bloemknopen van 'Pinkcot' ® onder dat soort omstandigheden 's winters gemakkelijk afvriezen. Wij hebben dus de indruk dat de winterhardheid van de bloemknoppen onder dat soort zeer strenge winterse omstandigheden wat minder is. Ook het hout had schade opgelopen. Overigens was er na deze winters bij de andere rassen ook sprake van soortgelijke schade; we hebben echter de indruk dat 'Pinkcot' ® iets gevoeliger is.

In het voorjaar van 2010 is in FruitLent een laagstamboom van 'Pinkcot' ® geplant die was geënt op onderstam 'St. Julien A' (ter vervanging van één van de overleden 'Hargrand' bomen). Als gevolg van wintervorstschade, die de boom al had opgelopen tijdens de strenge winter van 2012, is de boom in het voorjaar van 2013 gerooid. Er stond echter al een vervangende containerboom van 'Pinkcot' ® gereed, welke op 15 juni 2013 op dezelfde locatie is geplant. Deze wordt ook als laagstamboom opgekweekt en is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Wavit' ®. In FruitLent zijn de eerste vruchten van 'Pinkcot' ® in 2015 geoogst.

bloesems van abrikoos 'Pinkcot' ®   vruchten van abrikoos 'Pinkcot' ®        
vruchten van abrikoos 'Pinkcot' ®   vruchten van abrikoos 'Pinkcot' ®   vruchten van abrikoos 'Pinkcot' ®    
vrucht van abrikoos 'Pinkcot' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Pinkcot' ®        
Delmast (Rouge Tardif Delbard ®)

Dit ras is ontwikkeld door het Franse veredelingsbedrijf Delbard. Alhoewel de werkelijk naam ‘Delmast’ luidt, is deze vooral bekend geworden onder de naam ‘Rouge Tardif Delbard’, waarbij het laatste woord merkenrechtelijk (®) beschermd is. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Rouge Tardif Delbard' ® en niet over 'Delmast', terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn.

Dit ras geeft hoogronde middelgrote tot grote donkergele vruchten met een grote rode blos. Het gemiddeld vruchtgewicht bedraagt circa 80 gram, waarbij de grootste vruchten circa 105 gram wegen. Het oranje vruchtvlees is tamelijk zacht en sappig en heeft een uitstekende smaak met een goede zoet-zuur balans. Zoals de naam al aangeeft, rijpt dit ras laat; in Nederland omstreeks de eerste tot tweede week van augustus. De rijptijd ligt na 'Flavor Cot' ®, doch nog vóór 'Tardicot'.

De boom heeft een middelmatige groeikracht. De productiviteit is middelmatig. De vrij grote bloesems zijn zelfbestuivend en bloeien laat en hebben daarom iets minder kans op nachtvorstschade.

Het ras heeft in de commerciële teeltgebieden nooit een erg grote populariteit verkregen, waarschijnlijk als gevolg van de middelmatige productiviteit en de zachtere vruchten die daardoor wat moeilijker vervoerbaar en bewaarbaar zijn. Door de uitstekende smaak vinden we dit ras echter interessant voor particuliere tuinen.

'Rouge Tardif Delbard' ® is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 19 maart 2011 geënt op de aanwezige leiboom van ‘Goldrich'. De eerste vruchten van 'Rouge Tardif Delbard' ® zijn in 2013 geoogst.

bloesems van 'Rouge Tardif Delbard' ®   vruchten van 'Rouge Tardif Delbard' ®   geoogste vruchten van 'Rouge Tardif Delbard' ®    
EA5016 (Tsunami ®)

Dit nieuwe ras is ontwikkeld door Pepinieres et Vergers Escande "Millet" E.A.R.L. te Saint-Vite (Lot-et-Garonne, Frankrijk) en is ontstaan uit een kruising met 'EA3126TH' (beter bekend onder de merknaam 'Spring Blush' ®). Het ras werd rond 2011-2012 geïntroduceerd onder de Franse merknaam 'Tsunami' ®. De werkelijke rasnaam is echter 'EA5016'. Omdat het ras voornamelijk onder de merknaam bekend is geworden, zal om die reden hierna steeds de merknaam 'Tsunami' ® worden gebruikt, alhoewel 'EA5016' dus eigenlijk correcter zou zijn.

'Tsunami' ® blinkt uit door het extreem vroege rijpingstijdstip: de oogst valt tot maar liefst twee weken (!) vóór de vroeg rijpende rassen 'Orangered' ®, 'Pinkcot' ®, 'Sylvercot' ® en 'Tom Cot' ®. De oogst bevindt zich zelfs nog 3 tot 5 dagen voor die van het ras 'Spring Blush' ®, welke tot nu toe als één van de vroegstrijpende rassen bekend stond. Daarmee is het in Nederland mogelijk geworden om al in juni rijpe abrikozen rechtstreeks van de boom te oogsten; dus midden in het kersenseizoen (ongeveer 4-de kersenweek) !

Bij veel andere fruitgewassen is het zo dat zeer vroeg rijpende rassen bepaalde gebreken vertonen op andere kenmerken. Ook bij de tot nu toe beschikbare zeer vroeg rijpende abrikozenrassen was dit het geval. 'Tsunami' ® lijkt echter de eerste uitzondering te zijn op deze regel: leest u hieronder verder......

De vruchten van 'Tsunami' ® zijn middelgroot tot groot: gemiddeld 70 gram zwaar, met de kleinste vruchten van 35 à 45 gram per stuk, en de grootste vruchten tot 110 à 115 gram per stuk. De vruchtgrootte neemt toe bij het ouder worden van de boom. Het uiterlijk is fraai: met een ronde tot ovale vorm, een oranje achtergrondkleur met een fraaie grote rode blos. De blos kan 60-70% van het vruchtoppervlak beslaan, indien deze is blootgesteld aan de zon. De naad van de vrucht ligt vrij diep en heeft de neiging wat bruin te verkleuren, hetgeen dan een wat minder fraai uiterlijk geeft.
Het oranje vruchtvlees is stevig, sappig en heeft een uitstekende smaak, namelijk aromatisch en zoet. Het suikergehalte loopt op tot 12-15% Brix. De schil is vrij dik en de vrucht is goed bestand tegen transport. Ook de houdbaarheid is vrij goed, hetgeen ook zeer opmerkelijk is voor een zeer vroeg rijpend ras.

Aangeraden wordt om de vruchten in 2 of 3 keer door te plukken, waarbij de eerste pluk uiteraard pas mag plaatsvinden zodra de eerste vruchten voldoende rijp zijn geworden (kwaliteit is immers het belangrijkst). Rijpe vruchten laten gemakkelijk los van de boom, zodat ook om die reden regelmatig doorplukken gewenst is. Het komt bij 'Tsunami' ® voor dat rijpe vruchten aan de zonzijde al zacht zijn, terwijl de andere zijde nog hard is; de mate van rijpheid kan derhalve variëren binnen één vrucht. Tegen het rijpingstijdstip worden de vruchten in geval van regen wat gevoeliger voor scheuren, met name op de naad van de vrucht.

De boom groeit middelsterk tot sterk met een half-opgerichte fraaie open groeiwijze. De takken bekleden zich goed met vruchthout. De bomen bloeien rijk en regelmatig. Het bloeitijdstip valt tamelijk vroeg, derhalve niet extreem vroeg, wat op grond van de zeer vroege rijping misschien te verwachten zou zijn. De gevoeligheid voor nachtvorstschade blijkt niet groter te zijn dan van andere rassen die op een later tijdstip worden geoogst..
Naar de huidige kennis wordt vooralsnog aanbevolen om kruisbestuiving te hanteren door bijvoorbeeld de rassen 'Goldrich', 'Pinkcot' ®, 'Tom Cot' ® en 'Sylred'. Het andere zeer vroeg rijpende ras 'Spring Blush' ® wordt niet aangeraden als bestuiver. De s-allel combinatie van 'Tsunami' ® is S3S9.

De verwachte productiecapaciteit van 'Tsunami' ® zit op 20 ton per hectare, terwijl andere zeer vroeg rijpende rassen normaliter blijven steken op 12 ton per hectare.

De boom in FruitLent is op 6 april 2012 geplant ter vervanging van de Pluot 'Flavor Supreme' en wordt opgekweekt in een laagstamvorm. De boom is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Wavit' ®. De boom in FruitLent droeg in 2014 voor het eerst volop vruchten.

bloesems van abrikoos 'Tsunami' ®   vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®   vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®   vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®
vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Tsunami' ®    
Goldrich (Jumbo Cot ®)

Ook bekend als 'Sungiant'. Wordt ook wel verkocht onder de merknaam 'Jumbo Cot' ®.

'Goldrich' is geselecteerd door Dr. Harold W. Fogle op het Irrigated Agricultural Research Center (Prosser, WA, USA), onderdeel van de Washington State University, uit een kruising die in 1954 werd gemaakt tussen de rassen 'SunGlo' en 'Perfection'. De selectie was aanvankelijk bekend als 'PA5-61' en werd later onder de naam 'Goldrich' geïntroduceerd.

'Goldrich' geeft zeer fraai uitziende oranjegeel gekleurde uniforme vruchten met een wat langgerekte vorm. Het gemiddeld vruchtgewicht bedraagt ongeveer 75 tot 100 gram, met de grootste vruchten tot 120 à 125 gram. Daarmee zijn de vruchten van 'Goldrich' groot tot zeer groot te noemen. Stevig vruchtvlees, daardoor goed bewaarbaar en goed transporteerbaar. De steen is relatief groot en ligt los in het vruchtvlees. 'Goldrich' rijpt middentijds tot middellaat, in Nederland omstreeks eind juli, net na 'Hargrand' en 'Harogem'. Bij volledige rijpheid is de smaak tamelijk goed (minder goed dan van bijvoorbeeld 'Hargrand' en 'Harogem', die vlak ervoor afrijpen).

Tamelijk krachtige groei. De lichtroze bloesems bloeien tamelijk vroeg en zijn deels zelfbestuivend; de vruchtzetting verbetert derhalve bij kruisbestuiving. Geschikte bestuivers zijn: 'Hargrand', 'Pinkcot' ®, 'Sylvercot' ® en 'Tom Cot' ®. De S-allel combinatie van 'Goldrich' is S1S2.

'Goldrich' is weinig vatbaar (niet resistent) voor het sharka-virus (ook wel: Plum Pox virus of PPV) en ook overigens weinig vatbaar voor ziekten, zoals voor bacteriekanker (Pseudomonas syringae).

De boom in FruitLent is in het voorjaar van 2007 aangeplant als palmet-leivorm en is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Pumiselect' ®. De boom droeg in 2009 voor het eerst vruchten. De boom draagt bij ons normaliter overdadig.

bloeiende leiboom van abrikoos 'Goldrich'   bloesems van 'Goldrich'   vruchten van 'Goldrich'    
leiboom van abrikoos 'Goldrich'   rijpende vruchten van 'Goldrich'   rijpende vruchten van 'Goldrich'    
leiboom van abrikoos van 'Goldrich'   rijpende vruchten van 'Goldrich'   rijpende vruchten van 'Goldrich'    
geoogste vruchten van 'Goldrich'   de vruchten van 'Goldrich' hebben een relatief grote steen      
Hargrand

Dit ras is ontstaan uit een kruising die in 1966 werd gemaakt tussen 'V51092' en 'NJA 1' door de onderzoekers Lapins en Bailey van het Harrow Research Station in Ontario (Canada). Het ras werd daarna in 1972 uitgeselecteerd en is vervolgens in 1980 geïntroduceerd.
Door het Harrow Research Station werden nog veel meer abrikozenrassen op de markt gebracht. De naam van al deze rassen begint met "Har", zoals: 'Harglow', 'Harcot', 'Harval', 'Harogem' en 'Harlayne'.

'Hargrand' geeft oranje vruchten die aan de zonzijde rode spikkels hebben. De vruchten hebben een enigszins onregelmatige vorm en zijn wat variabel qua grootte, doch vrijwel alle vruchten bevinden zich tussen de 100 en 150 gram per stuk en zijn daarmee zo groot als een kleine perzik. Sommige vruchten kunnen zelfs meer dan 200 gram zwaar worden. Zelfs de kleinste vruchten van de boom bevinden zich nog tussen de 70 en 100 gram en zijn dus ook nog van behoorlijk groot formaat. Hiermee kan met recht gezegd worden dat 'Hargrand' enorm grote vruchten geeft. Het ras behoort dan ook tot 's werelds grootste abrikozen !

Ondanks het zeer grote formaat, hebben de vruchten een wat minder fraai uiterlijk dan van veel andere rassen. Dit komt onder andere door de wat onregelmatige "bonkige" vorm. De steen is verhoudingsgewijs klein en ligt los in het vruchtvlees. Het oranje gekleurde vruchtvlees is stevig en heeft een zeer goede licht zure smaak. De vruchten vallen gemakkelijk van de boom als ze eenmaal zijn gerijpt. Regelmatig doorplukken is derhalve gewenst. 'Hargrand' rijpt middentijds, in Nederland net voor 'Goldrich'.

De boom heeft een matig sterke groeikracht. Oude takken hebben enigszins de neiging om te verkalen. Goede snoei is noodzakelijk. De bomen kunnen last hebben van beurtjaren en kunnen daardoor van jaar tot jaar variëren in bloeirijkheid. De lichtroze bloesems bloeien middentijds tot middellaat en zijn deels zelfbestuivend; de vruchtzetting verbetert derhalve bij kruisbestuiving. Geschikte bestuivers zijn: 'Goldrich', 'Orangered' ®, 'Pinkcot' ® en 'Kioto'. De S-allel combinatie van 'Hargrand' is S1S2.

Er worden bij 'Hargrand' soms problemen gerapporteerd over boomsterfte, met name in geval van zeer overvloedige vruchtdracht. Een goede en tijdige vruchtdunning is derhalve noodzakelijk. Hargrand is vatbaar voor het sharka-virus (ook wel: Plum Pox virus of PPV). Staat voor het overige bekend als een robuust ras.

In het siertuingedeelte van Fruitlent is in het voorjaar van 2006 een laagstam-boom aangeplant. De boom is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Pumiselect' ®. De boom gaf in 2009 voor het eerst een volle oogst. In het fruittuingedeelte van FruitLent stond voorheen nog een tweede boom van 'Hargrand', welke in de zomer van 2005 als containerboom was geplant. Nadat deze boom in 2009 een volle oogst had gegeven, bleek echter dat deze vanaf het najaar door onbekende oorzaak begon af te takelen en in het voorjaar van 2010 vrijwel overleden was. Doordat we twee bomen van 'Hargrand' hadden, is het ras (gelukkig) dus nog steeds in FruitLent aanwezig. De overleden boom is in het voorjaar van 2010 vervangen door een nieuwe boom van het andere moderne ras 'Pinkcot' ®.

In FruitLent blijkt de boom van 'Hargrand' elk jaar zeer fraaie herfstkleuren te vertonen en blijkt deze ook het blad wat vroeger te verliezen dan andere rassen. We weten niet of deze prachtige herfstkleuren een raseigenschap is, of dat dit komt door de specifieke standplaats (de boom staat namelijk op een plek in de siertuin, waar de ondergrond plaatselijk wat zandiger en armer is), of dat dit misschien komt door de combinatie met de 'Pumiselect' ® onderstam.

bloesems van 'Hargrand'   rijpende vruchten van 'Hargrand'   rijpende vruchten van 'Hargrand'   rijpende vruchten van 'Hargrand'
rijpe vruchten van 'Hargrand'   geoogste vruchten van 'Hargrand'   vruchten van 'Hargrand' versus 'Tros Oranje'    
Harogem

Dit ras is ontstaan uit een kruising die in 1963 werd gemaakt op de Rutgers University tussen 'Rouge de Rousillon' en 'NJA 2' (= open bestuiving van 'Morden'). Het ras werd daarna in 1969 uitgeselecteerd op het Harrow Research Station in Ontario (Canada) en werd vervolgens vanaf 1971 getest in regionele proeven door de Western Ontario Fruit Testing Association (WOFTA), eerst onder nummer 'H6305044' en later onder nummer 'HW405'. De officiële introductie vond plaats op 5 februari 1979, op de dertiende jaarlijkse bijeenkomst van de WOFTA. Oculatiehout werd voor het eerst op bescheiden schaal uitgegegeven vanaf augustus 1979. Het eerste plantgoed was beschikbaar vanaf 1980 / 1981.

Via het Harrow Research Station werden nog veel meer abrikozenrassen op de markt gebracht. De naam van al deze rassen begint met "Har", zoals: 'Harglow', 'Harcot', 'Harval', 'Hargrand' en 'Harlayne'.

De bomen van 'Harogem' groeien middelkrachtig tot krachtig met een duidelijk opgerichte groeiwijze. De winterhardheid is goed. De productie vangt na het planten tamelijk snel aan. In geval van een goede vruchtzetting is het noodzakelijk dat vroeg en ruim wordt uitgedund om de vruchtgrootte en de kwaliteit op peil te houden.

De bloesems bloeien middellaat en zijn zelfbestuivend. De S-allel combinatie van 'Harogem' is S7Sc.

De ronde tot ovale vruchten rijpen middentijds, iets na 'Hargrand' en iets voor 'Goldrich', en rijpen vrij gelijkmatig aan de boom. Zodra de vruchten beginnen te rijpen, laten ze gemakkelijk los van de boom, waardoor op het juiste moment oogsten (voordat ze beginnen te vallen) van belang is.

De vruchten zijn middelgroot met een gemiddeld vruchtgewicht van circa 65 gram, waarbij de grootste vruchten circa 90 gram zwaar worden. De vruchten hebben een zeer aantrekkelijk uiterlijk; ze hebben namelijk een helderoranje basiskleur en zijn voor minstens de helft bedekt met een fraaie rode blos indien ze aan de zon zijn blootgesteld.

Het oranje vruchtvlees is zeer stevig, niet erg sappig en heeft een zeer zoete en zeer aromatische smaak met een laag zuurgehalte. Wij vinden dat 'Harogem' daarmee behoort tot de best smakende rassen, waarbij het vruchtvlees ook nog eens een echte "bite" heeft. De steen is verhoudingsgewijs aan de grote kant en ligt los in het vruchtvlees. De vruchthuid is vrij dik en niet erg gevoelig voor scheuren. De vruchten hebben een goede houdbaarheid en een goede transporteerbaarheid. De vruchten zijn zeer geschikt voor verse consumptie, doch kunnen eventueel ook voor verwerking worden gebruikt.

In het voorjaar van 2011 is een boom van 'Harogem' in het siertuingedeelte van FruitLent uitgeplant. Het gaat on een halfstam-vorm die is geënt op onderstam 'St. Julien A' en die verder in een hoogstam-vorm wordt opgekweekt. In 2013 werden in FruitLent voor het eerst enkele vruchten van 'Harogem' geoogst en de boom kwam vervolgens in 2014 in volle productie.

bloesems van abrikoos 'Harogem'   vruchten van abrikoos 'Harogem'   geoogste vruchten van abrikoos 'Harogem'    
vruchten van abrikoos 'Harogem'   vruchten van abrikoos 'Harogem'   binnenzijde vrucht abrikoos 'Harogem'    
IPSE140 (Rubista ®)

Dit ras is ontwikkeld door Marie France Bois uit Saint Gilles (Frankrijk), aanvankelijk onder kwekersnummer 'e140', en is omstreeks 2012 geïntroduceerd door International Plant Selection (IPS) in Montélimar, Frankrijk.
Het ras 'IPSE140' zou aanvankelijk onder de naam 'Rubissimo' op de markt komen, doch wordt nu onder de merknaam 'Rubista' ® verhandeld. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Rubista' ® en niet over 'IPSE140', terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn. De merknaam 'Rubista' ® verwijst naar de dieprood gekleurde vruchten. Vanwege deze dieprood gekleurde vruchten wordt dit ras ook wel als "rode abrikoos" aangeduid. Het is ons niet bekend uit welke kruising 'Rubista' ® is ontstaan. Het zou ons niet verbazen als er een interspecifieke kruising (met Japanse pruim) aan ten grondslag zou liggen. Nadere informatie daarover is welkom (e-mail).

De bomen groeien sterk met een half-opgerichte groeiwijze. Er worden bloesems gevormd op het éénjarige en het overjarige hout. De bloesems zijn zelfbestuivend (zoals ook de andere rassen van M.F. Bois) en bloeien middentijds. De S-allel combinatie van 'Rubista' ® is S3Sc.

Gedurende de zeer strenge winters van 2011-2012 en 2012-2013 is ons gebleken dat de bloemknoppen in de winter dood vriezen en dat het hout bovendien ook enigzins kan invriezen. Ook in minder strenge winters gaat een deel van de bloemknoppen verloren. De winterhardheid van dit ras is dus wat minder.

De vruchten zijn ten opzichte van de "normale" abrikozenrassen een echte bijzonderheid: ze zijn zeer licht behaard en dieprood van kleur. Ze hebben daarmee wel wat weg van nectarines. Direct onder de donkerrode schil is ook een rode verkleuring van het vruchtvlees zichtbaar en bij volledig uitgerijpte vruchten is het gehele vruchtvlees oranjerood van kleur (zie één van de onderstaande foto's).

De vruchten zijn elliptisch van vorm en groot van formaat, met een gemiddeld vruchtgewicht van ongeveer 80 gram per stuk, met de grootste vruchten tot 125 gram per stuk. De vruchten die op het overjarige hout zijn gevormd, blijken gemiddeld groter dan de vruchten die op het éénjarige hout zijn gevormd.

De vruchten rijpen vroeg (ongeveer gelijk met 'Sylvercot' ®) en hebben sappig aromatisch vruchtvlees met een los liggende steen. De vruchten blijken heel snel zacht te worden als ze eenmaal zijn gerijpt. Dit verschijnsel treedt niet alleen op bij geoogste vruchten, maar ook bij rijpe vruchten die even aan de boom zijn blijven hangen. We kunnen daardoor stellen dat de houdbaarheid en de transporteerbaarheid van volledig uitgerijpte vruchten beperkt is. Zodra het vruchtvlees erg zacht is geworden, zijn wij van mening dat de eetkwaliteit te ver is afgenomen. Weliswaar is het zachte vruchtvlees dan wel erg sappig geworden, van enige textuur is dan geen sprake meer.

Niet alleen de vruchten zijn door hun kleur heel bijzonder; dit geldt namelijk ook voor de boom. Net als bij andere abrikozenrassen blijven de bladeren in de herfst relatief lang aan de boom zitten, waarbij de uitermate fraaie diep egaal bruinrode herfstkleur een zeer opvallend kenmerk is. Deze uitermate fraaie herfstkleur hebben we tot nu toe bij geen enkele andere abrikoos gezien. De bomen hebben hierdoor in de herfst een bijzonder hoge sierwaarde !

Zoals bij meer abrikozenrassen, hebben de scheuten tijdens het groeiseizoen fraaie rood gekleurde groeitoppen.

Wij vinden 'ISPE140' ('Rubista' ®) een echte bijzonderheid door de combinatie van de intens rood gekleurde vruchten, de ongewone en opmerkelijke kleur van het vruchtvlees en natuurlijk de spectaculaire herfstkleuren. Alleen jammer dat de vruchten na rijping zo snel zacht worden.

In FruitLent is op 17 juli 2011 een containerboom geplant, op de plaats waar de vorige boom van de Aprium ® 'Tasty Rich' op 14 juli 2011 was omgewaaid. De boom wordt opgekweekt in laagstam-vorm en is geënt op 'perzikzaailing'. Alhoewel de boom al zeer snel na het planten bloemknoppen aanlegt, zijn deze in de eerste jaren gedurende de strenge winters verloren gegaan, waardoor de eerste vruchten pas in 2014 geoogst zijn.

rijpende vruchten van rode abrikoos 'Rubista' ®   rijpende vruchten van rode abrikoos 'Rubista' ®   rijpende vruchten van rode abrikoos 'Rubista' ®    
rijpende vruchten van rode abrikoos 'Rubista' ®   geoogste vruchten van rode abrikoos 'Rubista' ®   geoogste vrucht van rode abrikoos 'Rubista' ®    
bloesems van rode abrikoos 'Rubista' ®   herfstkleur van rode abrikoos 'Rubista' ®   herfstkleur van rode abrikoos 'Rubista' ®    
Kioto

Dit nieuwe ras is ontwikkeld door Pepinieres et Vergers Escande "Millet" E.A.R.L. te Saint-Vite (Lot-et-Garonne, Frankrijk). Het ras was aanvankelijk bekend onder kwekersnummer 'a 3163' en werd vlak na de eeuwwisseling geïntroduceerd onder de naam 'Kioto'.

'Kioto' geeft hoogronde middelgrote tot tamelijk grote vruchten (60-80 gram) met een gladde huid en een helderoranje kleur met een fraaie rode blos. Het vruchtvlees is zeer stevig, sappig en van goede kwaliteit. De vruchten hebben een goede houdbaarheid en een goede transporteerbaarheid. De vruchten kunnen soms gevoelig zijn voor barsten. Rijpt laat, vlak na 'Flavor Cot' ®.

De bomen hebben een zwakke tot middelmatige groeikracht met een half-opgerichte tot gespreide groeiwijze met een goede vertakking. Door de wat mindere groeikracht wordt wel aanbevolen om dit ras te enten op een wat krachtiger groeiende onderstam. De bomen komen snel in productie, zijn weinig gevoelig voor beurtjaren en zijn zeer vruchtbaar. In geval van een overvloedige vruchtzetting is vroeg en zeer ruim uitdunnen strikt noodzakelijk om de vruchtgrootte, de kwaliteit en de boomgezondheid op peil te houden. Ook is een goede en regelmatige snoei belangrijk.

De bloesems bloeien middellaat tot laat en zijn zelfbestuivend. Bovendien is 'Kioto' een geschikte bestuiver voor veel andere rassen. In de buitenlandse teeltgebieden staat 'Kioto' bekend als één van de minst nachtvorstgevoelige rassen.
Echter: in gevallen van extreem late nachtvorst (als er al bladeren en vruchten aan de boom hangen), zou 'Kioto' juist vorstgevoeliger zijn dan andere rassen. Gelukkig komt dergelijke extreem late nachtvorst niet zo vaak voor.

Er is één laagstam-boom van 'Kioto' in FruitLent aanwezig. De boom is geënt op onderstam 'St. Julien A' en is op 6 april 2012 uitgeplant (ter vervanging van de aanwezige Japanse pruim 'Santa Rosa'). In 2013 droeg deze boom voor het eerst vruchten. Omdat van de boom een paar beeldbepalende takken waren afgestorven, is besloten op de gehele boom op 28 juli 2019 te rooien, waardor 'Kioto' op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is. De vrijgekomen plaats is ingenomen door een boom van de Aprium ® 'Tasy Rich'.

abrikoos 'Kioto'   abrikoos 'Kioto'   abrikoos 'Kioto'    
bloesems van abrikoos 'Kioto'   abrikoos 'Kioto'   abrikoos 'Kioto'    
Kuresia

Dit ras met de aanvankelijke aanduiding 'KU9' is geselecteerd door E. Fuchs en M. Grüntzig van het Institut für Pflanzenzüchtung und Pflanzenschutz-Virologie van de Martin-Luther-Universität te Halle-Wittenberg (Duitsland). 'Kuresia' werd geselecteerd uit een onbekend ras en is pas vanaf eind 2001 op de markt.

De ronde vruchten rijpen middentijds en zijn middelgroot tot groot met een gemiddeld vruchtgewicht van 75 à 80 gram (grootste vrucht circa 100 gram). Ze zijn vrij glad en oranjegeel van kleur met aan de zonzijde een grote rode blos. De vruchten vallen niet snel van de boom als ze zijn gerijpt. De vruchten hebben een goede houdbaarheid en een goede transporteerbaarheid. Het stevige lichtoranje vruchtvlees is sappig, licht zurig en heeft een zeer goede smaak. Dit komt naar onze mening mede doordat het vruchtvlees voor een abrikoos ongewoon sappig is.

De boom groeit middelsterk tot sterk met enigszins brede kroonvorm. De lichtroze bloesems bloeien vroeg tot middentijds en zijn zelfbestuivend.

Het ras is volledig resistent tegen het sharka-virus (ook wel: Plum Pox virus of PPV). We hebben in FruitLent de indruk dat 'Kuresia' wel behoorlijk vatbaar is voor bacteriekanker.

De boom in FruitLent is in het najaar van 2005 geplant als laagstam-vorm. De boom droeg in 2009 voor het eerst vruchten. Volgens de aankoopgegevens zou de boom in FruitLent zijn geënt op onderstam 'St. Julien A'. Nadien verscheen er echter erg veel wortelopslag onder de boom, met name direct rondom de stam. Dit is een kenmerk dat we niet verwachten bij de onderstam 'St. Julien A', maar dat meer past bij de onderstam 'St. Julien GF 655/2'. Hierdoor denken wij dat onze boom in werkelijkheid op deze laatstgenoemde onderstam was geënt. Omdat we behoorlijk baalden van de enorme hoeveelheid wortelopslag onder de boom, hebben we de boom in oktober 2010 gerooid en vervangen door een nieuwe boom van het ras 'Tardicot'. Over het ras 'Kuresia' zelf waren we echter heel tevreden en indien deze niet op een ongewenste onderstam zou zijn geënt, dan hadden we hem zeker niet gerooid.

bloesems van 'Kuresia'   rijpende vruchten van 'Kuresia'   rijpende vruchten van 'Kuresia'    
rijpende vruchten van 'Kuresia'   rijpende vruchten van 'Kuresia'   rijpe vruchten van 'Kuresia'    
Larclyd (Jenny Cot ®)

Dit ras is ontwikkeld door John McLaren van de Nevis Fruit Company Ltd. bij Cromwell (in de regio Central Otago in Nieuw-Zeeland) uit een kruising die in 1987 werd gemaakt tussen ‘Sundrop’ en een late ‘Moorpark’. Het ras stond aanvankelijk bekend onder kwekersnummer ‘F 168’ en werd na de eeuwwisseling geïntroduceerd onder de naam ‘Larclyd’.

Voor dit ras is tevens de merknaam 'Jenny Cot’ ® in gebruik en het ras is met name onder die merknaam bekend geworden. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Jenny Cot' ® en niet over 'Larclyd', terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn.

De vruchten van dit ras rijpen zeer laat in het seizoen, normaliter in de tweede helft van augustus, derhalve nog ná die van het zeer laat rijpende ras 'Tardicot'. Daarmee is 'Jenny Cot' ® het laatst rijpende abrikozenras in de collectie van FruitLent. Met dit zeer late rijpingstijdstip is 'Jenny Cot' ® interessant voor de verlenging van het abrikozenseizoen.

De vruchten van 'Jenny Cot' ® zouden niet allemaal tegelijk afrijpen, waardoor doorplukken gewenst zou zijn. De vruchten zijn tamelijk klein tot middelgroot (circa 45-60 gram), rond-ovaal van vorm met een oranje kleur en een rode blos. Het vruchtvlees is gemiddeld stevig, zeer sappig, zeer zoet en heeft derhalve een uitmuntende eetkwaliteit. De vruchten zijn niet gevoelig voor scheuren. De steen hecht enigszins aan het vruchtvlees.

De boom heeft een semi-gespreide groeiwijze met een gemiddelde groeikracht. De bladeren van de boom zijn middelgroot. Er worden bloemknoppen gevormd op het éénjarige en op het meerjarige hout. De bloesems zijn iets aan de kleinere kant en bloeien middentijds en zijn niet zelfbestuivend; kruisbestuiving is derhalve noodzakelijk. Goede bestuivers zijn: ‘Tom Cot’ ® en ‘Flavor Cot’ ®.

'Jenny Cot' ® is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 19 maart 2011 geënt op de aanwezige leiboom van ‘Sylvercot' ®. De eerste vruchten zijn in 2014 geoogst.
In het voorjaar van 2017 is de geënte tak helaas afgestorven, waardoor 'Jenny Cot' ® op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is.

bloesems van abrikoos 'Jenny Cot' ®            
Tardicot

De exacte herkomst van het nieuwe ras 'Tardicot' is ons nog niet helemaal helder. Er zijn bronnen die aangeven dat het een toevalszaailing van onbekende herkomst betreft, die zou zijn gevonden door Giuseppe Battistini (Forlì-Cesena, Italië). Daarnaast wordt dikwijls beweerd dat het om een mutant zou gaan van het bekende laatrijpende Franse ras 'Bergeron' en dat 'Tardicot' zelf ook uit Frankrijk zou komen. Mocht u nadere informatie hebben over de exacte herkomst, dan is deze informatie welkom (e-mail).

De vruchten zijn middelgroot tot groot (gemiddeld 75 gram, met de grootste vruchten tegen de 100 gram), breedrond tot iets ovaal, oranje gekleurd met een rode blos en veel rode spikkels op de plaats waar ze aan de zon zijn blootgesteld. Het vruchtvlees is stevig en heeft een zeer goede kwaliteit, maar is wel wat aan de droge kant. De vruchten rijpen ten opzichte van andere rassen pas laat tot zeer laat: in Nederland pas omstreeks medio augustus. Daarmee is dit ras interessant voor de verlenging van het abrikozenseizoen. Mede door het stevige vruchtvlees zijn de vruchten goed bewaarbaar en goed transporteerbaar.

De bloesems zijn iets kleiner dan van de meeste andere rassen en kunnen er met name bij jongere bomen wat ielig uit zien. Wat belangrijker is: ze bloeien laat en zijn zelfbestuivend. In de buitenlandse teeltgebieden staat 'Tardicot' bekend als één van de minst nachtvorstgevoelige rassen.

De boom groeit middelsterk tot sterk en heeft een stijle groeiwijze, waarbij de neiging bestaat dat de oudere takkken verkalen. De boom vormt ook moeilijk fraai kort vruchthout. De stijle groeiwijze zorgt ervoor dat met name bij jonge bomen veel aandacht moet worden geschonken aan een goede vormsnoei. Vertakking van de boom kan bevorderd worden door jonge scheuten gedurende de groei te toppen. Een goede vertakking is noodzakelijk, aangezien anders ook de productiviteit zal achterblijven. De jonge groeitoppen in de scheuten zijn niet zo fraai rood gekleurd als bij veel andere abrikozenrassen.

De boom in FruitLent is geënt op onderstam 'Rubira' en is in oktober 2010 als containerboom uitgeplant. De eerste vruchten zijn in 2011 geoogst. We hebben de ervaring van de productiviteit ten opzichte van andere rassen wat achter blijft; dit zal te maken hebben met de moeizame boomvorm. Ook hebben we de ervaring dat vaak niet alle gezette vruchten uiteindelijk oogstbaar blijken te zijn; 'Tardicot' blijkt bij ons namelijk regelmatig last te hebben van voortijdige vruchtval, of van rottende vruchten als gevolg van regenval in augustus.

vruchten van abrikoos 'Tardicot'   vrucht van abrikoos 'Tardicot'      
bloesems van abrikoos 'Tardicot' (jonge boom)   bloesems van abrikoos 'Tardicot' (oudere boom)        
Toyaco (Tom Cot ®)

Dit ras is ontwikkeld door Thomas K. (Tom) Toyama van de Washington State University (Verenigde Staten) en was aanvankelijk bekend onder kweeknummer 'PA 7005-8'. Het ras is ontstaan uit een kruising (in 1970) van 'Rival' met 'P63-265' (deze laatste is een open bestoven zaailing van 'Goldrich') en werd daarna in 1974 geselecteerd en vervolgens omstreeks 1989 geïntroduceerd.

Het ras 'Toyaco' wordt onder twee merknamen op de markt gebracht: 'Vick Royal' ® en 'Tom Cot' ®. Het ras is echter met name bekend geworden onder de laatstgenoemde merknaam. Daarom wordt hierna steeds gesproken over 'Tom Cot' ® en niet over 'Toyaco', terwijl dit laatste eigenlijk correcter zou zijn.

'Tom Cot' ® geeft tamelijk kleine tot middelgrote helderoranje langwerpige vruchten (45-60 gram) met rode stipjes op de schil (met name als ze aan de zon zijn blootgesteld). Het oranje gekleurde vruchtvlees is stevig en heeft een uitstekende smaak (erg zoet, enigszins zuur en aromatisch). Rijpt vroeg, gelijk met of zelfs nog iets vroeger dan 'Orangered' ® (in Nederland reeds omstreeks begin juli). De vruchten scheuren niet snel. De vruchten hebben goede bewaar- en transporteigenschappen en zijn door de uitstekende smaak met name bedoeld voor verse consumptie.

De bomen van 'Tom Cot' ® hebben een krachtige groei met gespreide groeiwijze. De bomen bloeien rijk. Er worden bloesems gevormd op het éénjarige en op het meerjarige hout. De bloesems bloeien vroeg, doch de bloeitijd strekt zich uit over een wat langere periode. Indien er geen vorstschade is opgetreden, is de vruchtbaarheid regelmatig en zeer hoog. Vroeg uitdunnen van de vruchten is in dat geval noodzakelijk om voldoende vruchtgrootte en kwaliteit te verkrijgen. 'Tom Cot' ® is zelfbestuivend en is ook geschikt voor de bestuiving van diverse andere abrikozenrassen, mede omdat de bloeiperiode zich uitstrekt over een wat langere periode. De S-allel combinatie van 'Tom Cot' ® is S9Sc.

'Tom Cot' ® is in FruitLent niet aanwezig als zelfstandige boom, doch is door middel van spleetenting op 15 maart 2009 geënt op de aanwezige boom van de Aprium ® 'Tasty Rich'. Het doel hiervan was om de bestuiving van de Aprium ® boom te waarborgen. De tak van 'Tom Cot' ® droeg in 2011 voor het eerst vruchten, die al eind juni konden worden geoogst. Helaas waaide de boom van de Aprium ® 'Tasty Rich' op 14 juli 2011 tijdens een storm om. Daarmee is ook onze tak van 'Tom Cot' ® verloren gegaan. Daardoor is 'Tom Cot' ® op dit moment derhalve niet langer in de collectie van FruitLent aanwezig.

rijpende vrucht van abrikoos 'Tom Cot' ®   rijpende vrucht van abrikoos 'Tom Cot' ®        
Tros Oranje

In de "7e Beschrijvende rassenlijst voor fruit 1954" wordt als synoniem 'Vroege Oranje' vermeld. In andere jaargangen van de rassenlijst en in andere literatuur komen we dit synoniem niet tegen, zodat we ons moeten afvragen of dit inderdaad een gangbaar synoniem voor dit ras is.

'Tros Oranje' is tot nu toe het meest verbreid in Nederland. De herkomst van het ras is onbekend. Voor zover bekend komt deze buiten onze grenzen niet of nauwelijks voor. Het is evenwel natuurlijk niet uit te sluiten dat dit oude ras in het buitenland onder een andere naam bekend is. Alhoewel 'Tros Oranje' door de komst van nieuwe en betere rassen al lang is achterhaald, is dit het ras welke nog steeds voornamelijk wordt verkocht door Nederlandse boomtelers en tuincentra.

'Tros Oranje' is een productief ras met kleine oranje vruchten die aan de zonzijde een fraaie rode blos krijgen. Het gemiddeld vruchtgewicht is slechts 23 gram (grootste vruchten circa 27 à 30 gram). Het formaat van de vruchten is daarmee aanzienlijk kleiner dan van de moderne rassen in de collectie van FruitLent. De vruchten van het moderne ras 'Goldrich' worden bijvoorbeeld ongeveer 4 maal zo zwaar; de vruchten van het moderne ras 'Hargrand' worden zelfs met gemak 4 tot 6 maal zo zwaar.
Ondanks het kleine formaat van de vruchten, is het stevige oranje vruchtvlees van 'Tros Oranje' wel goed van smaak. De vruchten vallen gemakkelijk van de boom als ze eenmaal zijn gerijpt. De vruchten rijpen echter redelijk gelijktijdig af, waardoor het eventueel mogelijk is om de gehele boom te oogsten zodra de eerste vruchten beginnen te vallen.

De boom heeft een middelsterke groeikracht, waarbij de takken de neiging hebben om dood zijhout te vormen en te verkalen. Hierdoor zien de bomen er minder fraai uit dan van andere moderne rassen in FruitLent. De bloesems van 'Tros Oranje' zijn in tegenstelling tot die van de overige moderne rassen in onze collectie vrijwel wit van kleur. De bloesems van 'Tros Oranje' zijn zelfbestuivend. Ons is gebleken dat 'Tros Oranje' een paar dagen eerder bloeit dan de overige moderne rassen on onze collectie. Wij verwachten om die reden dat de bloesems van 'Tros Oranje' iets meer kans lopen op schade door nachtvorst.

In FruitLent is in het voorjaar van 2006 een boom aangeplant in het siertuingedeelte. De boom werd uitsluitend aangeplant om te dienen als referentiekader voor de overige moderne abrikozenrassen die in de collectie van FruitLent zijn opgenomen. De geplante boom was geënt op de onderstam 'St. Julien A' en betrof een halfstam-model die in het opvolgende jaar verder werd opgekweekt in een hoogstam-model. De boom droeg vervolgens in 2009 voor het eerst vruchten. In het najaar van 2010 is de boom uit de collectie verwijderd, teneinde plaats te maken voor een nieuwe boom van een modern ras.

de bloesems van 'Tros Oranje' zijn vrijwel wit van kleur   rijpende vruchten van 'Tros Oranje'   rijpe vruchten van 'Tros Oranje'    
rijpe vruchten van 'Tros Oranje'   geoogste vruchten van 'Tros Oranje'   vruchten van 'Tros Oranje' versus 'Hargrand'    
Versyl (Sylvercot ®)

Dit nieuwe ras is ontwikkeld door Pepinieres et Vergers Escande "Millet" E.A.R.L. te Saint-Vite (Lot-et-Garonne, Frankrijk) en is rond de eeuwwisseling geïntroduceerd.
De werkelijke naam van dit ras is 'Versyl', doch het ras wordt onder de merknaam 'Sylvercot' ® in de handel gebracht. Daarom is het ras voornamelijk bekend onder deze merknaam en zal om die reden hierna steeds de merknaam 'Sylvercot' ® worden gebruikt, alhoewel 'Versyl' dus eigenlijk correcter zou zijn.

'Sylvercot' ® is een vroeg tot zeer vroeg rijpend ras, waarvan de vruchten nog iets eerder rijpen dan van het bekende vroeg rijpende ras 'Orangered' ®. De vruchten worden volgens de internationale beschrijvingen tamelijk groot, tot circa 70 gram, doch ze worden volgens de eerste ervaringen in FruitLent veel groter: in 2011 haalden we van onze jonge boom een gemiddeld vruchtgewicht van ongeveer 120 gram; in 2014 was het gemiddeld vruchtgewicht circa 100 gram en in 2016 circa 150 gram. De grootste vruchten wegen tot 185 gram.

De vruchten hebben een zeer fraai uiterlijk: een weinig behaarde schil, dof geel-orange van kleur met een bescheiden rode blos. Het zeer stevige lichtoranje gekleurde vruchtvlees heeft een tamelijk goede harmonieuze smaak en een los liggende steen. De vruchten hebben goede bewaar- en transporteigenschappen. Geschikt voor verse consumptie en voor verwerking.

De boom groeit matig sterk en enigszins breed. De bomen hebben opvallend grote bladeren. De bloeitijd valt vroeg tot middentijds. De bloesems zijn gedeeltelijk zelfbestuivend; de vruchtzetting verbetert derhalve na kruisbestuiving. De productiviteit van 'Sylvercot' ® is goed.

De boom in FruitLent is in het najaar van 2009 aangeplant en wordt opgekweekt als een palmet-leivorm. De boom is geënt op de zwakker groeiende onderstam 'Wavit' ®. De boom droeg in 2011 voor het eerst vruchten. Omdat van de pal,et-leiboom een paar beeldbepalende takken waren afgestorven, is besloten op de gehele boom op 28 juli 2019 te rooien, waardor 'Sylvercot' ® op dit moment niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig is. De vrijgekomen plaats is ingenomen door een boom van de Aprium ® 'Tasy Rich'.

bloesems van abrikoos 'Sylvercot' ®   bloesems van abrikoos 'Sylvercot' ®   rijpende vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®    
rijpende vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®   rijpende vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®   rijpende vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®    
geoogste vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®   geoogste vruchten van abrikoos 'Sylvercot' ®        


Dwergabrikozen:

Compacta (Super Compact)

Dit ras onstaan op het Research and Breeding Institute of Pomology (RBIP) in Holovousy (Tsjechische Republiek) uit een kruising van 'Moongold' x 'NJA 20'.

Het ras wordt ook wel onder de merknaam ‘Compacta Super Compact' ® verhandeld, doch waarschijnlijk is 'Compacta' de werkelijke rasnaam. Het zou gaan om een zwak groeiende vorm waarvan de boompjes klein blijven. Daarom wordt deze aangeboden aan hobbytuinders die niet veel ruimte hebben, bijvoorbeeld voor kleine tuinen of in grote potten op het balkon, terras of daktuin.

We hebben in FruitLent inmiddels echter de ervaring dat ‘Compacta Super Compact' ® duidelijk krachtiger groeit dan de dwergabrikoos 'Garden Aprigold' ®.

We zouden ‘Compacta Super Compact' ® eigenlijk niet willen kwalificeren als een dwergabrikoos (zoals 'Garden Aprigold' ®), maar meer als een matig groeiende normale abrikoos. De boompjes groeien vrij stijl en vertakken matig. De boompjes beginnen vroeg te dragen en zijn vruchtbaar. In geval van overvloedige vruchtzetting kan uitdunnen van de vruchten noodzakelijk zijn. De bloesems bloeien vroeg (als één van de eerste in onze collectie) en zijn gedeeltelijk zelfbestuivend; de vruchtzetting kan derhalve verbeteren bij kruisbestuiving.

De ovale vruchten zijn middelgroot, gemiddeld 45 gram, waarbij de grootste vruchten circa 60 à 65 gram zwaar worden. De vruchten hebben een fraai uiterlijk door de egaal oranje kleur, met een zeer bescheiden rozerode blos en/of enkele rode stipjes. Het lichtoranje gekleurde vruchtvlees is zacht van structuur, heeft een los liggende steen, is sappig met een flauwzoete smaak.

De vruchten rijpen zeer vroeg in het seizoen, ongeveer gelijk met het zeer vroeg rijpende ras 'Tsunami' ®. Samen met dit laatstgenoemde ras luidt ‘Compacta Super Compact' ® al in het begin van de kersentijd het abrikozenseizoen in.

Ondanks dat de vruchten voor verse consumptie naar onze mening geen uitmundende kwaliteit hebben, is ons gebleken dat abrikozenjam van dit ras toch van buitengewoon goede kwaliteit is. Ook is het ras waardevol vanwege de zeer vroege rijping, in combinatie met de toch nog steeds zeer redelijke kwaliteit.

Gedurende de bloei zijn de bloesems weinig vatbaar voor aantasting door Monilia.

Eén boompje van 'Compacta' is sinds het voorjaar van 2011 in FruitLent aanwezig als containerplant en is in januari 2012 in het siertuingedeelte van FruitLent uitgeplant. De boom is waarschijnlijk geënt op 'perzikzaailing'. De boom droeg in 2013 de eerste vrucht en gaf in 2014 voor het eerst een volle oogst.
In verband met een grondige verbouwing van het siertuingedeelte, heeft de boom gedurende 2015 op een tijdelijke plek gestaan. Op 2 april 2016 is de boom echter opnieuw in het siertuingedeelte uitgeplant.

boompje van 'Compacta'   bloemsems van 'Compacta'   vruchten van 'Compacta'    
geoogste vruchten van 'Compacta'   geoogste vruchten van 'Compacta'   geoogste vruchten van 'Compacta'    
Garden Aprigold ®

De naam 'Garden Aprigold' ® is door de Franse boomkwekerij Pepinieres Darnaud uit Montelimar geregistreerd als een Franse merknaam voor een ras dat oorspronkelijk afkomstig is van het veredelingsbedrijf Zaiger's Genetics uit Modesto (Californië). Het ras werd in 1976 in Californië geïntroduceerd.

'Garden Aprigold' ® is een dwergabrikoos die met name is bedoeld voor hobby-tuinders die niet veel ruimte hebben, bijvoorbeeld voor kleine tuinen of in grote potten op het balkon, terras of daktuin.

De boom groeit zwak en zal daardoor nooit een erg grote omvang krijgen. De witte bloesems zijn zelfbestuivend. De vruchten rijpen middentijds, ongeveer gelijk met 'Hargrand', zijn tamelijk klein van formaat, gemiddeld circa 35 gram, van buiten oranje van kleur met een bescheiden rode blos, stevig oranje gekleurd vruchtvlees met een los liggende steen.

Eén boompje van 'Garden Aprigold' ® is in januari 2011 in het siertuingedeelte van FruitLent geplant. Het boompje is geënt op 'perzikzaailing'. Op 10 maart 2012 is het boomje verplant naar een andere locatie binnen de siertuin van FruitLent. De eerste vruchten zijn in 2014 geoogst.
In verband met een grondige verbouwing van het siertuingedeelte, heeft het boompje gedurende 2015 op een tijdelijke plek gestaan. Op 27 februari 2016 is het boompje echter opnieuw in het siertuingedeelte uitgeplant, dit keer in een compositie met onze collectie met dwergperziken (in een kruislings plantverband van 0,75 bij 0,47 m).

boompje van 'Garden Aprigold'   bloesems van 'Garden Aprigold'   geoogste vruchten van 'Garden Aprigold'    
Rosina

'Rosina' is een ras waarvan ons geen verdere bijzonderheden over de herkomst bekend zijn. Nadere informatie daarover is derhalve welkom (e-mail). Gelet op het feit dat het ons (nog) niet is gelukt betrouwbare informatie over de herkomst te verkrijgen, moet niet worden uitgesloten dat het een fantasienaam betreft waarmee deze dwergabrikoos wordt verkocht aan hobbytuinders. Zelfs kan niet worden uitgesloten dat 'Rosina' misschien wel dezelfde is als 'Garden Aprigold' ® of 'Compacta' (zie boven).

De boom groeit zwak en zal daardoor nooit een erg grote omvang krijgen. 'Rosina' is dus een dwergabrikoos die met name is bedoeld voor hobby-tuinders die niet veel ruimte hebben, bijvoorbeeld voor kleine tuinen of in grote potten op het balkon, terras of daktuin. De bloesems van 'Rosina' zijn lichtroze tot vrijwel wit van kleur en zouden zelfbestuivend zijn.

De boom is in het voorjaar van 2008 als containerboom geplant in het siertuingedeete van FruitLent en is geënt op een onbekende onderstam. Het boompje droeg in 2009 zijn eerste vruchtje die ongeveer 20 gram zwaar werd en al omstreeks begin juli afrijpte. Alhoewel dit ene vruchtje natuurlijk niet heel representatief zal zijn, durven we toch te veronderstellen dat 'Rosina' ten opzichte van andere rassen vroeg rijpt en kleine vruchten geeft. In het voorjaar van 2010 is gebleken dat het boompje niet meer wilde uitlopen, waarschijnlijk als gevolg van bacteriekanker. 'Rosina' is om die reden niet meer in de collectie van FruitLent aanwezig.

boompje van 'Rosina'            
 

 

 

palmet-leiboom van abrikoos 'Goldrich'